Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹                    
 
جنایت بزرگ دیگری در خاورمیانه در شرف وقوع است

 

 

جنایت بزرگ دیگری در خاورمیانه در شرف وقوع است

 

 

اوباما، رئیس جمهوری که به قول خودش با وعده ی "تمام کردن جنگ ها و نه آغاز جنگ های جدید" انتخاب شد شیپور جنگی دیگر را به صدا درآورده است. او افکار عمومی آمریکا و جهان را آماده می کند تا با ضربات موشکی، سوریه و مردم آن را به خاک و خون بکشد.  اوباما برای کودکانی که می گوید در حمله ی شیمیایی جنایتکارانه ی بشار اسد به طرز فجیعی کشته شده اند اشک تمساح می ریزد. گویی فرق می کند که کودکان با سلاح های شیمیایی اسد در سوریه به قتل برسند یا با هواپیماهای بی سرنشین ارتش آمریکا در افغانستان. به احتمال قوی رژیم بشار اسد با استفاده از سلاح های شیمیایی بیش از 1400 نفر از مردم سوریه را به قتل رسانده است. اما حملات موشکی ارتش آمریکا دست کمی از این جنایت ندارد. پاسخ یک جنایت با جنایتی دیگر است و مردم سوریه را به شرایط هولناک تری دچار خواهد کرد.

 

قوه ی محرکه ی این جنگ و خون ریزی مسابقه ی انواع نیروهای جهانی و بومی ارتجاعی برای کسب نفوذ در سوریه است: در یک طرف دولت بشار اسد با حمایتِ جمهوری اسلامیِ ایران، حزب الله لبنان و امپریالیسم روسیه قرار دارند و در طرف دیگر دیگر نیروهای اسلام گرای اپوزیسیونِ سوریه با حمایت کشورهای امپریالیستی آمریکا، فرانسه و بریتانیا و دولت های منطقه مانند عربستان و به ویژه ترکیه. نتیجه ی این جنگ ارتجاعی تا کنون ده ها هزار کشته و صدها هزار نفر آواره و سرگردان است که در کشورهای همسایه به سر می برند و علاوه بر فقر و فلاکت در معرض انواع تبعیض ها و خشونت های اجتماعی به ویژه خشونت علیه زنان قرار دارند. طبق گزارش سازمان های حقوق بشر هر دو طرف این جنگ ارتجاعی  مرتبا دست به قتل و شکنجه ی مخالفین خود می زنند. زندان های بشار اسد از ظرفیت گذشته و از اماکن عمومی برای زندانی کردن مخالفین استفاده می شود؛ نیروهای اسلام گرا که علیه رژیم بشار اسد می جنگند حتا بسیاری از افراد سکولار اپوزیسیون را به قتل رسانده اند و صحنه ی اپوزیسیون را به طور سیستماتیک از "غیر خودی" ها پاک می کنند.

 

اسفناک ترین عامل در تمام اوضاع آن است که هیچ نیروی مترقیِ منسجمی در این مجموعه موجود نیست. دو سال پیش مردم سوریه تحت تاثیر خیزش مردم تونس و مصر که به سرنگونیِ رژیم های بن علی و مبارک انجامید به پا خاستند تا خود را از شر رژیم حاکم در سوریه خلاص کنند. اما امپریالیسم آمریکا و دولت های مرتجع منطقه مانند ترکیه و عربستان سعودی و قطر فورا دست به کار شدند و یک اپوزیسیون ارتجاعی اسلامی را در مقابل رژیم بشار اسد تشکیل دادند. در واقع مردم سوریه اصلا مجال و فرصت آن را نیافتند که به راه و افقی واقعا انقلابی دست یابند و به سرعت با صحنه ای مواجه شدند که مشخصه اش جنگ میان دو قطب ارتجاعی است که قدرت های امپریالیستی مختلف و دولت های مرتجع منطقه طرفینِ آن را تقویت می کنند و جهت می دهند.

 

در درون هیئت حاکمه ی آمریکا بر سر حمله ی نظامی به سوریه مناظره هست اما همه ی آن ها بر این باورند که آمریکا بدون استفاده از قدرت نظامی قادر نخواهد بود هژمونی خود را در خاورمیانه حفظ کند. مناظره ها حول این موضوع می چرخد که هیچ یک از طرفینِ متخاصم (رژیم اسد یا اپوزیسیون) متحدِ استراتژیک آمریکا نمی باشند و منافع امپریالیسم آمریکا توسط هیچ یک برآورده نخواهد شد. اگر رژیم اسد با حمایت جمهوری اسلامی و حزب الله نیروهای "اپوزیسیون" را سرکوب کرده و قدرت خود را بازیابد مساوی با تقویتِ جمهوری اسلامی و نیروهای حزب الله لبنان و قدرت روسیه در منطقه خواهد بود – امری که برای آمریکا غیرقابل قبول است. اما پیروزی نیروهای اسلام گرا که ستون فقرات و رهبری و بدنه ی اپوزیسیون نظامی را در سوریه تشکیل می دهند نیز برای آمریکا فاجعه بار خواهد بود و به شکل گیری یک حکومت افراطی اسلام گرا در مرزهای شمالیِ اسراییل منتهی خواهد شد. در چنین اوضاعیِ به نظر می آید که امپریالیسم آمریکا می خواهد سیاستی را در پیش گیرد که در جنگ هشت ساله ی ایران و عراق عملی کرد؛ به این معنا که به تناوب توازن قدرت میان طرفین (رژیم اسد و نیروهای اپوزیسیون) را برهم زند تا این که طرفین جنگ کاملا یک دیگر را فرسوده کنند. اوباما در نطق هایش اعلام کرد: «هدف ضربات نظامی آمریکا نه سرنگون کردن رژیم اسد و نه از میان بردن انبار سلاح های شیمیایی اوست. بلکه برهم زدن توازن قوا به نفع اپوزیسیون است» و در ادامه تاکید کرد که «ضربات نظامی با این هدف تعیین شده اند.»

