Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 حقيقت دوره سوم- شماره 49  سه-شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ برابر با ۱۶ جولای ۲۰۱۹       
ياد رفيق استاد يوسف مومند ( رفيق عيسی ) را گرامی داريم

ياد رفيق استاد يوسف مومند  ( رفيق عيسی ) را گرامی داريم!


رفيق استاد يوسف مومند، منشی كميته منطقه يی هواداران حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان در اروپا چشم از جهان پوشيد. ...

 

رفيق استاد يوسف مومند در سال های اخير، به سختی مريض بود. ... اما در اين مدت، مسئوليت ها و وظايف مبارزاتی اش را فراموش نكرد و عليرغم فشار شديد مريضی، تا آخرين روز حياتش در سنگر مبارزات انقلابی باقی ماند.  استاد يوسف مومند تحصيلات ابتدائی را در مکتب قادر قندهاری در دند قندهار، تحصيلات متوسطه و ليسه را در ليسه احمد شاه در شهر قندهار و تحصيلات دانشگاهی را در رشته رياضی و فزيك در دانشكده ساينس دانشگاه كابل به پايان رساند.. رفيق استاد يوسف مومند در زمان دانشجويی يكی از فعالان جريان شعله جاويد در دانشگاه كابل گرديد. او پس از ختم تحصيلات دانشگاهی به قندهار بازگشت و در چند ليسه و همچنين دارالمعلمين قندهار به تدريس رياضی و فزيک پرداخت. او نه تنها يک آموزگار مجرب، بلکه مربی يک نسل از روشنفکران انقلابی قندهار و ولايات همجوار نيز بود. در آن موقع در ولايات قندهار، زابل، ارزگان، هلمند، نيمروز و فراه، استاد يوسف مومند، كه معروف به استاد يوسف قندهاری بود، در پهلوی به خون خفتگان نامدار جريان شعله جاويد، يعنی زنده ياد علی ياور و زنده ياد عصمت قندهاری، يكی از نامداران جريان شعله جاويد محسوب می گرديد.

 

پس از كودتای هفت ثور، حيات استاد يوسف مومند، مانند هزاران نفر ديگر از منسوبين شناخته شده جريان شعله جاويد، از طرف كودتاچيان در خطر افتاد. او ناچار ترك ديار كرد، اما مبارزه انقلابی را به فراموشی نسپرد و به سازمان پيكار برای نجات افغانستان پيوست. او سال های سال در فعاليت های دموكراتيك انقلابی در اروپا، ابتدا در «اتحاديه عمومی محصلين و افغان های خارج كشور» و بعدا در «سازمان ملی دموكراتيك آوارگان افغاني» و همچنان «جبهه متحد ضد امپرياليزم و ارتجاع» فعال بود و دوش به دوش سائر همرزمانش، نقش رهبری كننده و رهنمود دهنده بازی می كرد. رفيق يوسف مومند يكی از نويسندگان اصلی جريده  خپلواكی "بود. پس از آغاز پروسه وحدت جنبش كمونيستی ( م ل م ) افغانستان، رفيق استاد يوسف مومند، از اين پروسه حمايت كرد و به نمايندگی از هواداران سازمان مربوطه اش در اروپا، عضويت «كميته مشترك هواداران جناح های شامل در پروسه وحدت جنبش كمونيستی ( م ل م ) در اروپا »را حاصل كرد. رفيق زنده ياد، مدتی پس از برگذاری كنگره وحدت جنبش كمونيستی ( م ل م ) و تاسيس حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان، مسئوليت منشی كميته منطقه يی هواداران حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان در اروپا را بر عهده گرفت و تا زمانی كه در اثر سكته قلبی از ميان ما رفت، بر سر اين مسئوليت باقی ماند.

 

غم و اندوه ناشی از درگذشت رفيق استاد يوسف مومند را به نيروی مبارزاتی تبديل می نمائيم و ياد او را به مثابه مائوئيست انقلابی ای كه تا آخرين لحظه حياتش به امر انقلاب و خط حزب وفادار باقی ماند، زنده نگه می داريم. يادش گرامی  و راهش پر رهرو باد!

 

حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان- 20 (11 مارچ 2010)

 

گزيده ای از پيام ارسالی حزب کمونيست ايران (م ل م) به مراسم ياد بود رفيق استاد يوسف مومند که در تاريخ 8 مه در شهر فرانکفورت برگزار شد:

 

 رفيق يوسف از مبارزان و انقلابيون با سابقه افغانستان بود. او از جمله کسانی بود که با موج سهمگينی که جنبش مائوئيستی افغانستان تحت رهبری «جنبش جوانان مترقي» در اواسط دهه 40 شمسی در افغانستان فرا افکند به جنبش انقلابی پيوست و در همان مکتب درس انقلاب و مبارزه آموخت. ما ضمن کار و همکاری با رفيق يوسف دريافتيم که او به آنچه از اين مکتب آموخته وفادار و متعهد است و به آن افتخار می کند و مصمم است که اين آموزه و تجارب را بکار گيرد و آنرا در اختيار جوانان قرار دهد. به همين خاطر موقعيت او از همان ابتدا از جانب رژيم دست نشانده و وابسته به متجاوزين روس مورد تهديد قرار گرفت و مجبور به ترک ديار شد اما اين وضع برای او به معنای پايان مبارزه نبود... او مصمم شد که با زندگی در تبعيد مبارزه خود را در عرصه های ديگر ادامه دهد و از موقعيت خود بويژه برای مبارزات انترناسيوناليستی استفاده کند و همکاری خود را با رفقای هم فکر در سطح جهان نيز ادامه دهد. امروز تاثر و تاسف خود را بار ديگر به همه رفقا و دوستداران استاد يوسف که جمع شده اند تا ياد و خاطره او را گرامی  دارند اعلام می کنيم و به همه دوستان و رفقا و جنبش انقلابی افغانستان و بخصوص حزب کمونيست (مائوئيست) افغانستان که رفيق يکی از فعالان آن بود تسليت می گوييم. به اميد آنکه جای رفيق يوسف توسط جوانانی که از تعهد و تجربه مبارزاتی او آموخته و يا خواهند آموخت پر شود. و پرچم سرخی را که او در دست داشت با افتخار بر دوش گيرند ...

 

      
بازگشت
htm  pdf
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در