Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ آوريل ۲۰۲۰                    
 
آتش مبارزه را روشن نگه داريد

آتش مبارزه را روشن نگه دارید!

برای موج بعدی آماده شوید!

 

درود بر دانشجویان و جوانان و زنان بی باك شهرهای رشت، اصفهان، یزد، كرمان ، مشهد، زنجان، ارومیه، همدان، تبریز، سبزوار و كرج، رفسنجان و شاهین شهر كه مشعل مبارزه را فروزان نگه داشته اند!

درود بر دانشجویان دلیر دانشگاه های تهران كه در شرایطی دشوار به مقاومت و پایداری خود ادامه می دهند!

درود بر تجمعات اعتراضی خانواده های بازداشت شدگان اخیر در مقابل زندان اوین و دانشگاه تهران!

درود بر خاطره جانباختگان خیزش اخیر كه با خون شان پرچم آزادی مردم ایران را رنگین كرده اند!

 

علیرغم برقراری حكومت نظامی غیر رسمی در تهران، دستگیریهای گسترده، ضرب و شتم وحشیانه مردم و چنگ و دندان نشان دادن سران مفلوك رژیم جمهوری اسلامی، طی سه روز گذشته مردم در گوشه و كنار كشور به مقاومت خود ادامه دادند.

در اصفهان، جوانان نگهبان یكی از بانكها را خلع سلاح كردند. ساختمان تعاونی سپاه را به آتش كشیدند. با كوكتل مولوتوف به پایگاههای بسیج حمله كردند.

دختران این شهر با پایكوبی روسری ها خود را برداشتند و آخوندهای حاكم را با شعار « ملا بگیر اینم عمامه كن!»  به سخره گرفتند.

در تجمعات شبانه كرج، مردم آخوندی را كه زبان به نصیحت گشوده بود، به گوشه ای بردند، حقش را كف دستش گذاشتند و عمامه و عبایش را آتش زدند.

در یزد جوانان خشمگین ساختمانها و ماشینهای دولتی و پمپ بنزین شهر را به آتش كشیدند.

جوانان تهران كانون مقاومت را از اطراف كوی دانشگاه به محلاتی چون تهرانپارس و مجیدیه، ستارخان منتقل كرده اند.

در شهرهای مختلف شبكه های چند ده نفره در محلات مختلف اقدام به ارتباط گیری با هم كرده اند تا برای تجمع در نقطه و ساعت معینی از شب برای ادامه مبارزه، حركاتشان را هماهنگ كنند. درود بر همت و پایداری مردم! زنده نگهداشتن آتش مبارزه به بهای تحمل ضرب و شتم های وسیع، بازداشتهای گسترده، شكستن دست و پای بسیاری از جوانان و جان باختن چندین جوان مبارز حاصل شده است.

 

مبارزات توده ای موج وار گسترش می یابند. این قانون هر مبارزه ای است. همانند امواج سهمگین دریای توفانی، موجی پس می كشد تا همراه با موجهای بعدی قدرتمندتر ساحل استبداد را نشانه گیرد. مهم این است كه آتش مبارزه حفظ شود درسهای مثبت آن فراگیر شود و زمینه برای خیز موثرتر موج بعدی فراهم شود.

خیزش ده روزه اخیر، یك پیروزی سیاسی بزرگ برای جنبش دانشجوئی ایران و بطور كلی برای جنبش آزادیخواهی مردم ایران در جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، محسوب می شود.

آخرین ورقهای تقویم دوخردادیهای ریاكار  در آتش پیكارهای خیابانی سوزانده شد. تا بدانجا كه خاتمی این روباه مكار خود را به كری زده و اعلام كرد در ایران خبری نیست. سنگرهای نبرد شبانه، با شعارهای سیاسی تیز و عالی همراه بود. شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی و شعارهائی كه سران همه جناحهای حاكم را نشانه می گرفت، نشانه رشد آگاهی جنبش دانشجوئی و توده های مردم است. شعار بسیار عالی و به موقع «این جنبش دانشجو است نه جنبش آمریكا»  پاسخی بود به امپریالیسم آمریكا كه خود را منجی مردم ایران جا می زند. بوش می گوید می خواهد ایرانیان را  از دست آخوندها رها كند؛ آخوندهائی كه نوكران و دست نشاندگان قدرتهای اروپائی و آمریكائی بوده اند اما  اكنون تاریخ مصرفشان برای اربابان ا روپائی و آمریكائی شان بسر رسیده است.

