Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ آوريل ۲۰۲۰                    
 
توهمات را دور بریزید، برای انقلاب متشکل شوید

 

اطلاعیۀ حزب کمونیست انقلابی آمریکا علیه سخنرانی ترامپ در کنگره حزب جمهوریخواه

توهمات را دور بریزید، برای انقلاب متشکل شوید

هیتلر آمریکایی دندان هایش را نشان می دهد

21 ژوئیه 2016. نشریه انقلاب

دونالد ترامپ به ناراضی ها وعدۀ روز انتقام می دهد، به نژادپرستان وعدۀ احیای اربابی سفیدان را می دهد، به عظمت طلبان وعدۀ قدرت بلامنازع آمریکایی را می دهد. دونالد ترامپ مهاجرین و کسانی که  را هدف گلوله پلیس قرار می گیرند و آنها که برای عدالت و تغییر مبارزه می کنند رت خبیث می خواند. به آن عده از ستمدیدگان که ساده لوح هستند وعده های آسمانی می دهد. و در عوض از پیروانش یک چیز می خواهد: اطاعت. از ترامپ و نیروهایش اطاعت کنید وگرنه پیامدهایش مطیع نبودن را انتظار بکشید (ترامپ در سخنانی دیگر این پیامدها را بر شمرده بود: شکنجه، مجازات اعدام، بی حقوقی سیاهان و دیگر مردم تحت ستم و قرار دادن آنان در گوشه خیابان در مقابل قاضی- جلادی که لباس پلیس به تن دارد.)

از شما می خواهد به او اعتماد کنید چون توانسته از «تانک شیادان» بالا برود و به خاطر آن که مرد «موفقی» است: یعنی، یک کلاش حریص دروغگوی بیرحم در این سیستم سرمایه داری که بزرگترین پاداش را به کسانی می دهد که بتوانند انسان های دیگر را استثمار کنند.

سخنرانی ترامپ در کنگره جمهوری خواهان، فاشیسم عریان است. چیز جدیدی نیست – از اول ظهورش بر صحنه، محتوای سخنرانی هایش همین بوده است. و می تواند برنده انتخابات شود! ترامپ رگِ دُماغ آمریکایی را در مشت گرفته است، آنهم در زمانه ای که سیستم آمریکایی هرچه عمیق تر در مرداب مشکلات فرو می رود و کسانی که در راس این سیستم سرمایه داری – امپریالیستی نشسته اند بر سر این که با این وضع چه کنند به شدت منشعب هستند.

با وجودی که ترامپ یک چنین سخنانی را ایراد کرد، حتا با وجود آن که تنفر متفرعنانه مانند لجنی از دهانش بیرون می ریخت و با این کار حضارش را غرق در هیجان می کرد، اما هیچ یک از مفسران تلویزیون های اصلی و هیچ یک از سیاستمداران مخالف، جرات نکردند اسم این پدیده را بر زبان بیاورند. حتا آن ها که با عصبانیت سخنانش را «اقتدارگرایانه» خواندند حاضر نشدند اعلام کنند سیستمی که چنین فردی را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری خود معرفی می کند اساسا نامشروع است. اکثر آنها به ترامپ انتقاد کردند که آمریکا را «بیش از اندازه تاریک» ترسیم می کند. واقعا؟! خیر آمریکا تاریک نیست بلکه سیاهچال جهنمی است و ترامپ آنقدر زیرک و کلاش و عوامفریب هست که این واقعیت را اعلام کند که در میان کودکان سیاه 40% فقر هست، که ساکنین گتوها و باریوها شغلی نمی توانند پیدا کنند، که مناطق عظیمی از کشور در حال پوسیدن است و شمار بزرگی از کارگران سفید و فقیر و حتا طبقه میانی با فلاکت دست و پنجه نرم می کنند. او عوامفریبانه این واقعیت ها را بیان می کند و برای حل آن ها آدرسی کاملا عوضی به مردم می دهد و هم زمان خصلت معضل را نیز تحریف می کند: او آمریکا را قربانی نشان می دهد در حالی که مقصر آمریکا و تعفن آن است و این سیستم سیستمی آدم خوار است. باید به لیبرال های عزیزمان بگوییم، مشکل این نیست که «اوضاع آنطورها هم که او می گوید بد نیست».

