Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 گزيده مقالات   پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
به نام بشریت، تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد!

 

به نام بشریت، تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد!

 

همبستگی با کارزار «به نام بشریت، تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد»!

به اقدامات اعتراضی در سراسر جهان علیه رژیم فاشیستی ترامپ/پنس بپیوندید!  

 

در تاریخ نهم نوامبر 2016، یک روز پس از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، حزب کمونیست انقلابی آمریکا فراخوان «به نام بشریت، تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد» را صادر کرد و گفت: «برخیزید ... به خیابان ها بیایید ... در همه جا، با مردم متحد شده و به هر طریق ممکن مقاومت را سازمان دهید! توقف نکنید: سازش نکنید ... خود را منطبق نکنید ... همکاری نکنید!»

 

در پی این فراخوان، فعالین حزب کمونیست انقلابی آمریکا در اتحاد با شماری از فعالین سیاسی، روشنفکران، هنرمندان، دانشمندان، ... کارزاری با همین عنوان، با هدف  سازمان دادن جنبشی میلیونی و ایجاد سدی در مقابل به قدرت رسیدن این رژیم فاشیست به راه انداختند. حامیان و متحدان این کارزار به ورای مبتکرین اولیه رفته و هزاران نفر را در بر می گیرد. در اروپا نیز «گروه مانیفست انقلابی» که هواداران حزب کمونیست ایران (م.ل.م) نیز در آن مشارکت دارند، فراخوان پیوستن به این کارزار را داده است. در زیر فراخوان این کارزار مبارزاتی با مقدمه ای از هواداران «گروه مانیفست انقلابی» را می خوانید.

 

*****

 

انتخاب دونالد ترامپِ فاشیست به مقام ریاست قدرتمندترین قدرت امپریالیستی، برای توده های مردم در ایالات متحده و برای مردم سراسر جهان، رخدادی وحشتناک است. در هر جا که هستیم، باید به همبستگی با کسانی که در ایالات متحده آمریکا به مقاومت برخاسته اند و هدفشان ممانعت از نشستن این رژیم فاشیست بر اریکه قدرت است، برخیزیم. این امر، بسیار مهم و عاجل است. نیروهای زن ستیز، ضد مهاجر و خارجی هراس که ترامپ نمایندگی و تقویت می کند، در  اروپا نیز سربلند کرده اند – از برگزیت تا مارین لوپنِ جبهه ملی در فرانسه، آ.اف.دی (آلترناتیو برای آلمان) در آلمان، و در سراسر قاره اروپا. در زیر، فراخوان یک ماه مقاومت توده ای که در ایالات متحده صادر شده و بخشی از مبارزه برای ممانعت از تحکیم یک رژیم فاشیستی در آن کشور است را می خوانید. ما باید از این فراخوان الهام گرفته و در این مقاومت فعالانه شرکت کنیم.

 

هواداران گروه مانیفست انقلابی (اروپا)

 

 

 

به نام بشریت، تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد

 

 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب در حال سرهم کردن رژیمی بسیار خطرناک است. میلیون ها نفر از مردم در ایالات متحده و سراسر جهان عمیقا نگران، هراسان و منزجر از این واقعه هستند. این نگرانی کاملا به جا و عادلانه است. این عصبانیت هم اکنون و قبل از آن که دونالد ترامپ رسما وارد کاخ سفید شود و مهار قدرت را کاملا در دست گیرد، باید تبدیل به یک مقاومت توده ای شود. اگر از هم اکنون با عزم راسخ و جسارت و در شمار میلیونی مانع آن نشویم، پیامدهای فاجعه باری برای بشریت خواهد داشت. ما امضاء کنندگان[1]، با تمام وجود آگاهیم اگر رژیم ترامپ/پنس کاملا مهار قدرت را در دست گیرند، مردم جهان با چه مصیبت عظیمی روبرو خواهند شد.

در نتیجه ما فراخوان یک ماه مقاومت را می دهیم. این مقاومت از روز 19 دسامبر آغاز و در 20 ژانویه 2017 در روز مراسم سوگند ترامپ به اوج خواهد رسید.

