Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   سه-شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۱۸ فوريه ۲۰۲۰                    
 
جرم کارولا راکته نجات جان پناهجویان است!

جرم کارولا راکته نجات جان پناهجویان است!

در حالیکه آقای ترامپ، جی بیست مجمع گانگسترهای قدرتمند جهان را علنا تبدیل به گردهمآیی مافیائی کرده و دیدار خود با کیم جونگ یون در مرز دو کره را تبدیل به نمایش تقدس مرزها نموده است، قرار است کارولا راتکه کاپیتان کشتی "سی واچ3" در ایتالیا به جرم نجات جان پناهجویان از خطر مرگ در آب های مدیترانه محاکمه و به ده سال حبس محکوم شود. سیستم حاکم، از یک طرف، زیر پای ترامپ، رئیس دولت کشوری که در تمامی جنگ های اخیر نقش داشته و از معاهده مقابله با تغییرات اقلیمیِ خطرناک سرباز می زند، فرش سرخ  پهن می کند و از طرف دیگر، کسی را که برای نجات جان قربانیان جنگ ها و تغییرات زیست محیطی تلاش می کند به پای میز محاکمه می کشاند.

خانم کارولا تنها فردی نیست که بابت کمک به انسان های آواره و در حال مرگ دستگیر و برای زندانی شدن به "دادگاه" کشانیده شده است. قبل از او افراد دیگری بهمین جرم محاکمه و برخی زندانی شده اند. از آن میان می توان به اشخاصی مانند خانم سارا ماروینی اهل سوریه و برنده جایزه "بمبی" که در جزیره بدنام "لسبوس" بعنوان مددیار پناهجویان کار میکرد و در یونان به جرم قاچاق انسان زندانی شد و محاکمه سه مامور آتش نشانی اسپانیا بهمین جرم اشاره کرد.

مردم جهان رابطه پناهجویان و دریای مدیترانه را بیشتر با نام آلان کردی می شناسند، دختربچه سه ساله ای که جسد بیجانش در سواحل ترکیه پیدا شد و تصویر جسد ش در رسانه های جهان خشم مردم را برانگیخت. طبق گزارش دویچه وله رسانه رسمی آلمانی سال 2018 ده ها هزار نفر در راه رسیدن به اروپا در دریای مدیترانه غرق شده اند. در همین سال سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داد سال 2016 حدود 5000 نفر و در نیمه نخست سال 2018 بیش از هزار نفر در مدیترانه غرق شده اند. گزارشات گوناگون از جمله گزارشات سازمان بین المللی مهاجرت فقط محدود به قربانیان مدیترانه نیست. کشور لیبی تبدیل به برده داری مهاجرین شده و در کشورهای مختلف بویژه در لسبوس یونان و لامپدوسای ایتالیا و بندر کاله فرانسه مهاجرین در شرایط اسفناک قرار دارند.

این در حالی است که مرکل (صدر اعظم آلمان) همراه با دیگر سران اتحادیه اروپا از این کنفرانس به کنفرانس دیگر می رفتند تا حرکت مهاجرین را تحت کنترل درآورند. دیدارهای متعدد با اردوغان فاشیست، شرکت در کنفرانس شرم الشیخ واقع در مصر با شرکت سران اتحادیه کشورهای عربی و ریاست دونالد توسک و السیسی و مرتجعینی چون البشیر و ملک سلمان سعودی و یا کنفرانس ابیجان  در ساحل عاج و کنفرانس پیمان مهاجرتی در مراکش. مضاف بر این دیدارها آنها نیروهای محافظت از مرزهای اروپا "فرانتکس" را تقویت کرده حتی برای کشورهای غیر عضو مثل آلبانی نیروی ویژه فرستادند. این تحرکات با روی کار آمدن ترامپ و مواضع فاشیستی او علیه مهاجرین بویژه در رابطه با مرز مکزیک شدت گرفت. طبق گزارش گروه رسانه ای "فونکه مدین گروپه" واقع در شهر "اسن" آلمان بیش از 2200 بار در سال 2017 به پناهجویان حمله شده است و این رقم نسبت به سال 2016 که حدودا 3500 مورد را گزارش داده اند مثلا کاهش حملات را نشان میدهد. برنامه ریزی های دول اروپائی در عین حال شامل گروه های دست راستی مثل "پکیدا" است که تحت لوای خطر اسلام به مقابله با مسلمانان و در واقع کل مهاجرین دست به عملیات و تبلیغات می زنند.

در مقابل تحرکات ارتجاعی حرکات مردمی نجات و کمک به مهاجرین شکل گرفت. مردم به شکل خودبخودی و یا با حمایت از سازمان های حقوق بشری و غیر دولتی "ان جی او"، تشکلات پناهندگی و حتی برخی از شخصیت های احزاب دولتی و کلیساها به کمک مهاجرین بلند شدند. کارولا راکته متعلق به همین شبکه مردمی است که در دریا عمدتا به کمک مهاجرین می روند. مردم در رابطه با محاکمه او و مهاجرینی که او از دریا نجات داده در آلمان حدودا 700 هزار یورو و در ایتالیا 400 هزار یورو کمک مالی جمع آوری کرده اند. اینگونه کمک های مردمی و فعالیت های سازمان های طرفدار مهاجر و پناهنده از یکطرف نشانه رو در روئی بخشی از مردم است در مقابل بخش دیگری که از نظام حاکم در کشورهای مختلف طرفداری می کنند. تقویت و حمایت صف مردم اهمیتی حیاتی دارد. با این حال اهداف و نقشه های این نیروها بشدت محدود و در چارچوبه های نظام موجود سرمایه داری امپریالیستی قرار دارد.

