Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   سه-شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۱۸ فوريه ۲۰۲۰                    
 
بدبختي هاي يك رژيم كودتاگر

بدبختی های یك رژیم كودتاگر

 

اطلاعیه شماره 11

 

پیام تلویزیونی احمدی نژاد در سه شنبه شب، 16 تیر ماه 88، ضعف و شكنندگی مرتجعین حاكم را به نمایش گذاشت. منتخب كودتا آمده بود تا به مردم جان به لب رسیده بگوید كه من هم منتقد هستم... من هم خواهان تغییر هستم... اصلا به خاطر همین است كه طی چهار سال گذشته تحت فشار بودم! احمدی نژاد آمده بود تا به دختران و پسران جوان بگوید كه از این به بعد تحت فشار اجتماعی و فرهنگی نخواهید بود.... من با فشار و برخورد امنیتی به مسائل فرهنگی مخالفم.... من در مقابل هر نهادی كه بخواهد با شما به زور رفتار كند می ایستم! حرف های این دیكتاتور دروغگو هیچكس را فریب نخواهد داد. اما همین حرف های نخ نما و وعده های وقیحانه، بازتاب مسائلی كاملا واقعی و جدی در اوضاع سیاسی ایران است. این حرف ها قبل از هر چیز، قدرت آتشفشان خشم توده های مردم در سه هفته اخیر را به نمایش می گذارد. ببینید كه فقط سه هفته نبرد قهرمانانه مردم، چه لرزه و هراسی در دل ستمگران و سركوبگران انداخته است! ببینید كه عربده های مزدوران بسیجی، و چماق و زنجیر و گلوله های قاتلان اسلامی، نتوانسته تزلزل و شكاف درون این نظام سیاسی را پنهان كند؛ نتوانسته لرزش صدای احمدی نژادها را مانع شود.

احمدی نژاد برای اینكه از این ستون به آن ستون فرجی بیابد، دروغ می گوید تا شاید جوانان را به تخفیف فشارها در آینده امیدوار كند؛ تا شاید از التهاب و خشم آماده انفجار در جامعه بكاهد؛ تا شاید آب رفته را به جوی باز گرداند. یك چیز روشن است: رژیم از ترس اینكه مبادا جرقه شورش و درگیری زده شود حالا حالاها گشت ارشاد را در خیابان آفتابی نخواهد كرد. این تغییر نه نشانه لطف یا تغییر نگرش جلادان كودتاگر است؛ و نه نتیجه اعتراض های آبكی و ”یكی به نعل و یكی به میخ زدن های“ مرتجعانی نظیر موسوی و كروبی. این تغییر را نبردهای بی محابای خیابانی، باتوم خوردن ها، خون دادن ها، كوتاه نیامدن ها، و شعارهای كوبنده ”مرگ بر دیكتاتور“، ”مرگ بر خامنه ای“ و “مرگ بر جمهوری اسلامی“ ایجاد كرده است. در واقع رژیم ملتمسانه به مردم می گوید كه اگر كاری به قدرت سیاسی نداشته باشید و نظام را به چالش نگیرید، حاضریم بر سر مسائل اجتماعی و فرهنگی تا حدی كه امكان دارد، كوتاه بیاییم و بعضی چیزها را زیر سبیلی در كنیم.

احمدی نژاد در پیام تلویزیونی خود، از جنایاتی كه مزدوران مسلح اسلامی طی سه هفته گذشته مرتكب شده اند هیچ نگفت؛ از ندا و نداهای دیگر، از شكنجه شدگان، اعدام شدگان، و از شمار بسیار دستگیر شدگان هیچ نگفت. در حرف های احمدی نژاد از قلدری ها و خط و نشان كشیدن های خامنه ای  و احمد خاتمی خبری نبود. پیام تلویزیونی احمدی نژاد یك پیام كنترل شده بود؛ چرا كه باند حاكم از واكنش خشم آلود مردم نسبت به اظهار نظرهای این چهره منفور وحشت داشت. هر كلمه ای از دهان كثیف او می توانست توده ها را تحریك كند و بسیاری را همان لحظه به بالای بام ها بكشاند تا شعارهای ضد رژیمی سر دهند.