مقاومت ما باید به سرعت به هر گوشه کشور و هر عرصه جامعه گسترش یابد. زیرا ما حاضر نیستیم به یک آمریکای فاشیست تن دهیم، میلیون ها نفر باید با عزمی راسخ به مقاومت برخیزند به طوری که یک بحران سیاسی تولید شود و این بحران مانع از آن شود که رژیم ترامپ/پنس پنجه هایش را بر فرمانروایی جامعه محکم کند.

 

ریاست جمهوری دونالد ترامپ نامشروع است

دونالد ترامپ اکثریت آرای مردم را حتا با حاشیه کم به دست نیاورد. او با تفاوت 2.5 میلیون رای بازنده شد. او «کالج انتخاباتی» را بُرد. کالج انتخاباتی نهادی است که در سال 1787 برای دفاع از برده داری برپا شد. این نهاد که میراث بیرحمانه ترین ستم ها بر مردم سیاه است تبدیل به ابزاری شده است که پیروزی رژیم ترامپ/پنس را ممکن کرد.

 

اما اساسی تر از همه چیز، مساله این است که خصلت فاشیستی رژیم ترامپ/پنس و طرح هایش، این رژیم را نامشروع و به قدرت رسیدن آن برای آینده بشریت و کره زمین یک قهقرای تبهکارانه است.  

 

تحت شعار «آمریکا را به روزهای عظمت آن بازگردانیم» حملات زشت و کریه علیه مکزیکی ها و مسلمانان و تهدید به ثبت نام و اخراج میلیون ها نفر کرده است. می خواهد دیواری بزرگ در مرزهای آمریکا به پا کند. او مروج ترس و نفرت از کسانی است که «متفاوت» هستند یعنی از ملل، ادیان و یا جنسیت متفاوت می باشند. او وقیحانه علیه زنان و در تحقیر آنان داد سخن می دهد و با افتخار اعلام می کند که به زنان حملات جنسی کرده است. او قهرمان عظمت طلبی نژاد سفید است. وی، ذهنیت اوباش نژادپرست ضد سیاه را تقویت کرده و آنان را هار کرده است و معلولین را به ریشخند گرفته است. او یک میلیتاریست خطرناک است که تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای می کند. او آشکارا از ارتکاب جنایت های جنگی، از جمله شکنجه حمایت می کند. او قضاتی را به دیوان عالی قضایی آمریکا منصوب خواهد کرد که حق سقط جنین و حقوق همجنس گرایان را ملغی کنند. او ضد علم است و گرمایش زمین را دروغ می داند و سیاست هایش موجب نابودی عظیم محیط زیست خواهد شد. او مطبوعات را تهدید کرده و به هوادارانش گفته است به آنان حمله کنند. وی، معترضینی را که قانون اساسی به ایشان حق اعتراض داده است، تهدید به ابطال شهروندی شان می کند. از نظر ترامپ، حقیقت پشیزی نمی ارزد. وی، برای پیش برد دستور کارش به طور سیستماتیک دروغ می گوید. در مورد حاکمیت قانون، همین بس که رقیب خود (هیلاری کلینتون) را تهدید به زندان و حتا قتل کرده است.

با هر نوع تعریفی، دونالد ترامپ یک فاشیست است. او رژیمی را سرهم کرده است که این برنامه و حتا بدتر از آن را پیش خواهد برد.

این فاشیسم است و فاشیسم یک پدیده ی جدی است. دارای جهت گیری و انرژی است و باید قبل از این که دیر بشود جلوی آن را گرفت.

 

فاشیسم یک پدیده ی جدی است. فاشیسم بر بیگانه هراسیِ ناسیونالیستی، نژادپرستی، زن ستیزی و استقرار افراطیِ «ارزش های سنتی» ستمگرانه تکیه می کند. فاشیسم برای راه انداختن جنبش و به قدرت رسیدن از خشونت استفاده می کند، آن را تشویق می کند و از آن تغذیه می کند. هنگامی که به قدرت می رسد، هر گونه حقوق دموکراتیک سنتی را ملغی می کند. فاشیسم به مخالفینش حمله کرده، زندانی و اعدام می کند و حملات خشونت بار توده ای علیه «اقلیت ها» راه می اندازد. در آلمان نازی در دهه 1930 و 1940 تحت حاکمیت هیتلر، فاشیسم همه ی این کارها را کرد. این چیزی است که می تواند از راه برسد. بله، هیتلر، هر زمان احساس می کرد لازم است با مخالفینش «نرم و شیرین» حرف بزند تا آنان را خواب کند، این کار را می کرد.

