Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ فوريه ۲۰۲۰                    
 
این است جهانی که در آن زندگی می کنیم! چه باید کرد؟

این است جهانی که در آن زندگی می کنیم! چه باید کرد؟

 

بیانیه حزب کمونیست ایران (م.ل.م) به مناسبت روز جهانی زن، 8 مارس 2015

 

    جنگی که در دنیای کنونی علیه زنان در جریان است چنان با سوخت و ساز و کارکرد و طپش ضربان نظام سرمایه داریِ حاکم بر جهان سازگار است که نظم ابدی و پاره ی تن اجتناب ناپذیر جامعه ی انسانی می نماید. اما این وضعیت، عمیق ترین و جدی ترین ادعانامه علیه نظام پوسیدهی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سرمایه داری است، دلیل غیر موجه بودن تداوم حیات این نظام است که در آستانه ی سفر انسان به دیگر سیارات، بردگی زنان به عنوان نیمی از جمعیت کره ی زمین را که مانند سیاه زخمی پیکر جامعه بشری را عفونی کرده است، نه می خواهد و نه می تواند درمان کند. برعکس، آن را مانند طاعونی افسارگسیخته به هر جنبه از حیات اجتماعی مردم گسترش می‏دهد. موعظه برای تحمل این نظام اجتماعی  و توهم پراکنی در مورد امکان اصلاح آن و حتا تأخیر در دست زدن به متمرکزترین تلاش ها و برنامه های انقلابی با هدف ریشه کن کردنش و استقرار دولت و جامعهی نوین سوسیالیستی، عین همدستی با این جنایت بزرگ است.

    چگونه می توان به نظام اجتماعی ستمگری تن داد که سرنوشت محتومی را برای نیمی از جمعیت کره زمین، حتا پیش از آنکه چشم به جهان بگشایند رغم می زند، به صرف آنکه با واژن و کلیتورس به دنیا آمده اند؟ چگونه می توان به نظام استثمارگر حاکم که با ساطور سنت و دین به جان دختران افتاده و از همان کودکی نشاط سرشار از زندگی آنان را تبدیل به ضجه های رنج و بغض های فرو خورده در گورستانِ خانوادهی پدرسالار و جامعه ی تنبیه گر تبدیل میکند، اجازه داد که بیش از این زنده بماند؟

    حجاب اجباری، زایمان اجباری، اسیدپاشی، اعدام زنان برای «جرایم» ناموسی در ایران؛ تجاوز گروهی به زنان در گوشه های تاریک خیابان، اتوبوس، کلاس درس، کلیسا، مسجد و حرم از افغانستان تا برزیل؛ دزدیدن دختران روستاهای فقر زده هند و نپال و کامبوج و فروش آنان به گتوهای تن فروشی؛ کشتار زنان به خاطر تحصیل و علم و دانش در پاکستان و نیجریه؛ خرید و فروش زنان در بازار سکس و پورنوگرافی از روسیه تا آمریکا و از اندونزی تا استرالیا؛ ارایه تصاویر تحقیرآمیز از زن توسط صنعت نجومی پورنوگرافی و تبدیل آن به فرهنگ عامه در غرب؛ گسترش ممنوعیت سقط جنین در آمریکا؛ راه اندازی بازار بردگی جنسی اسلامی تحت عنوان نکاح جهاد در سوریه؛ افزایش قتل های ناموسی در ترکیه، اقلیم کردستان و دیگر کشورهای اسلامی و تبدیل زنان به «رحم ملی» جهت تولید سرباز برای ارتش فاشیست اسراییل؛ تخصیص بودجه برای تحت فشار گذاشتن زنان به تولید مثل در جهان به اصطلاح «آزاد» غرب از کانادا تا آلمان؛ زایمان اجباری و دستگیری زنان به جرم سقط جنین در ترکیه؛ تجاوز به زنان سیاسی در مصر و آزمایش بکارت آنان توسط نظامیان حاکم؛ ترور شخصیت و آزار فعالین سیاسی و اجتماعی زن در اینترنت و جنبش های اجتماعی در همه ی کشورها، و ...