شركت گسترده زنان در رزمهای شبانه و حجاب سوزان، و تشویق پرشور مردم، نشانه ای مهم از عمق بیداری سیاسی مردم برای كسب آزادی است. چرا كه بدون آزادی زنان هیچ جامعه ای آزاد نمی شود.

جنگ و گریزهای شبانه دانشجویان و  اتخاذ تاكتیك عمل مستقیم در خیابان و پیوند مستقیم با  مردم در نبردهای خیابانی،  شكل نوینی از مبارزات توده ای را به ارمغان آورد. امروز هنوز آتش مبارزه ای كه در كوی دانشگاه تهران روشن شد، شعله ور است؛ این امر مدیون آنست كه دانشجویان جسورانه از همان ابتدا مبارزه را به خیابان كشیدند و منبعث راه افتادن حركات سیاسی گسترده مردم در سراسر كشور شدند. این درس بزرگی است كه هرگز نباید آنرا فراموش كرد.

گوشمالی پاره ای از مزدوران رژیم، ضربه زدن به نهادها و امكانات دولتی و نهراسیدن از دستگیریهای گسترده، نشان از قاطعیتی انقلابی و روحیه ای تعرضی است. این روحیه انقلابی موعظه های دوم خردادی ها را مبنی بر مسالمت جوئی و پرهیز از خشونت انقلابی، دود كرد و بهوا فرستاد. بدون خشونت انقلابی نمی توان خشونت ضد انقلابی را به عقب راند. اینهم درس بزرگی است كه نمی توان از آن دست شست.

هر چقدر درسهای خیزش اخیر فراگیرتر شود، موج بعدی قدرتمندتر بپاخواهد خاست.

مسلما دانشجویان، جوانان، زنان و خلقهای ایران باید آمادگی آنرا كسب كنند كه درگیر نبردهای عظیمتر و جدی تری با مزدوران رژیم شوند. تنها با به شكست كشاندن تاكتیكهای سركوبگرانه رژیم می توان زمینه مساعدتری برای گسترش مبارزه فراهم كرد. پیكارهای بزرگتری در راهست و باید برای مقابله با وحشی گریهای گوناگون رژیم اسلامی محكوم به مرگ، آماده شد.

 

ما شجاعترین دانشجویان و جوانان مبارز، زنان شورشگر و كارگران انقلابی را فرا می خوانیم كه با همكاری یكدیگر هسته های مخفی در هر محله یا منطقه درست كنند و بطور مخفیانه به هماهنگ كردن مبارزات مردم مناطق و محلات مختلف بپردازند. از طریق برقراری ارتباط با مناطق دیگر، شهرهای دیگر و با دانشجویان دانشگاه های مختلف و سایتهای اینترنتی اخبار مبارزاتی شهرهای مختلف را جمع كرده و به طرق گوناگون به مردم منطقه خود برسانند. نقاط قوت و ضعف مبارزات توده ای را جمعبندی كنند و با طرق مناسب آنها را به اطلاع گروه های مختلف مردم محلات و منطقه خود برسانند. با مردم بر سر شیوه های دشمن و چگونگی مقابله با آن به بحث بپردازند و ابتكارات و خلاقیتها و روحیه شجاعت و بی باكی توده های مردم را تقویت كنند.

ما از كلیه نیروهای آگاه و انقلابی - بویژه مبارزین نسل قبل - می خواهیم كه لحظه را دریابند كه وقت تنگ است و كارهائی زیادی است كه انجامشان طلب می شود. شوق و میل گسترده ای در جوانان برای كسب آگاهی، متشكل شدن و سازمان دهی نبرد با دشمن بوجود آمده است. زمانی كه آگاهی كمونیستی با نیروی لایزال توده ها تركیب شود می توان معجزه كرد.

 

پیش بسوی برگزاری هر چه باشكوهتر سالگرد خیزش 18 تیر!

هر محله ای را به كانون مقاومت و تظاهراتهای شبانه بدل كنید!

 

حزب كمونیست ایران (ماركسیست - لنینیست - مائوئیست)

31 خرداد 1382

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 آتش مبارزه را روشن نگه دارید! برای موج بعدی آماده شوید!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2003-06-21
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در