امروز امواج شوک آور این ماجرا در سراسر جهان طنین انداخته است. در ایالات متحده، طی ده ها سال جنبش های خطرناک عظمت طلبی سفید و مهاجر هراسی، دیوانه وار شتاب گرفته است. یک شکل پست، متعصب و سیاسی از بنیادگرایی مسیحی وارد کلیه ی سطوح حکومتی و سیاست گذاری شده است. رژیم ترامپ/پنس و قوه قضاییه کلیه ی این ها و بدتر از این ها را وارد عالیترین سطوح قدرت خواهند کرد و این امر پیامدهای هولناک خواهد داشت. هیچ انتخاباتی، چه انتخابات منصفانه باشد یا تقلبی، هرگز نمی تواند توجیهی برای قدرت گیری چنین رژیمی باشد. «دست همکاری به سوی مخالف دراز کردن» (این واژه ای است که دموکرات ها استفاده می کنند –م) تنها آن چه را نامشروع است مشروعیت می بخشد. همکاری با فاشیست ها راه رسیدن به جهنم را هموار می کند. نمی توان این رویکرد را داشت که «منتظر شویم تا عمرش تمام شود». آن هایی که در آلمان هیتلری زندگی می کردند و خود را کنار کشیدند تا هیتلر یکی پس از دیگری گروه ها را قلع و قمع کند، در واقع تبدیل به همکاران بیشرم جنایت های هولناک او علیه بشریت شدند. 

سازش نکنید ... خود را منطبق نکنید ... همکاری نکنید!

جلوی رژیم ترامپ را باید گرفت و می توان قبل از اینکه شروع کند جلوی آن را گرفت!

این فکر یک خیال پردازی نیست. اگر همه کسانی که از این رژیم فاشیست متنفرند تلاش کنند تا خشم همگانی مان را تبدیل به یک بسیج توده ای برای آفریدن شرایط سیاسی کنیم که این امر را ممکن می کند، می توانیم این فکر را تبدیل به واقعیت کنیم. ما میلیون ها نفر هستیم. تنها انتخابِ مقابل ما آن است که همراه یکدیگر در خارج از کانال های معمول دست به عمل بزنیم. هر جناحی در درون ساختارهای قدرت باید مجبور به واکنش در مقابل عمل ما بشود – وضعیتی ایجاد بشود که رژیم ترامپ/پنس نتواند حکومت کند.

ما از هر فردی که مخالف این رژیم و مواضع آن و طرح های آن است می خواهیم فعالانه برای ساختن این مقاومت وارد عمل شود.  متشکل شوید. نقشه بریزید. عمل کنید.

ماه مقاومت

از روز 19 دسامبر که رای گیری «کالج انتخاباتی» در هر ایالت شروع می شود: کنفرانس مطبوعاتی بگذارید یا اقدام به عمل اعتراضی کنید. از هم اکنون، این فراخوان را در همه جا پخش کنید، به مطبوعات بدهید، جلسات خانگی و مجالس  جمع آوری کمک مالی، کنسرت و فوروم برگزار کنید. همه جا دست به مقاومت بزنید: از مدرسه و محل کار خارج شوید، در مقابل تهدید و حمله به مسلمانان، زنان، رنگین پوستان، ال.جی.بی.تی ها دست به اعتراض بزنید. همه این ها را مرتبط کنید با هدف ممانعت از بر سر کار آمدن رژیم ترامپ/پنس. مبارزه باید گسترش یابد.

در آخر هفته ی «روز مارتین لوترکینگ»[2] لازم است در شهرهای کلیدی مانند واشنگتن، تظاهرات های توده ای برگزار شود، اعتراضات پیوسته و بدون توقف به راه بیفتد ... و در طول هفته بعد به میلیون ها نفر برسد ... و شمار وسیعی از مردم حاضر به ترک مبارزه نباشند و با شجاعت و تعهد ایستادگی کرده و بگویند:

 

نه! ما تن به آمریکای فاشیست نخواهیم داد!

refusefascism.org

#NoFascistUSA

@RefuseFascism

 

*****

 

انقلاب و نه چیزی کمتر از آن

 

 

 

 « چه باید بکنیم:

