Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ فوريه ۲۰۲۰                    
 
اطلاعیۀ فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) در اسکاندیناوی در اعتراض به سفر جواد ظریف

او همدست جنایتکاران است!

اطلاعیۀ فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) در اسکاندیناوی در اعتراض به سفر جواد ظریف

جواد ظریف وزیر امور خارجۀ رژیم جمهوری اسلامی ایران به اسکاندیناوی سفر کرده است. او نمایندۀ دولت حامی منافع سرمایه داران در ایران است. دولتی که سابقۀ 37 سال غارت و قتل عام در کارنامه اش ثبت شده. نخستین دولت دین مدار (تئوکراتیک) که پیشگام تأسیس رژیم های اسلامگرا همچون داعش و طالبان در منطقه است. دولت ِسرکوب و استثمارِ کارگران و زحمتکشان، رژیم پدرسالارانِ زن ستیز اسلامی، حکومتِ سرکوب آزادی های مدنی و سرکوب هم جنسگرایان و اقلیت های مذهبی، دولتِ حامی سانسور و اسارت روشنفکران و روزنامه نگاران، زندان ِملل غیر فارس مانند عرب ها، کردها، ترکمن ها، بلوچ ها، ترک ها و غیره، رژیمِ اعدام و سنگسار و شکنجه. تنها در سال گذشته و در سایۀ دولت متبوع جواد ظریف به طور میانگین هر روز، 3 نفر در ایران به اتهامات مختلف اعدام شدند. در حالی که  ظریف مدعی است که «هیچکس در ایران به اتهام عقیده و اندیشه زندانی نمی شود"، صدها نفر به بهانۀ اتهامات سیاسی و عقیدتی در زندان به سر می برند.

دولت ایران همچنین چند سالی است که همپای قدرتهای امپریالیستی مانند ایالات متحده آمریکا، روسیه و اتحادیۀ اروپا و دیگر رژیم های مرتجع منطقه همچون ترکیه و عربستان سعودی، در جنگ داخلی سوریه شرکت کرده و به حمایت نظامی، مالی و سیاسی از رژیم بشار اسد مشغول است. جنگی که شعله های مرگبار آن تاکنون به کشتار 280 هزار نفر و آوارگی و بی خانمانی بیش از ده میلیون نفر از مردم این کشور منجر شده است.

جواد ظریف برای تأمین منافع و تثبیت پایه های این حکومت به اسکاندیناوی آمده است. دور جدید سفرهای او به اروپا در تداوم گشایشی است که پس از توافقات هسته ای با قدرت های امپریالیستی جهان از سال 2014 در روابط جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا و ایالات متحده ایجاد شده است. او به نیابت از تمامیتِ رژیم ایران به اسکاندیناوی آمده تا با شعار عادی سازی و تدبیر، روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی با امپریالیست های اروپایی را احیاء و تثبیت کند. دولت های "سوسیال دمکرات" سوئد و فنلاند با آغوش باز پذیرای او هستند. آنها در حالی دستان آغشته به خون جواد ظریف را می فشارند که از یک سو چشم به سودهای کلان ناشی از قراردادهای اقتصادی با رژیم ایران دوخته اند و از سوی دیگر دیدگان خود را بر رنج و فلاکت اکثریت مردم ایران می بندند. ما هنوز از یاد نبرده ایم که نرم افزارهای ردیابی و شنود تلفن که شرکت های اریکسون و نوکیا در سالهای 2001 و 2009 به جمهوری اسلامی فروختند، چگونه باعث شناسایی و دستگیری جوانان معترض در ایران شد. برخی از آن جوان ها مدت ها است که اعدام شده اند و بسیاری از آنها هنوز در زندان هستند. بله رفاه نسبی حاکم در کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا با گرسنگی و فلاکت انبوهی از مردم در جهان سوم و روابط اقتصادی و سیاسی دوستانه با رژیم های سرکوبگر ارتباط مستقیم دارد. نتایج واقعی این سفر و این قرار دادها در حالی که برای دولت ها و شرکت های بزرگ اروپایی سودهای کلان است و برای بورژوازی ایران منفعت و برای رژیم جمهوری اسلامی بقا و تثبیت بیشتر، برای مردم ایران، تنها تداوم فقر و فلاکت و پیکرهای آویخته از دارهای اعدام است.

در چارچوب قانون ارزش و منطق سودمحور سرمایه و روابط اجتماعی و بین المللی برخاسته از آن، جان انسان ها از هیچ اولویتی برخوردار نیست. در متن این وضعیت هولناک حاکم بر مردم ایران و خاورمیانه است که جواد ظریف و نمایندگان سیاسی و اقتصادی کشورهای سوئد و فنلاند و... دست دوستی و همکاری و تعامل مجدد را به سوی یکدیگر دراز کرده اند. همدستی و هم پیمانی این نمایندگان رژیم های بورژوایی اعم از اسلامی، لیبرال، سوسیال دمکرات و غیره جز بر تاریکی و فاجعۀ حاکم بر جهان ما نخواهد افزود.