احمدی نژاد در مورد دیگر رقبای مرتجعش چیزی بر زبان نیاورد؛ از لات بازی و طعنه های همیشگی او در مورد مخالفانش خبری نبود؛ از ”افشاگری“های دوران انتخابات خبری نبود. برعكس، احمدی نژاد پیام ”همدلی و همراهی“ داشت. این می تواند پیام باند كودتاگر حاكم به امثال موسوی و كروبی و رفسنجانی باشد تا از خر شیطان پایین بیایند و با قبول نقش درجه دوم، به فروكش بحران سیاسی رژیم كمك كنند. حرف از همدلی و همراهی فقط در فاصله سه هفته از انجام یك كودتا، نشانه روشنی از ضعف كودتاچیان است.

لحن احمدی نژاد در مورد ”مستكبران“ و ”دشمنان خارجی“ نیز بسیار نرم بود. او به تذكرات دوستانه در مورد عدم دخالت در امور داخلی ایران اكتفا كرد. در این پیام، اسمی از آمریكا، انگلیس یا اسرائیل برده نشد. فقط و فقط از دولت های خارجی خواسته شد كه این ”سالم ترین، دمكراتیك ترین و شكوهمند ترین انتخابات دنیا“ را به رسمیت بشناسند! احمدی نژاد در یكی دو جمله بی حال و بی روح، به نفی انفراد بین المللی جمهوری اسلامی پرداخت؛ و از ”اقتدار“ ناشی از انتخابات 40 میلیونی حرف زد. البته هیچكس، حتی خود وی نیز این دروغ های گوبلزی را جدی نگرفت. این دروغ ها نه مصرف داخلی داشت و نه مصرف خارجی! بیشتر به هذیان شبیه بود.

یك چیز را نباید از نظر دور داشت. رژیم جمهوری اسلامی به دنبال وقت خریدن است تا از بحران عمیق سیاسی، بحران مشروعیت، خارج شود. جناح كودتایی حاكم به دنبال وقت خریدن است تا التهاب و خشم توده های میلیونی رفته رفته فروكش كند و شرایط برای تهاجم وحشیانه جدید حاكمان در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به مردم آماده شود. جناح مغلوب و مغضوب نظام به دنبال وقت خریدن است تا وضع سیاسی و تشكیلاتی خود را سر و سامانی بدهد؛ حركات خارج از كنترل و ضد نظام در بین مردم را مهار كند و با سوار شدن بر موج نارضایتی عمومی، موقعیت بهتری در دعوای قدرت به دست بیاورد. به هیچوجه نباید چنین فرصتی به هیچیك از جناح های این نظام ضد مردمی بدهیم. آنچه می تواند راه یك انقلاب اجتماعی رهائیبخش را هموار كند و شور و شوق و توان مبارزاتی توده های مردم را زنده نگهدارد و به حداكثر آزاد كند، پیگیری و پایداری در خیزش كنونی است؛ پیشبرد مبارزات متنوع و متشكل شدن قشرهای مختلف مردم در گروه های مبارزاتی مستقل خود برای زیر سوال كشیدن نظم حاكم است؛ جلو گذاشتن شعارها و خواسته هایی است كه ترجمه دگرگونی عمیق جامعه باشد و هر نوع استثمار و ستمگری طبقاتی و جنسیتی و ملی و مذهبی را آماج قرار دهد؛ دل نبستن به مرتجعان رنگ عوض كرده و عدم پیروی از شعارهای نادرست، برنامه های نیم بند و ارزش ها و باورهای اسارتبار آنان است؛ و تلاش برای تعمیق آگاهی سیاسی، شناختن پرچم و برنامه و نیروی رهبری كننده راستین یك انقلاب و متحد شدن و گرد آمدن برای ایجاد یك قطب انقلابی قدرتمند برای گذر از مسیر پر پیچ و خمی است در پیشاروی ما قرار دارد. عقب نشینی های موقتی و اینجا و آنجای حاكمان مرتجع، فقط در صورتی به نفع مردم تمام می شود كه در خدمت انجام همه كارهای بزرگی كه گفتیم قرارش دهیم.

 مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر جمهوری اسلامی!

آگاهی سیاسی خود را بالا ببریم! و به بحث در میان مردم وسیعا دامن زنیم!

از پیشروترین  زنان و مردان جوان هر محله، کارخانه، دانشگاه هسته های انقلابی سازمان دهیم تا

اطلاعیه های افشاگرانه و آگاه گرانه خود را در سطح وسیع در میان مردم پخش کنند و مردم را به فعالیت های مبارزاتی گوناگون دعوت کنند!

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنیینست – مائوئیست)

17 تیر 1388

در پخش گسترده اطلاعیه های حزب ما را یاری دهید!

 

    

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 بدبختی های یك رژیم كودتاگر. اطلاعیه شماره 11
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2009-07-08
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در