 برای انقلاب کردن لازم است جدی و علمی باشیم. لازم است نقاط قدرت واقعی این سیستم را در نظر بگیریم ولی بیشتر از نقاط قوتش، باید ضعفهای استراتژیک  این نظام که پایه در تضادهای عمیق و شاخص آن دارد را به حساب آوریم. باید انقلاب را در میان آنها که بیش از هر کس نیاز به یک تغییر رادیکال دارند بسازیم. ولی در میان کسانی دیگر هم باید آن را بسازیم؛ کسانی که حاضر نیستند سیستمِ حاکمِ تولید کنندهی شرارتهای بیپایان را تحمل کنند و در جهانی زندگی کنند که این شرارتها مرتباً «توجیه» شده و حتی نشانهی «عظمت آمریکا» قلمداد میشوند.

باید این خبر را به طور گسترده به میان مردم ببریم که ما دارای رهبریت، دانش، استراتژی و برنامه و پایهی سازمان دادن مردم برای یک انقلاب واقعی و رهایی بخش هستیم. باب آواکیان، رهبر این انقلاب و معمار یک چارچوب نوین برای انقلاب، یعنی سنتزنوین کمونیسم است. ما حزب کمونیست انقلابی را داریم که در بنای انقلاب، توسط باب آواکیان و بر اساس سنتزنوین به مثابهی پایهی علمی حزب، رهبری میشود. ما کلوبهای انقلاب را داریم که مردم میتوانند در آنها شرکت کرده و به طور سازمان یافته و قدرتمند انقلاب را نمایندگی کنند و هنگامی که آگاهیشان در مورد انقلاب افزایش یافت، پیشرفت کرده و به حزب بپیوندند. نشریهی «انقلاب» و وبسایت حزب (revcom.us) با وضوح جنایتهای این سیستم را افشا می کند، با تحلیل علمی نشان می دهد چرا این سیستم اصلاحناپذیر است و مردم را هدایت کرده و به آنها جهتگیری میدهد تا به شکل متحدانه برای انقلاب فعالیت کنند. ما دارای قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی هستیم که توسط باب آواکیان به نگارش درآمده و توسط کمیتهی مرکزی حزب تصویب شده است. این قانون اساسی افقی گسترده و انضمامی و نقشهی کلی یک جامعهی رهاییبخش و بنیاداً متفاوت را ارائه میکند. مردم گتوها و زندانها، دانشجویان و دانشگاهیان، هنرمندان، وُکلا و دیگر متخصصین، جوانان شهرها و مناطق روستایی و مردم کلیهی نقاط کشور باید آن را بدانند و به طور جدی حول آن فعالیت کنند. کسانی که در جهنم این سیستم زندگی میکنند و آنها که نسبت به جنایتهای این سیستم خشمگین هستند، باید به این انقلاب بپیوندند. لازم است هم اکنون هزاران نفر در صفوف انقلاب متشکل شوند و میلیونها نفر به نفع انقلاب تحت تاثیر قرار بگیرند. ما پتانسیل چنین امری را در اعتراضها علیه خشونت و قتل جوانان به دست پلیس، اعتراضهای تودهای علیه «قوانین بازی» سیاسی و آتوریتههای حاکم دیدهایم. اما از طریق مبارزه باید این اعتراضها را به آگاهی، عزم و تشکل انقلابی تبدیل کنیم. به جای سیاستمداران و رسانه های دروغگوی این نظام ستمگر، به جای کسانی که سپر ستمگران شده و موعظهی «آشتی» با سیستم را سر میدهند و در حالی که مردم باید برای انقلاب متحد شوند آنان را به جان هم میاندازند؛ به جای همهی اینها، نیروهای متشکل و رهبری این انقلاب باید تبدیل به «آتوریته» شوند و شمار فزایندهای از مردم به این آتوریتهی انقلابی نگاه کرده و از آن پیروی کنند. در همان حالی که مردم در مخالفت با جنایتهای این سیستم فعالیت های مثبتی انجام خواهند داد، ما باید هر امری را بر مبنای این که چه رابطهای با انقلابِ مورد نیاز و پایان بخشیدن به ستم دارند، ارزیابی کرده و بر این مبنا هر برنامهی سیاسی، هر نیروی متشکل در جامعه و هر نوع فرهنگ، ارزشها و رفتارها را ارزیابی کنیم.