 این است جهانی که در آن زندگی می کنیم!

دروغ گوها... دو پوسیده

 

    قدرت های امپریالیستی و دولت های حاکم در کشورهای مختلف، همان ها که نظام زن ستیز و پدرسالار و بردگی زنان را مدیریت و سازماندهی می‏کنند، فریبکارانه مدعیِ «آزاد» کردن زنان و تخفیف آلام آنان شده اند. امپریالیستها چهرههایی مانند هیلاری کلینتون ها را مامور «نجات» زنان کرده اند.  آنان علی رغم ویرانی و دهشتی که در افغانستان و عراق برای زنان بر جای گذاشته اند و با وجود آنکه در خود آمریکا، مسیحیان فاشیست و صنایع پورنوگرافی با برخورداری از حمایت های دولتی از دو جبهه به طور مستمر به زنان و حقوق و حیاتشان حمله و تجاوز می کنند، دست از این ادعای سراسر دروغ بر نمی دارند. اسلام گرایان تاریک اندیش جمهوری اسلامی و رقبای داعشی آن نیز جایی برای زنان در «بهشت» در نظر گرفته اند به شرط آنکه ناقص العقل بودن را بپذیرند و به حجاب و برقع تن در دهند! همه ی این مدعیان «نجات» زن با وجود تمامی تخاصمات و جنگ هایی که علیه یکدیگر به راه می اندازند، در زن ستیزی ماهوی شان با یکدیگر وجه اشتراک اجتماعی و ایدئولوژیک بسیار عمیقی دارند. با این وصف، در بسیاری از نقاط جهان به دلیل فقدان و ضعف مفرط مبارزات انقلابی تحت رهبری افق و برنامه ی کمونیستی، زنان مانند بقیه ی اقشار تحت ستم و استثمار، در وجود همین نیروهای استثمارگر جهانی و بومی به دنبال راه نجات می گردند. در خاورمیانه و شمال آفریقا، اسلام گرایان که به ظاهر در مقابل قدرت های امپریالیستی می ایستند تبدیل به قطبی برای توده های محروم و تحت استثمار شده اند. حال آنکه برده کردن زن از دیرک های کلیه ی ادیان است. بدون مقابله با گرایش تقسیم شدن توده های محروم و تحت ستم میان دو قطب پوسیده ی اسلام گرایی و امپریالیسم، وضعیت کنونی ادامه یافته و حتا وخیمتر خواهد شد.

 

اصلاحات دروغین است

 

    با نگاه به وضعیت زنان در جهان امروز آیا راه دیگری به جز انقلاب، به جز ریشه کن کردن نظام اجتماعی حاکم از طریق سرنگونی دولت های حافظ این نظام ها برای رهایی زنان و رهایی همه مردم موجود است؟  طبقه ی خرده بورژوازی که جرات مقابله ی جسورانه و تا به آخر با نظم دهشتناک موجود را ندارد، افق کوته نظرانه سیاسی اش را از زبان نمایندگان و سخنگویان فکری و سیاسی و ادبیاش که گاه به هیئت «مخالف و اپوزیسیون» نیز در میآیند بیان میکند. این افق کوته نظرانه چیزی جز «اصلاحات» در چهارچوبه وضع موجود نیست و وقاحت مضحک آن خصوصا در مورد «اصلاح» موقعیت زنان، بیشتر و بیشتر نمایان میشود.

    افق و راه کار اصلاحات را باید افشا و طرد کرد چرا که نظم ستم بر زن را تحکیم کرده و به جای سیل خروشان مقاومت و شورش، افسون سازش و تسلیم طلبی را در میان زنان رواج میدهد. خشم و مقاومت زنان را باید علیه کلیه ی نابرابری ها و زنجیرهای انقیادشان برانگیخت اما ضروری است که مبارزه علیه همه و هرگونه مظهر ستم بر زن را به شاهراه مبارزه برای سرنگونی انقلابی دولت حاکم پیوند زنیم. زنانی که به میدان مبارزه در می آیند تا زنجیرهایشان را پاره کنند، می توانند به افق انقلابی کمونیستیِ ضرورت مبارزه برای واژگون کردن کلیت نظام سرمایه داری حاکم بر جهان برسند و از مبارزین یک جبهه نبرد، تبدیل به رزمندگان جنگ رهایی بشریت بشوند. تنها بر پایه ی چنین پویش و روندی می توان جنبش زنان را به مثابه جنبشی برای انقلاب ساخت.

