Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 گزيده مقالات   جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹                    
 
جلوی سرکوب افکار انقلابی در دانشگاه را باید گرفت

در زیر متن فارسیِ نامه ی سرگشاده ی ریموند لوتا را می خوانید. از خوانندگان فارسی زبان به ویژه دانشجویان و استادان دانشگاه ها در مناطق مختلف جهان، می خواهیم به این فراخوان فعالانه پاسخ دهند.

نامه سرگشاده از سوی ریموند لوتا

فراخوان پیام های حمایت از سراسر جهان برای انقلابیون آمریکا

جلوی سرکوب افکار انقلابی را در دانشگاه باید گرفت! با انقلابیون نباید مثل مجرمین رفتار شود!

با این نامه از صداهای وجدان و تعهد، روشنفکران، هنرمندان و همه ی کسانی که ارزش تفکر انتقادی و دگراندیشی را درک می کنند می خواهم علیه اعمال سرکوب گرانه و خفقان آورِ دو کمپوس مهم دانشگاهی در آمریکا، اعتراض و موضع گیری کنند. این اعمال دارای پیامدهای بسیار خطرناک برای دانشگاه و جامعه است.

این نسل دانشجویان با جهانی مواجهند که در آن جنگ های بی انتها و نابودی محیط زیست و انسان زدایی از زن و حبس توده ای و مهاجرت های عظیم انسانی در جریان است. آن ها این وضع را زیر سوال می کشند و دلهره ی آینده را دارند. آن ها بیش از هر چیز نیازمند کسب دانش در مورد پیشرفته ترین تئوری علمی در مورد سرچشمه ی معضلاتِ امروز جامعه ی بشری و راه انقلابیِ حل آن ها هستند. این تئوری علمی، توسط رهبری باب آواکیان و سنتزنوین کمونیسم نمایندگی می شود.

در اواسط اکتبر، انقلابیون یک تور سراسری سازمان دادند تا پیامی را به کمپوس های مختلف ببرند. پیام این است: «آمریکا هرگز بزرگ نبود! به جای رای به این سیستم باید آن را سرنگون کنیم»

عکس العمل مقامات سریع و خشونت بار بود: در 26 اکتبر دانشگاه شیکاگو و پلیس شیکاگو با خشونت به یکی از اعضای تیم به نام نوچه دیاز هنگامی که وی در کافه تریای دانشگاه مشغول سخنرانی بود حمله کرده و او را دستگیر کردند. دیاز متهم به گذر غیرمجاز به محوطه دانشگاه شد که تا یکسال زندانی دارد. چند تن دیگر از اعضای کلوب انقلاب به طرز خشونت باری توسط پلیس بیرون رانده شدند. دیاز برای همیشه از ورود به محوطه دانشگاه ممنوع شد و در صورت تخطی تهدید به دستگیری شده است. در 28 اکتبر، چهار تن از اعضای کلوب انقلاب در شهر نیویورک در کالج نیویورک سیتی دستگیر شده و متهم به عبور غیرمجاز به محوطه دانشگاه شدند.

این دستگیری ها، این جرائم عبور غیرمجاز، این تلاش ها برای سرکوب افکار انقلابی، به شدت خشم آور و کاملا  غیرقابل پذیرش هستند. روز سه شنبه، اول نوامبر کلوب انقلاب و دیگر اعضای این تور سراسری به دانشگاه شیکاگو باز خواهند گشت تا بر حق ورود خود برای ورود به  محوطه دانشگاه پافشاری کنند. پنجشنبه سوم نوامبر همین عمل در کالج نیویورک سیتی انجام خواهد شد.

اعضای کلوب انقلاب و من از پروفسورها، دانشجویان و دیگران می خواهیم آنان را در ورود به محوطه ی دانشگاه ها همراهی کنند و از دیگر نقاط جهان پیام های حمایت خود را بفرستند.