اهداف، فعالیت ها و تبلیغات سازمان های طرفدار مهاجرین و پناهجویان محدود به مبارزه برای گرفتن حق پناهندگی و یا اقامت، جلوگیری از اخراج، پیدا کردن مسکن، امکان کار و تحصیل و ادغام درون جامعه است. آنها علت مهاجرت و پناهندگی را جنگ های امپریالیستی و فقر و فلاکت در موطن مهاجرین معرفی می کنند و حتی برخی از آنها نظام سرمایه داری را باعث و بانی آوارگی میدانند. این مسائل موضوعات بسیار مهمی هستند و بقاء زندگی وابسته به آنهاست. با این حال تمامی دول اروپائی بویژه آلمان با زیرکی تمام قادر هستند این اهداف را برآورده کنند و در واقع در مقابل سیل خروشان مهاجرین که مرزهای اروپا را درهم شکست مشغول بهره برداری از این نیروی انسانی هستند.

اکنون یعنی در سال 2019 طبق گزارشات اداره کار آلمان بیشتر از 400 هزار از مهاجرین اخیر مشغول به کار و بخش بزرگی در حال دیدن دوره های زبان و کارآموزی هستند. همه دارای سرپناه و حداقل دریافت ماهانه برای زندگی هستند. ولی در عین حال تیغ اخراج و حملات گروه های دست راستی کماکان ادامه دارد. بدون اغراق می توان گفت بیش از هشتاد درصد پناهجویان سال های اخیر جذب جامعه آلمان شده اند. و این بشدت باعث افت تجمعات و تشکلات پناهندگی شده است. این ویژگی تمامی جریانات هویتی است؛ در برآمدهای معینی اوج می گیرند و بتدریج فروکش کرده و پراکنده می شوند.

دهکده کوچک جهانی بهیچوجه توصیفی اغراق آمیز در رابطه با جهان امروز نیست. و موضوع فقط در رابطه با جهانی شدن ارتباطات و درهم تنیدگی تولید در سطح جهانی نیست. تمامی جنبش های موجود از جنبش پناهجوئی گرفته تا مبارزات ضد راسیستی تا مبارزات زنان تا مبارزات عرصه کار و تحصیل تا آزادی های مدنی در رابطه با آزادی بیان، مبارزه علیه جنگ های ارتجاعی و مبارزه برای حفظ محیط زیست و...، همگی بشکلی عینی درهم گره خورده اند. نمی توان حتی با مرتبط کردن این عرصه و مقصر قلمداد کردن سرمایه داری ولی در عمل زندگی را بر مبنای همین سیستم سرمایه داری سازمان داد. بویژه آنکه تشکلات حقوق بشری طرفدار مهاجرین منظورشان از سرمایه داری اساسا کشورهای قدرتمند، در واقع امپریالیست ها هستند. آنها نمی بینند کشورهای پیرامونی و این کشورهای قدرتمند نظام جهانی سرمایه داری امپریالیستی را باتفاق یکدیگر تشکیل داده اند، گرچه تقسیم جهان به کشورهای امپریالیستی و پیرامونی نیز خصیصه مهم این جهان است. ولی ضعف بزرگ این سازمان ها و تشکلات ندیدن آلترناتیو ممکن بجای این نظام جهنمی است.

شکست انقلابات سوسیالیستی و تبلیغات و دروغ های جهانی چهار دهه علیه کمونیسم این گونه تشکلات را حداکثر تبدیل به مقاومت گرانی بدون افق کرده است. موضوع جمعبندی از شکست های گذشته، بیرون کشیدن دروس عمدتا مثبت و همچنین منفی گذشته، بعلاوه ارزیابی از تغییرات رویداده در جهان امروز ضرورتی علمی بوده است که در سنتز نوین کمونیسم تحت رهبری آواکیان انجام شده است. کسب قدرت سیاسی در مرکز این سنتز قرار دارد و این همان موضوعی است که در جنبش های دیگر از جمله جنبش پناهجوئی دیده نمی شود.لازمست با تکیه بر خط سنتز نوین به حمایت از این جنبش ها بلند شده آنها را در صفوفی هماهنگ علیه نظام موجود و برپائی نظام سوسیالیستی بحرکت آورد. با این افق اعتراض خود علیه محاکمه کارولا را فراگیر کنیم. کارولا جزو قهرمانان مردم است. این محاکمه کنندگان او هستند که باید محکمه شوند و پاسخگوی جنایات شان علیه بشریت باشند.

فعالین حزب کمونیست ایران (م.ل.م) در آلمان

جولای 2019    

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 جرم کارولا راکته نجات جان پناهجویان است!
 در تاريخ
 2019-07-04
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در