    جنبش زنان برای انقلاب به معنای در هم شکستن کلیّت دولت های موجود و برقراری ارگان های نوین قدرت انقلابی به جای آن  است که به فوریت به بسیاری از جنایت هایی که علیه زنان می شود پایان داده و راه را برای تحولات انقلابی عمیق تر باز خواهند کرد.

 

 مرحله نوین انقلاب های کمونیستی و رهایی زنان 

 

    در طول سده ی گذشته زنان برای رها شدن از شرایط اجتماعی خود مبارزه کرده اند. در چند دهه ی اخیر زنان ایران به مقاومت و مبارزه ی خود علیه جمهوری اسلامی ادامه داده اند. بی تردید این مبارزات و مقاومت ها دستاوردهای مهمی داشته اند اما به دلیل آن که منتهی به انقلاب های پیروزمند نشده اند، نظام پدرسالاری پابرجا مانده و لاجرم ابعاد جدید و هولناک تری را به خود گرفته است.

    مبارزه علیه دولت هایی که با سلاح گرم و لشگریان ایدئولوژیک خود از روابط ستم بر زن حفاظت می‏کنند، نبردی خونین، درازمدت و پیچیده است که نیازمند آگاهی، نقشهی راه و تشکیلات منظم است. زنانی که بر حسب تجربه شخصی و با مشاهده ی تیزهوشانه آن چه می گذرد، عمق جنگ علیه زنان را لمس کرده و سودای شورش علیه آن را دارند، باید انقلابی حرفه ای شده و در احزاب کمونیست انقلابی واقعی متشکل شوند. اگر زنان می توانند بار عمده ی تغذیه ی قریب به هفت و نیم میلیارد جمعیت کره زمین را بر دوش بکشند، اگر می توانند از موانع سترگی که نظام پدرسالاری در کلیه ی عرصه های فعالیت تولیدی و علمی در مقابلشان برافراشته عبور کنند، پس از میان آنان دسته دسته کمونیست های آگاه و ثابت قدم برای رهبری امواج نوین انقلاب های کمونیستی، برای ریشه کن کردن نظام ستم و استثمار منسوخ سرمایه داری می تواند به ظهور برسد.

    در این برهه از تاریخ تکامل اجتماعی، نیمه ی مونث انسان تبدیل به نیروی اجتماعیِ تحت ستمی شده است که شکستن زنجیرهایش و مبارزه برای رهایی کاملش می تواند جامعه ی بشری را فرسنگها به جلو و به سوی رهایی تمام بشریت از شر نظام طبقاتی پرتاب کند. به جرأت می توان گفت که زاده شدن مرحله دوم انقلاب های کمونیستی با تحولات جنبش رهایی بخش زنان عجین خواهد بود. از دل این نیروی اجتماعی باید رهبران، نظریه پردازان، سازمانگران و جنگجویان مرحلهی نوین انقلاب کمونیستی بیرون بیاید. جنبش زنان برای انقلاب، می تواند و باید نوید دهنده ی دوران نوینی برای تلاش های رادیکال و انقلابی در سراسر جهان برای واژگون کردن نظام سرمایه داری باشد و پرچم رهایی بشریت را حمل کند.

 

حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

اسفند 1393، مارس  2015

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 این است جهانی که در آن زندگی می کنیم! چه باید کرد؟ بیانیه حزب کمونیست ایران (م ل م) به مناسبت روز جهانی زن، 8 مارس 2015
 در تاريخ
 2015-03-04
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در