 

در همان حال که منتظر رسیدن شرایط ضروری برای پیشبرد تا به آخرِ انقلاب هستیم، باید این فرآیند را تسریع کرده و فعالانه «سه آمادگی» را به پیش ببریم: یعنی: آماده کردن زمینه، آماده کردن مردم و آماده کردن پیشاهنگ برای انقلاب. برای زمانی آماده شوید که میتوان میلیونها نفر را در مبارزه ی تا به آخر و با شانس واقعی پیروزی، رهبری کرد. ما باید با قدرت بجنگیم، و مردم را برای انقلاب تغییر دهیم - در مقابل بیعدالتیها و جنایتهای این سیستم مقاومت و علیه آن اعتراض کنیم و مردم را برای طرد این سیستم پوسیده و طرد شیوههای تفکر آن جذب کرده و بینش، ارزشها، استراتژی، برنامهی انقلاب و نیروهای این انقلاب را تقویت کنیم. باید تلاش قدرتهای حاکم برای درهم شکستن انقلاب و رهبری آن را شکست دهیم. با هر «تکان» در جامعه، با هر بحران و هر جنایت جدید شمار بیشتری از مردم آن اموری را که به طور متعارف قبول میکردند زیر سوال کشیده و در مقابل آن مقاومت میکنند. ما باید از این فرصتها برای پیش راندن انقلاب و گسترش نیروهای آن استفاده کنیم. ما باید برخیزیم و اجازه ندهیم سیاست منفرد کردن، «محاصره کردن»، دستگیری تودهای و سرکوب جنایتکارانهی مردم موفق شود؛ مردمی که سختترین شرایط زندگی در سیستم حاکم را دارند و بیش از هرکس نیازمند انقلاب هستند. ما باید این سیاست را مختل کرده و از طریق به میدان آوردن امواج گسترده ی مردمی که با عزم راسخ به ضدیت با این سیستم بلند میشوند، دشمن را «محاصره» کنیم.

این مبارزه تماماً در خدمت هدفی بسیار مشخص است: یک وضعیت انقلابی. یعنی نقطهای که سیستم و قدرتهای حاکمِ آن درگیر بحرانی جدی میشوند و ماهیت جنایتکارانه و نامشروعِ خشونتی که برای تقویت این سیستم به کار میبرند برای بخشهای بزرگی از جامعه روشن میشود. نقطهای که دعواهای درون نیروهای حاکم به واقع بسیار عمیق و تیز میشود و تودههای مردم به این ماجرا نه با دنبالهروی از یکی از طرفین بلکه با استفاده کردن از این وضعیت و انباشت نیرو برای انقلاب، جواب میدهند. جایی که میلیونها نفر، دیگر حاضر نیستند مثل گذشته بر آنها حکومت شود و آماده و مصممند برای سرنگونی این سیستم و متولد کردن جامعهی نوین و حکومتی که متکی بر قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی است، دست به هر کاری بزنند. آن نقطه، لحظهی دست زدن به مبارزهی تا به آخر برای پیروز شدن است. در حال حاضر، ما باید فعالانه برای این هدف کار کرده و آماده شویم.»

(به نقل از بیانیه حزب کمونیست انقلابی آمریکا در مورد انقلاب: انقلاب و نه چیزی کمتر از آن. متن کامل در حقیقت شماره 77) 

 

www.cpimlm.com

وبسایت حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

 

 

 

*****

 

متن انگلیسیِ فراخوان «به نام بشریت تن به آمریکای فاشیست نخواهیم داد» همراه با مقدمه «گروه مانیفست انقلابی».

 

The election of the fascist Donald Trump to the position of head of the world’s most powerful imperialist power is a horror for the masses of people in the US and for people all over the world. In whatever country we may be, it is essential and urgent to stand with those in the US who are rising in resistance to stop the drive to install this fascist regime. The same misogynist, immigrant-bashing, xenophobic forces that Trump represents and is further unleashing are rising right here in Europe too – from Brexit to Marine LePen’s Front National, the AfD in Germany, and around the continent. We need to take heart and an active part in the month of mass resistance being called for in the following Call issued from the US as part of the struggle to prevent the consolidation of a fascist regime in America. –

Supporters of the Revolutionary Communist Manifesto Group (Europe)

 

In the Name of Humanity, 

We REFUSE To Accept a Fascist America!