خطرات

دانشگاه شیکاگو و مدیریت کالج نیویورک سیتی می خواهند گفتمان انقلابی و سازماندهی انقلابی را در دانشگاه ممنوع کنند. هیچ تغییر مهم در جامعه بدون این که دانشجویان نقش کاتالیزور باز کنند به وقوع نپیوسته است. در دنیایی که فریاد انقلاب را سر داده است، آیا این نسل از جوانان فرصت و امکان آن را خواهند داشت با افکار انقلابی و با جنبشی برای یک انقلاب واقعی متصل شوند؟ دانشگاه شیکاگو و مدیریت کالج نیویورک سیتی پاسخ پیش گیرانه ی شرورانه ای داده اند: خیر!

بیایید این وقایع را در پرسپکتیو تاریخی بگذاریم. سرکوب سیاسی تلاشی است برای از بین بردن یکی از سنگ بناهای «جنبش آزادی بیان» و دیگر نبردهای دهه ی 1960. دانشجویان برای این که جنبش حقوق مدنی، جنبش ضد جنگ و دیگر مبارزات و جنبش های رادیکال را «از بیرون» به درون محوطه دانشگاه ها بیاورند، برای شرکت در این جنبش ها و تاثیر گذاشتن بر صحنه ی بزرگتر اجتماعی، جنگیدند.

بیایید نگاهی به عوامفریبی بکنیم.  ریت گلوبال» را به نام کولین پاول نام گذاری کردند. بسیاری (از جمله در این کالج) این مردان را جنایتکاران جنگی می دانند. هم زمان، انقلابیونی را که اعلام می کنند «آمریکا هرگز بزرگ نبوده است» و جنگ های امپریالیستی آمریکا را محکوم می کنند از محوطه دانشگاه بیرون می اندازند. اخیرا مدیریت دانشگاه شیکاگو اعلام کرده است اجازه نخواهد داد دانشجویان میان خود و افکار گوناگون «دیوار بکشند» اما خودش میان افکار انقلابی و دانشجویان دانشگاه «دیوار» کشیده است.

بیایید با وضوح در مورد خطرات این سرکوب سیاسی حرف بزنیم. این تلاش ها در تحمیل محدودیت های شدید بر گفتمان مجاز و تفکر انتقادی مو بر بدن راست می کند. آنهم در زمانه ای که بیش از همیشه نیازمند تفکر انتقادی هستیم. بخشی از پیام این انقلابیون به دانشجویان آن بود که با آثار آواکیان و کمونیسم نوین آشنا شوند و ببینند چگونه موشکافانه و سازش ناپذیر جهان کنونی را زیر سوال می کشد (از جمله گفتمان حاکم در جامعه و کمپوس ها را) و برای تغییر جامعه، استراتژی و یک افق اجتماعی رهایی بخشی جلو می گذارد که دارای شالوده ی علمی است. لازم نیست آدم با همه ی کمونیسم نوین توافق داشته باشد تا با کار آواکیان برانگیخته شود و ارزش آشنا شدن مردم با آن را ببیند و مسلما لازم نیست آدم با کمونیسم نوین توافق داشته باشد تا متوجه خطر ممنوع کردن آن شود.

پس باید به چالش جواب داد. آیا آینده ای را می خواهید که دانشگاه تبدیل به منطقه ی تبعیت برده وار از وضع موجود شده باشد؛ جایی که تفکر، دانش پژوهی و فعالیت گری فقط تا جایی مجاز خواهد بود که ستون های اساسی این سیستم را زیر سوال نکشد؟ یا طرفدار تفکر انتقادی خواهید بود و برای حق شنیدن صداهای انقلابی مبارزه خواهید کرد؟

من از شما می خواهم کار درست و عاجل را انجام دهید:

1-به پرزیدنت دانشگاه شیکاگو (رابرت جی. زیمر) و پرزیدنت موقت سیتی کالج نیویورک (مری ایرینا دریسکول) ای میل زده و باطل کردن کلیه ی اتهامات علیه نوچه دیاز و چهار نفر سیتی کالج نیویورکرا بخواهید.