هیلاری کلینتون که خودش در ماورای بحار یک جنایتکار کشتار جمعی است و در داخل آمریکا مجری حبس توده ای هرگز راه حل نیست. وی تجسم خصلت لیبرالیسم است. از نقشی که در دولت کلینتون و سپس اوباما داشت تا به امروز: وی خدمات رفاهی را قطع کرد و میلیون ها نفر را محکوم به فقر عمیق کرد؛ زندان ها را گسترش داد و حقوق مشاوره قانونی و منابع آن را برای توده ها قطع کرد؛ به همه جنگ های خاورمیانه و حمایت بی انتها از تجاوزهای اسراییل رای داد. آیا این است بدیلی برای ترامپ؟

هرگز و هرگز. هیچ یک از مشکلاتی که در مقابل ما است – قتل های بی وقفۀ تکان دهنده و مطلقا ناعادلانۀ سیاهان و لاتین ها و بومیان آمریکا توسط پلیس که دارای جهت گیری نسل کشی است؛ تحقیر دایم زنان و حمله به انان، از جمله حمله به حق سقط جنین؛ تعقیب و آزار مهاجرین؛ جنگ های غارت گرانه و تجاوز نظامی که توسط آمریکا در سراسر جهان پیش برده شده یا اسپانسر می¬شود؛ و تاراج و نابودی محیط زیست – هیچ یک از این ها  را نمی توان بدون انقلاب حل کرد. این مشکلات همه در عملکرد این سیستم تعبیه شده اند. به همین علت است که با وجود اعتراضات، علیرغم فداکاری ها، علیرغم داشتن استدلال ها و موارد انکارناپذیر، ستم گری و فلاکت تداوم می یابد و هیچ چیز اساسی تغییر نمی کند.

راه حل این نیست بازهم آن چه را قبلا بوده تداوم ببخشم. هیلاری کلینتون راه حل نیست. جنایت هایی را که وی اجرایی می کند جنایت هایی است که این سیستم را تقویت می کند و نباید فراموش کرد که منبع کلیۀ این معضلات همین سیستم است. راه حل انقلاب و استقرار یک سیستم کاملا نوین است که هدفش محو نابودی استثمار و همه شکل ستم گری است که استثمار را تقویت می کند و همانطور که قبلا هم گفته ایم، این انقلابی نیست که تحقق آن صرفا در آینده ای دور متصور است. خیر. حاکمان این کشور آشکارا و با اشاره به گسل هایی که در بافت اجتماعی موجود است، صحبت از آن می کنند که ممکنست مرکز نتواند پابرجا بماند. پایۀ انقلاب در تضادهای این جامعه است. علاوه بر این (و این مهمترین نکته است)، این انقلاب دارای رهبر است. باب آواکیان رهبر این انقلاب است. او بر روی استراتژی انقلاب و تدوین آن کار کرده و نشان داده است که چگونه در عمل می توان نیروهای انقلابی را توسعه داد و میلیون ها نفر را در انقلاب رهبری کرد. این استراتژی نشان می دهد که چگونه می توان چنین انقلابی را هنگام رسیدن زمان حرکت برای کسب سراسری قدرت سیاسی، به پیروزی رساند. آواکیان ، طرح کلی و نقشۀ راه ایجاد یک جامعه نوین را که با ظهورش نابودی استثمار و هر شکلی از ستم را هدف قرار خواهد داد ارایه داده است.

خیر هنوز زمانش نرسیده است اما بله، زمانش رسیده که به طور عاجل روی انقلاب کار کنیم و وضعیتی را به وجود آوریم که بتوانیم دست به چنین انقلابی بزنیم و شانس خوبی در پیروز شدن داشته باشیم.

اگر در رابطه با انقلاب جدی هستید و اگر در رابطه با پیروز شدن و رسیدن به یک جهان واقعا نوین جدی هستید، پس زمان آن رسیده است که به این انقلاب بپیوندید.

 

https://www.youtube.com/watch?v=cBMkDWnSu0U

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 اطلاعیۀ حزب کمونیست انقلابی آمریکا علیه سخنرانی ترامپ در کنگره حزب جمهوریخواه. توهمات را دور بریزید، برای انقلاب متشکل شوید
 در تاريخ
 2016-07-21
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در