Donald Trump, the President-elect, is assembling a regime of grave danger. Millions of people in the U.S. and around the world are filled with deep anxiety, fear, and disgust. Our anguish is right and just.  Our anger must now become massive resistance – before Donald Trump is inaugurated and has the full reins of power in his hands.

Should we fail to rise with determination and daring in our millions now to stop this, the consequences for humanity will be disastrous.  We, the undersigned, know in the depths of our beings, the catastrophe that will befall the people of the world should the Trump/Pence regime assume full power.

We therefore CALL FOR A MONTH OF RESISTANCE beginning on December 19th, reaching a crescendo by the January 20th 2017 Inauguration.

Our resistance must spread rapidly to every sphere and every corner of the country. Because we refuse to accept a fascist America, millions must rise up in a resistance with a deep determination such that we create a political crisis that prevents the Trump/Pence fascist regime from consolidating its hold on the governance of society.

The Presidency of Donald Trump is illegitimate.

Donald Trump did not win the popular vote. Not even close, he lost by 2.5 million votes. He won the Electoral College – an institution set up in 1787 to protect slavery.  This legacy of the most brutal oppression of Black people has become the means that enabled the election of Trump and Pence.

More fundamentally, it is the fascist character of the Trump/Pence regime and what they are planning to do which renders it illegitimate and an immoral peril to the future of humanity and the earth itself.                  

Under the slogan “Make America Great Again,” Donald Trump has viciously attacked Mexicans and Muslims, threatening to register and deport millions, closing borders. He incites fear and hate of all who are “different” – nationalities, religions, or gender. He crudely demeans and degrades women, openly boasting about molesting them. He champions white supremacy and whips up a racist lynch-mob mentality. Trump has mocked the disabled. He is a bellicose militarist, who threatens to use nuclear weapons. He openly advocates war crimes — including torture. He vows to pack the Supreme Court with justices who will take away the right to abortion and gay rights. He denies science – calling climate change a hoax and will wreak devastation on the environment. He has attacked and threatened the press and stirred up his supporters to do the same. He has threatened to strip citizenship for constitutionally protected dissent. Trump has utter contempt for facts and the truth, and consistently lies to advance his agenda. As for the rule of law, Trump went so far as to openly threaten his opponent, Hillary Clinton, not only with jail, but even assassination. By any definition, Donald Trump is a fascist.  He has put together a regime that will carry out this  program, and worse.

This is fascism and it is a very serious thing. It has direction and momentum that must be stopped before it becomes too late.

Fascism foments and relies on xenophobic nationalism, racism, misogyny, and the aggressive re-institution of oppressive “traditional values.” Fascism feeds on and encourages the threat and use of violence to build a movement and come to power. Fascism, once in power, essentially eliminates traditional democratic rights. Fascism attacks, jails, even executes its opponents, and launches violent mob attacks on “minorities.” In Nazi Germany in the 1930s and ’40s, fascism did all these things. This is where this can go.  And yes, Hitler himself could “talk graciously” when he felt it would serve his interests and lull his opponents.

In the world today, shockwaves reverberate.  Over decades in the U.S. virulent movements of white supremacy and anti-immigrant hysteria have gained momentum. A narrow, intolerant, and political form of Christian fundamentalism has been brought into government and policy at all levels. The Trump/Pence cabinet and judiciary will coalesce all of this and worse at the highest level of power, with horrific consequences. No election, whether fair or fraudulent, should legitimize this. “Reaching across the aisle” only legitimizes that which is illegitimate.

If you work with fascists you normalize the road to horror. You cannot try to “wait things out.” Those who lived through Nazi Germany and sat on the sidelines, looking on as Hitler demonized, criminalized, and eventually rounded up one group after another, became shameful collaborators with monstrous crimes.  Don’t Conciliate...Don’t Accommodate...Don’t Collaborate!

The Trump Regime Must and Can Be Stopped Before It Starts!

This is not wishful thinking but could be made a reality if all who hate what is represented by this fascist regime translate our outrage into massive mobilization to create the political conditions which make this possible.  We are millions. Our only recourse now is to act together outside normal channels.  Every faction within the established power structure must be forced to respond to what we do – creating a situation where the Trump/Pence regime is prevented from ruling.

We call on each and every one who opposes what this regime stands for, and what it will do, to take part in and actively build, this resistance and refusal.  Organize.  Plan.  Act.