 

President Robert J. Zimmer: president@uchicago.edu

 Mary Erina Driscoll : mdriscoll@ccny.cuny.edu

 

 

An Open Letter from Raymond Lotta:

We Cannot Allow Revolutionary Ideas to be Suppressed in the University; We Cannot Allow Revolutionaries to be Criminalized

October 31, 2016 | Revolution Newspaper | revcom.us

 

I write to call on voices of conscience and conviction, intellectuals, artists, and all who value dissent and critical thinking to speak out and take a stand against acts of repression and political suppression on two major U.S. campuses. Acts that have dangerous implications for the university and for society.

This generation of students faces a world of endless wars and environmental devastation, of the dehumanization of women, of mass incarceration and mass migrations of humanity. They are questioning the present, and anguishing over the future.

What they need more than anything else is the most advanced scientific theory to understand what underlies the problems humanity faces—and the revolutionary way out—represented by Bob Avakian’s leadership and the new synthesis of communism.

 


Read more

And, in mid-October, a national “America Was NEVER Great! We Need to Overthrow, Not Vote for, This System” revolutionary organizing tour began taking its message to campuses.

The reaction from authorities was swift and brutal:

*On October 26, University of Chicago and Chicago police violently assaulted and arrested Noche Diaz, a member of the tour, as he was speaking inside a campus cafeteria. Diaz was charged with criminal trespass, which can carry a year in jail; several others were manhandled by the police; and Diaz is now permanently barred from the campus, facing arrest if he returns.

*On October 28, four members of the Revolution Club in NYC were arrested at City College of New York (CCNY), held in police custody overnight, and also charged with criminal trespass.

These arrests, these criminal charges, and these attempts to suppress revolutionary ideas are completely outrageous and unacceptable. On Tuesday, November 1, the Revolution Club and others from the national tour will be going back to the University of Chicago to assert their right to be on campus. On Thursday, November 3, people will be going back to CCNY.

They and I are calling on professors, students, and others to accompany them back on to these campuses. From other parts of the country and world, send messages of support.

THE STAKES

The University of Chicago and CCNY administrations are seeking to shut down revolutionary discourse and revolutionary organization in the university. No fundamental and positive change in society has taken place without students playing a catalytic role. Will this generation of young people have the opportunity to connect with revolutionary ideas and with a movement for an actual revolution... in a world that cries out for revolution? The University of Chicago and CCNY administrations have answered with a vicious, preemptive “NO.”

Let’s put these events in historical perspective. This political suppression is an attempt to undo a keystone of the Free Speech Movement and other battles of the 1960s. Students fought to bring, “from the outside,” the civil rights, antiwar, and other just and radical struggles and movements to the campus—and to take part in such movements and influence the larger world.

Let’s note the hypocrisy. David Petraeus had recently been a visiting professor in the City University system; and a school for global leadership at CCNY is named for Colin Powell. There are many, not least at CCNY, who see these men as towering war criminals. Meanwhile, revolutionaries declaring that “America was never great” and condemning America’s imperial wars are ejected from the campus. At U-Chicago, the administration proclaimed that it would not allow students to “shelter” themselves from any idea. Yet, it “shelters” the campus community from revolution!

Let’s be clear about the broader stakes of this political suppression. These are chilling attempts to place severe limits on permissible discourse and critical thinking. This at a time when critical thinking is needed more than ever. As part of their message, the revolutionaries were calling on students to engage the work of Bob Avakian, who has brought forward a new communism which rigorously and unsparingly interrogates the world as it is (including the discourses prevalent in society and on the campuses) and sets forth a scientifically grounded strategy for transformation and a vision of a liberatory society. One need not agree with all of this new communism to be provoked by what Avakian has done and see the value in people engaging this—and still more to see the danger in effectively banning any of it.

