Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
درود بر مردم و جوانان شورشگر مهاباد، مرگ بر رژیم زن ستیز اسلامی

درود بر مردم و جوانان شورشگر مهاباد، مرگ بر رژیم زن ستیز اسلامی

 

اطلاعیه حزب کمونیست ایران (م ل م) پیرامون وقایع اخیر مهاباد

 

هفته گذشته خبری پیرامون مرگ مشکوک زن جوانی به نام فریناز خسروانی کارمند یکی از هتل­های شهر مهاباد منتشر شد که دلیل مرگ وی سقوط از طبقه چهارم هتل عنوان شده بود. اخبار و شنیده ها حاکی از آن است که سقوط فریناز در اثر کشاکش وی با یکی از مأمورین اطلاعاتی مرتبط با هتل بوده که قصد تجاوز به فریناز را داشته است . نهایتا عصر پنجشنبه 17 اردیبهشت؛ پس از چند روز بی خبری و عدم واکنش رژیم به این خبر، تعدادی از جوانان و مردم خشمگین مهاباد در جلوی ساختمان هتل دست به تجمعی اعتراضی زدند که به درگیری با مأمورین انتظامی و امنیتی رژیم و آتش زدن هتل منجر شد. درگیری میان جوانان مهاباد و نیروهای امنیتی و نظامی تا پاسی از شب ادامه یافت و فضای شهر کاملا امنیتی شد و رژیم در پاسخ تعداد قابل توجهی  نیروهای ضد شورش از شهرهای ارومیه و نقده به مهاباد و بوکان آورد.

اینکه فرد متجاوز عضو وزارت اطلاعات بوده است یا سپاه یا دیگر نهادهای دولتی، دارای اهمیت ثانوی است. مساله اصلی این است که جمهوری اسلامی ایران یک نظام اجتماعی، فرهنگی و اخلاقیِ زن ستیز است. هر روز و هر لحظه و در هر مکان و نقطه ای شاهد تعرض و تجاوز به زنان و موقعیت و امنیت زنان در سطح جامعه هستیم؛ از محیط کار و تحصیل و دانشگاه تا خیابان و خانواده و اماکن عمومی و تفریحی. کوس رسواییِ عاملین و طرفداران رژیم اسلامی از سرداران سپاه و بسیج تا فرماندهان نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و از آخوندها و اساتید دانشگاه تا مدیران و کارمندان دولتی و بخش خصوصی در هر کجا بلند شده است و مدام اخبار پیشنهادهای بی شرمانه و مزاحمت­های جنسی و تجاوزهای ایشان به زنان به گوش می رسد. تعرض جنسی به زنان روی دیگرِ تعرض گشت های ارشاد و امر به معروف و اسیدپاشان به زنان است. ایدئولوژی اسلامی برای هر دو مجوز صادر می کند.

در مقابل تعرض و جنایت روی داده در مهاباد، مردم و جوانان این شهر دست به اعتراض جسورانه زدند و خشم و نفرت شان را از رژیم اسلامی و  کارگزاران این رژیم در کوچه و خیابان فریاد کشیدند. این خشمی است علیه تحقیر و توهین و سرکوب هر روزه­ی زنان و مردم. این فریاد خشم و اعتراض را باید عمومی کرد و گسترش داد؛ از کردستان تا اصفهان و تبریز، از اهواز تا بلوچستان و گنبد. این موج خشم و انزجار باید هر چه هدفمند تر و سازمان یافته تر شده و به یک استراتژی روشن و انقلابی در جهت سرنگونی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی و روابط و نهادهای ارتجاعی و استثماری آن پیوند بخورد. فقط با سرنگونی انقلابی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی است که می توان جامعه و روابطی نوین و انقلابی بنا کرد که رهایی زنان و تمامی بشریت برنامه و هدف آن است.

 

زنده باد مبارزه مردم و جوانان مهاباد!

مرگ بر رژیم زن ستیز اسلامی!

زنده باد انقلاب، زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران ( مارکسیست- لنینیست – مائوئیست)

18 اردیبهشت 1394/ 8 مه 2015

www.cpimlm.com

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 درود بر مردم و جوانان شورشگر مهاباد، مرگ بر رژیم زن ستیز اسلامی
 در تاريخ
 2015-05-08
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در