Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ آوريل ۲۰۲۰                    
 
درباره انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر

این حادثه نیست، جنایت است

اطلاعیه حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) درباره انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر

روز چهارشنبه 13 اردیبهشت  ساعت 12 ظهر انفجاری در عمق 1600 متری معدن زغال سنگ زمستان یورت در آزاد شهر گلستان رخ داد که تا کنون 22 نفر از کارگران جانشان را از دست داده، دهها نفر زخمی شده و تعداد  نامعلومی نیز زیر آوار محبوس شده اند. علت حادثه مثل همیشه ساده است: نبود امکانات و وسایل ایمنی. مدتها بود که کارگران نسبت به استاندارد نبودن معدن به مسئولان هشدار می دادند و هر بار معترضین نسبت به وضعیت ایمنی سرکوب و اخراج شدند. کارگران معدن زمستان یورت آزاد شهر برای حقوقی معادل 800 هزار تومان در ماه، گاه 16 ساعت در روز در عمق معدن کار می کردند. پس از وقوع این حادثه خامنه ای، حسن روحانی، علی ربیعی وزیر کار، وکیل و استاندار و غیره  همه صاحب عزا شده و سه روز در استان گلستان عزای عمومی اعلام شد و خامنه ای برای «گرفتاران، فرج الهی را مسئلت» کرد. اما این نه اولین حادثه کاری است و نه آخرینش.

این گونه رویدادها نه «حادثه کاری» بلکه جنایتند. نظام سرمایه داری درهمه بخش هایش چه خصوصی و چه دولتی جهت انباشت هر چه بیشتر سود از هر وسیله ای برای کاهش هزینه های کاری از جمله امنیت محیط کار و شرایط کار، استفاده می کند. حفاظت از جان کارگران و ایمنی در کار برای صاحبان معدن و سرمایه هیچ جایگاهی ندارد. این منطق سیستم سرمایه داری در سراسر جهان از بنگلادش و کامبوج و ترکیه تا شانگهای و امریکای لاتین و کره جنوبی است. در دنیایی با چنین حجم پیشرفت در علم و تکنولوژی و فن آوری، کارگرانش در معدن با شرایط قرن 18 و 19 مشغول به کارند. یک هفته بود که کارگران غیر عادی بودن گاز درون معدن را حس کرده و به صاحبان معدن تذکر داده بودند. وجود دستگاه ساده ای که میزان گاز درون معدن را تعیین می کرد، می توانست از این جنایت وحشتناک جلوگیری کند. بهره برداری از معدن زمستان یورت متعلق به بخش خصوصی یعنی شرکت نگین طبس و وابسته به سپاه پاسداران و بسیج بود. یکی از کارگران این معدن پس از رویداد انفجار در مصاحبۀ منتشر شده ای می گوید: «آنها فقط به فکر سود و منفعت خودشان هستند و اگر جان کارگر ارزشی برای شان داشت، این انفجار اتفاق نمی افتاد».

اجساد سوخته و باد کردۀ کارگران معدن یورت، تن های رنجور و بی رمق مجروحان، شیون و زاری خانواده های قربانیان و چهره های سیاه و غمگین معدنچیان همه بر ضرورت یک دنیای بنیاداً متفاوت نسبت به نظام سرمایه داری و به انقلاب کمونیستی تاکید می کنند. تنها چیزی که می تواند باعث تسکین درد معدنچیان یورت و خانواده هایشان باشد، سرنگونی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی است. لحظه ای نباید تردید داشت که این نظام کهنۀ طبقاتی و حافظان و حاکمانش حتی ثانیه ای شایسته حاکمیت نیستند. در کوران بازی های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری رژیم، دو جناح اعتدالی و اصولگرای حاکمیت سعی کردند از اجساد کشته شدگان این معدن به نفع خود استفاده کنند. لابد جان باختگان معدن یورت را هم باید به «آمار قابل دفاع دولت روحانی» افزود! تمام نماینده گان سیاسی این نظام سرو ته یک کرباسند و

دشمن را نباید انتخاب بلکه باید سرنگون کرد. در راه سرنگونی این نظام ما افق کمونیسم نوین را به پیش می گذاریم. پرچم جامعه و دولت نوین ما سوسیالیسم و پیشروی به طرف جامعه و جهان کمونیستی است. ما با گسترش آگاهی انقلابی و با اتکا به کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان، روشنفکران و توده های مردم، جنبشی با هدف انقلاب اجتماعی را بنیان خواهیم گذاشت. در جریان مبارزه ای حاد و سازش ناپذیر با قدرت حاکم، یاد همه عزیزانی که قربانی این نظام وحشتناک و ضد انسانی شده اند را گرامی خواهیم داشت

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران ( مارکسیست لنینیست مائوئیست)

14 اردیبهشت 1396

4 مه ی 2017

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 این حادثه نیست، جنایت است
 در تاريخ
 2017-05-04
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در