And so the challenge is posed. Do you want a future where the university becomes a zone of conformity and obeisance to the status quo—where thinking, scholarship, and activism are allowed as long as they do not call into question and challenge the essential foundations of this system? Or will you stand up for critical thinking and be part of the fight for the right of revolutionary voices to be heard?

I call on you to do the right and urgent thing:

1. Demand that all charges against Noche Diaz and the CCNY 4 be dropped, and that the Revolution Club be able to express itself on campus. Email University of Chicago President Robert J. Zimmer at president@uchicago.edu; and CCNY Interim President Mary Erina Driscoll at mdriscoll@ccny.cuny.edu and call at (212) 650-6638.

2. Make a statement and send a copy to nycrevclub@gmail.com and to journals like the Chronicle of Higher Education and Inside Higher Education. Sign the petition circulating at CCNY at Support @NYCRevClub.

3. Invite the Revolution Club and the Get Into the Revolution National Organizing Tour to your school, to classes and forums. This needs to be heard by thousands of students!


Raymond Lotta is a political economist, writer for revcom.us, and a spokesperson for The Bob Avakian Institute.

 

U of Chicago Police Viciously Assaulted & Arrested Revolutionaries On Campus TODAY, Don't Stand By!

October 26, 2016 | Revolution Newspaper | revcom.us

 

Get this letter to everybody you know:

Tweet this:Subject line:
U of Chicago Police Viciously Assaulted & Arrested Revolutionaries On Campus TODAY, Don't Stand By!

Dear

I'm writing to ask you to take an urgent, vocal and public stand against an outrageous act of repression and political suppression that took place today.

“America Was NEVER Great! We Need to Overthrow, Not Vote for, This System!” This was the message being delivered by Noche Diaz, of the Get Into the Revolution National Organizing Tour, moments before he was violently assaulted and arrested by University of Chicago Police as he was peacefully leaving Campus North Residential Commons. Police assaulted others from the Revolution Club, sending one young woman to the hospital.

This is the second attack by the Chicago police on this National Tour, and on Noche, in five days. For more details of what happened, and for pictures and video, go HERE.

This is an attempt to suppress the message about the true nature of America, the character of this election, and what actually has to be done—a revolution—and a tour to ORGANIZE PEOPLE around this message. This police attack on people bringing the message of revolution to campus was intended to keep this message, this analysis, this solution from students—preventing any critical discourse, consideration, and yes activation towards a whole other way the world could be.

Nobody should tolerate this.

If you are outraged by what is happening in the world, if you agonize about the future, then you need to raise your voice to DEMAND that the Get Into the Revolution National Organizing Tour be allowed on the University of Chicago campus, that the charges against Noche Diaz be dropped, and that the university take responsibility for any injuries sustained by people bring this message of revolution to the campus.

1. Make these demands heard on social media—tweet the article about this from revcom.us, post the pictures and videos. This needs to be made a BIG DEAL in society. Everyone should add their voices and make clear the reactionary attack on revolutionaries is UNACCEPTABLE.

2. Email the President of the University of Chicago with these concrete and specific demands.

Robert J. Zimmer, The University of Chicago

3. Call Chicago Police Department at 51st and Wentworth to demand the charges against Noche Diaz be dropped, 312.747.8366

4. Contribute funds HERE for the Get With The Revolution Tour to continue and maximize its reach. Funds are needed for legal fees, travel, materials—all the kinds of ways for this to reach out even further in the face of these attacks. Get in touch with the Tour at 312.502.7485 or GetIntoTheRevolution@gmail.com spread this crowdrise site everywhere you can: https://www.crowdrise.com/get-into-the-revolution-tour/fundraiser/debrasweet

Please write or call me with your ideas on how this can be made known all across the country. Don't stand by!

Best,

 

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 جلوی سرکوب افکار انقلابی را در دانشگاه باید گرفت! با انقلابیون نباید مثل مجرمین رفتار شود!
 نوشته
 ریموند لوتا
 در تاريخ
 2016-11-02
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در