 

رقابت قدرت های بزرگ بر سر سوریه در واقع رقابت بر سر کسب مناطق نفوذ در خاورمیانه است. خاورمیانه به لحاظ اقتصادی و جغرافیایی منطقه ای کلیدی برای تمام جهان است. پس از جنگ جهانی دوم این منطقه به زیر نفوذ امپریالیسم آمریکا در آمد. اما تناسب قوایی که پس از جنگ جهانی دوم میان قدرت های امپریالیستی مختلف شکل گرفته بود برهم خورده است. ساختارهای سیاسی و دولتیِ کشورهای تحت سلطه آمریکا در خاورمیانه نیز ناکارآمد و شکننده شده اند. نیروهای بومیِِ ارتجاعیِ جدیدی مانند اسلام گرایان سربلند کرده اند که دولت های حاکم و اربابان آمریکایی اش را به چالش گرفته اند و خواهان آن هستند که در چارچوب نظام امپریالیستی به موقعیت حاکم در هر کشور برسند. تشدید رقابت میان قدرت های امپریالیستی برای کسب مناطق نفوذ در این منطقه یا حفظ مناطق نفوذ و هژمونی خود، این نیروهای ارتجاعی را تقویت و تغذیه می کند.

 

شکل گیری یک نیروی انقلابی در چنین وضعی تبدیل به چالش تعیین کننده ای در مقابل کمونیست های انقلابی در همه ی کشورهای خاورمیانه شده است؛ به ویژه آن که گرداب کشمکش میان نیروهای ارتجاعی بسیاری از جریان های سیاسیِ مترقی و مردمی را به درون خود می کشد و آنان را تبدیل به مهره های ایدئولوژیک و سیاسی یکی از طرفین می کند. نگاهی به کودتای نظامی در مصر کنیم. بسیاری از نیروهای سیاسی که در ابتدای امر هم ضد رژیم مبارک بودند و هم ضد اخوان المسلمین، غرق در توهم پنداشتند که کودتای ارتش علیه رژیم اسلام گرای مُرسی صحنه را برای "دموکراسی مردمی" بازتر خواهد کرد. دیدیم که چگونه بر خلاف این توهمات، کودتا از یک سو، دستِ بازماندگان رژیم مبارک را در دولت تقویت کرد و از سوی دیگر موجب گسترده تر و منسجم تر شدن نیروهای اخوان المسلمین شد و آن هایی که از این کودتا حمایت کرده بودند صرفا تبدیل به مهره های ایدئولوژیک و سیاسیِ بی جیره و مواجب ارتش خونخوار مصر شدند.

 

بی تردید حمله ی آمریکا به سوریه اوضاع سوریه را بدتر خواهد کرد و ده ها هزار تن دیگر از مردم رنج کشیده ی سوری را قربانیِ مطامع جهان خوارانه ی امپریالیست ها و منافع سیاسیِ نیروهای مرتجع بومی خواهد کرد. در سوریه هر دو طرف جنگ نیروهای ارتجاعی هستند و قوه ی محرکه و انگیزه ی هر دو طرفِ جنگ، ضد مردمی است. حمله ی آمریکا به سوریه این قطب بندی نامساعد را تقویت کرده و فضا برای شکل گیری و گسترش نیروهایی که با هر دو طرف ضدیت می ورزند را تنگ تر خواهد کرد. تنها راه واقعی برای مردم سوریه ضدیت با هر دو طرفِ این جنگ است. اعتراض فعال به جنگی که آمریکا و فرانسه و متحدینشان تدارک دیده اند نه همبستگی با رژیم جنایتکار بشار اسد که همبستگی با مردم سوریه است. نباید گذاشت که اوباما کارنامه ی خونین امپریالیسم آمریکا در این منطقه و جهان را پشت حرف های به ظاهر "خیرخواهانه" و "انسان دوستانه" پنهان کند. جنایتکاران هرگز اعلام نمی کنند که قوه ی محرکه ی جنایتشان، منافع خودشان است. آنان به ویژه بزرگترین شان همواره ادعا می کنند که منافع عامه، آنان را "موظف" به ارتکاب جنایت کرده است.

 

حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

7 سپتامبر 2013

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 جنایت بزرگ دیگری در خاورمیانه در شرف وقوع است
 در تاريخ
 2013-09-08
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در