به این فاجعه و نکبت، به این جنگ و کشتار، به این تبعیض و بهره کشی، به این فقر و گرسنگی و بی کاری، به این روند نابودی محیط زیست و تهدید بقای تمامی ساکنان کرۀ زمین، به این توافقات و قراردادهای شرم آور و جنایت کارانه، به این سرکوب و زندان و شکنجه، به این انبوه اجساد مهاجرین و جنگ زدگان شناور بر امواج دریاها می توان و باید خاتمه داد. تنها و تنها چیزی که به لحاظ عینی امکان پایان دادن به این همه جنون و جنایت را فراهم می کند و مقدمات ضروریِ برای برپایی روابطی بنیاداً نوین و متفاوت در سراسر جهان را ممکن می کند، انقلاب کمونیستی است و نه چیزی کمتر از آن. اتخاذ خط و مشی کمونیستی جدید که برخاسته از سطح نوین تکامل و جهش علم کمونیسم توسط سنتز نوین باب آواکیان است، شرط لازم و ضروری تحقق، تداوم و پیروزی چنین انقلابی است. تنها با متشکل کردن شمار هر چه بیشتری از توده های مردم حول احزاب کمونیستی و بر پایۀ این خط است که می توان به فساد و ارتجاع سرمایه داری خاتمه داد و جهان و جامعه ای عاری از ستم و بهره کشی و تبعیض را استوار کرد.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران! نابود باد نظام سرمایه داری!

زنده باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) در اسکاندیناوی

خرداد 1395/ ژوئن 2016

 

Han är medbrottsling

Ett pressmeddelande från aktivister och sympatisörer till det Iranska kommunistiska partiet (marxist-leninist-maoistiska) om Javad Zarifs resa till Skandinavien.

Javad Zarif, utrikesminister för den islamiska republiken Iran, besöker Skandinavien. Han representerar en regering i Iran som stöder kapitalismen. En regering som har plundrat landet och massakrerat det iranska folket i 37 år. De skapade den första teokratiska staten i området innan de andra islamiska staterna såsom Daesh och Talibanerna. Iran styrs av en kvinnofientlig och patriarkal regering som suger ut arbetarklassen. De har berövat folket sina medborgerliga rättigheter, förtrycker religiösa minoriteter och homosexuella, fängslar journalister och intellektuella. Iran är ett fängelse för de nationer som inte är ”Farser”, som araber, kurder, turkmener, baluchi och azerier, etc. Bara förra året har mördarregeringen som Zarif representerar avrättat minst tre personer varje dag. Zarif påstår att ”ingen fängslas i Iran på grund av sina åsikter”. Just nu sitter hundratals i fängelse på grund av sina politiska åsikter.

I samma takt som de imperialistiska staterna, USA, Ryssland, EU, samt andra reaktionära stater som Turkiet och  Saudiarabien, har Iran ingått i kriget i Syrien. Iran har aktivt stöttat Assads mördarregering i Syrien. Ett krig som slukat 280,000 människoliv samt tvingat 10,000,000 människor till flykt.

Zarif är här för att förstärka den iranska statens position i Skandinavien. Hans nya Europaturné är en fortsättning på den öppning som skapades efter avtalet med imperialisterna år 2014. Zarif besöker Skandinavien som representant för alla makthavargrupper i Iran och vill återskapa och ”normalisera” relationerna inom de politiska, ekonomiska samt säkerhetsmässiga områdena med Europas imperialistiska stater.

De socialdemokratiska regeringarna i Sverige och Finland har öppnat sina armar för honom. De skakar hand med Zarifs blodiga händer. De gör det för de saftiga avtal och rikedomar som finns i Iran samtidigt som de blundar för den misär och terror som majoriteten av iranierna befinner sig i. Vi har inte glömt Ericsson och Nokia, som sålde mjukvara för övervakning till Iran 2001—2009. Som resultat identifierades och fängslades många ungdomar som protesterade förtrycket. Många av dem avrättades och många sitter fortfarande i fängelse.

Ja, det finns en direkt koppling mellan den relativt goda levnadsstandarden i norra Europa och Skandinavien med goda relationer med förtryckarregeringar i Tredje världen vilket innebar misär och lidande för folket i de länderna.

Zarifs resa och de kommande avtalen innebär stora vinster för företagen i Europa samt den kapitalistiska klassen i Iran. Det innebär stabilare regering i Iran samtidigt som det medför ännu mer misär och fattigdom för massorna i Iran samt flera avrättningar.

Människor och deras liv har ingen prioritet i de internationella relationerna i en värld styrd av kapitalet och dess jakt efter största möjliga vinst. Samspelet mellan de olika kapitalistiska grupperna, oavsett om de är islamister, liberaler, socialdemokrater … leder till ännu mer lidande och katastrofer i världen.

Världen av idag bjuder på krigsflyktingar i flyktbåtar, lidande och krig, rasism och utsugning, arbetslöshet och hunger. Miljöförstöring som kan omöjliggöra nästkommande generationers liv. Detta måste få ett slut. Det enda som kan få ett slut på denna galenskap och brottslighet och kan skapa nödvändiga förutsättningar för fundamentalt annorlunda relationer i hela världen är en kommunistisk revolution och ingenting mindre. En nödvändig förutsättning för segern är att beväpnas med ”Den nya syntesen av Bob Avakian”, en vidareutveckling av den vetenskapliga kommunismen. Genom att organisera oss mer och mer kring de kommunistiska partierna beväpnade med denna linje kan vi få slut på den reaktionära och ruttna kapitalismen och få en värld fri från förtryck och diskriminering.

Ner med den islamiska regeringen i Iran! Ner med kapitalismen!

Länge leve revolutionen! Länge leve kommunismen!

Aktivister och sympatisörer till det Iranska kommunistiska partiet (marxist-leninist-maoistiska) i Skandinavien

Juni 2016

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 او همدست جنایتکاران است! اطلاعیۀ فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م) در اسکاندیناوی در اعتراض به سفر جواد ظریف
 در تاريخ
 2016-05-29
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در