 

The Month of Resistance

Starting 12/19/16, it begins – the day the Electoral College meets to vote in each state: hold a press conference or a protest. Starting now, distribute this Call everywhere and on social media, host house meetings, fundraising events, concerts, and forums. Everywhere step up the resistance: walkouts from schools and work, protests against attacks and threats on Muslims, women, people of color, LGBT people – all linked to the objective of Stopping the Trump/Pence regime. The struggle must grow.

On MLK weekend, there needs to be massive demonstrations of many thousands in key cities, including Washington, DC, that grow to millions over the next week,  protests that don’t stop . . . where people refuse to leave and more and more people stand up with conviction and courage demanding:

NO! We Refuse To Accept a Fascist America![3]

refusefascism.org

#NoFascistUSA

@RefuseFascism

 

 

***************

 

 

 [1]

اسامی اولیه مبتکرین کارزار: (لیست در حال گسترش است)

 بیل آیرز، فعال و مربی

هرب بوید، فعال، نویسنده، ژورنالیست و آموزگار

ایزابل کاردناس، سرویس خدمات کامیونیتی در لس آنجلس، فعال آمریکایی-سالوادوری

کارل دیکس، عضو بنیان گذار حزب کمونیست انقلابی، آمریکا (آر.سی.پی)

نیل الدریج، بیولوژیست تکاملی

چارلز گینز، هنرمند

هنری ژیرو

چیس آیرون آیز، از قبیله بومیان سیوکس استندینگ راک

اوِرت آیرون آیز، بازرس آب، قبیله بومیان سیوکس در استندینگ راک

رودین دی.جی.کلی، گری بی. نش پروفسور تاریخ آمریکا در دانشگاه یو.سی.ال.ای

فرن لاک، مجری «لذت مقاومت»، رادیوی مولتی کولت فمینیستی دبلیو.بی.ای.آی

ربکا مندِز، طراحی که تمرکزش بر «طراحی به عنوان نیروی اجتماعی» است

پی.زی. مایرز، بیولوژیست تکاملی توسعه یابنده

آرتور او فاریل، آهنگساز و نوازنده

میلتون سایر، پرفسور بیولوژی مولکولی، یو.سی.اس.دی

یوسف سلام، یکی از پنج تن متهم در ماجرای سنترال پارک

تد سیروتا، نوازنده جاز

سانسارا تیلور، نویسنده نشریه «انقلاب»

کورنل وست، نویسنده، پروفسور

مایکل ای. وود جونیور

کشیش فرانک وولف از یونایتد متدیست

اندی زی، سخنگوی کتابفروشی «انقلاب»

دیوید زیگر، فیلمساز

 

 

 

[2] روز «مارتین لوترکینگ» در  ایالات متحده آمریکا این روز تعطیل رسمی است. مصادف با دوشنبه 16 ژانویه 2017

[3]

Initiators include (list in formation):

Bill Ayers, activist, educator
Herb Boyd,
 activist, author, journalist and teacher
Isabel Cardenas,
 Community Consulting Services, Los Angeles; Salvadoran-American activist 
Carl Dix,
 founding member, Revolutionary Communist Party, USA
Niles Eldredge,
 evolutionary biologist
Charles Gaines,
 visual artist
Henry Giroux
Chase Iron Eyes
Everett Iron Eyes Sr.,
 Water Administrator, Standing Rock Sioux Tribe
Robin D. G. Kelley,
 Gary B. Nash Professor of American History at UCLA*
Fran Luck,
 Executive Producer of Joy of Resistance, Multicultural Feminist Radio at WBAI
Rebeca Méndez,
 designer, focusing on “Design as a Social Force”
PZ Myers, evolutionary developmental biologist
Arturo O’Farrill,
 composer and musician 
Milton Saier,PhD,
 Professor of Molecular Biology, UCSD*
Yusef Salaam, 
one of the Central Park Five 
Ted Sirota, 
jazz musician
Sunsara Taylor,
 writer, Revolution Newspaper
Cornel West,
 writer, professor
Michael A. Wood Jr.
Rev. Frank Wulf,
 United Methodist minister
Andy Zee,
 spokesperson, Revolution Books
David Zeiger,
 filmmaker

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 به نام بشریت، تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد!
 در تاريخ
 2017-01-07
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در