Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ می ۲۰۲۰                    
 
از دهان رفسنجاني فقط كثافت بيرون مي آيد

از دهان رفسنجاني فقط كثافت بيرون مي آيد

 

رفسنجاني باز هم دهانش را باز كرد! درست در روزهائي كه ارتش آمريكا شهر فلوجا را از هر طرف محاصره كرده و هر جنبده اي را به خاك و خون مي كشد؛ درست در روزهائي كه تانكها و بمب افكنها و سربازان ارتش اشغالگر آمريكا از زمين و هوا مردم فلوجا (عراق) را هدف قرار داده اند؛ درست زماني كه در شهر فلوجا «بيمارستان ها، خانه هاي مردم و مساجد مورد حمله قرار گرفته و مردم كاملا بيگناه، پيران، زنان و كودكان، كشته مي شوند» (به نقل از بيانيه وزارت امور خارجه روسيه)؛ درست در روزهائي كه مردم فلوجا حتا نمي توانند اجساد مردم را از خيابانها جمع كنند و هزاران زخمي را به بيمارستان هاي بيرون فلوجا منتقل كنند و ارتش آمريكا مانع از رسيدن كمكهاي انساني به مردم شهر است؛ و درست زماني كه اين شهر و مردم دلاور آن به سمبل مقاومت در مقابل اشغالگران آمريكائي تبديل شده است، رفسنجاني در نماز جمعه اين هفته تلويحا مردم فلوجا را يك عده تروريست طرفدار صدام حسين خواند! مرگ بر جمهوري اسلامي و اربابان امپرياليستش!

رفسنجاني پس از تروريست خواندن مردمي كه در مقابل اشغالگران آمريكائي مقاومت مي كنند، به تعريف و تمجيد از مقتدا صدر، آخوند بچه شيعه نجف كه يك هفته ايست ژست «مقاومت» در مقابل اشغالگران آمريكائي را گرفته پرداخت. رفسنجاني، دارودسته لمپن مقتدا صدر به نام «ميليشياي مهدي»  را تحسين كرد و گفت «سپاه مهدي از جوانان پرشور و قهرمان» تشكيل شده است و اينها نماينده واقعي مردم عراق هستند و نه «گروه هاي تروريست»!

كيست كه اين قاضي را نشناسد؟ آخوندي كه سردسته آدمكشان حرفه اي در ايران، از شركاي اقتصادي گردن كلفت شركتهاي چند مليتي آمريكائي و طرف اسرائيلي ها و آمريكائي ها در معامله اسلحه و ابزار شكنجه و تفتيش است! در واقع بسيار خوب شد كه رفسنجاني موضع خود را در رابطه با گروه هاي مختلف درون عراق روشن كرد. زيرا تعريف و تمجيد او از مقتدا صدر سنگ محك خوبي بدست مردم مي دهد كه بفهمند در عراق كي به كي است.

 حمايت رفسنجاني از مقتدا صدر و دارودسته او دو دليل دارد. يكم، رفسنجاني بدنبال آنست كه با محكم كردن جاي پا و نفوذ خود در ميان نيروهاي سياسي ارتجاعي عراق، زمينه اي براي چانه زدن و معامله با آمريكا پيدا كند. دليل دوم، و مهمتر از اولي و در خدمت اولي، يك همكاري معين با سرويس هاي امنيتي آمريكا براي علم كردن يك آلترناتيو ارتجاعي قابل كنترل است. اين سياست ناظر بر آن است كه در مقابل مقاومت رشد يابنده مردم عراق يك آلترناتيو ديگر شكل دهند؛ آلترناتيوي كه ظرفيت تبديل شدن به سگ هار و دست نشانده آمريكا در عراق را دارد. علت اينكه آمريكائي ها چنين سياست عجيبي را اتخاذ كرده اند، آنست كه تنها با سركوب قادر به ريشه كن كردن مقاومت عراق نيستند و نيازمند بكار گرفتن حيله اند تا در ميان مردم عراق به گيجي و چند دستگي دامن بزنند. آمريكائي ها يك سياست ساديستي اتخاذ كرده اند و تا آنجا كه گوشه هائي از آن روشن شده عبارتست از اينكه ابتدا دست به خونريزي بزرگ در عراق بزنند و سپس با «مقاومت» وارد مذاكره شوند. و اين «مقاومت» را از همين الان مي سازند و آنهم مقتدا صدر است. يكي ديگر از نتايجي كه آمريكائي ها مي خواهند از اين سياست بيرون بكشند آنست كه كردها را قانع كنند كه سلطه «شيعيان» بر حكومت عراق را قبول كنند.

 

علت اتخاذ اين سياست آن است كه مقاومت عراق عليه اشغالگران آمريكائي بطور تصاعدي در حال رشد است. سياستمداران و روساي نظامي بالاي آمريكا و بريتانيا با وضوح اعتراف مي كنند كه مقاومت به اقشار مختلف مردم عراق گسترش يافته است؛ كه هيچ نيروي خارجي اعم از دولت خارجي يا نيروهاي القاعده به آن كمك نمي كند و كاملا به خود متكي است؛ كه نارضايتي فقط شامل مناطق سني نشين نمي شود بلكه مناطق شيعه نشين كه قرار بود ارتش آمريكا را آزاد كننده خود بدانند نيز سرايت كرده است و حتا مردم كردستان نيز با نگاه شك و ترديد به اوضاع مي نگرند! و اما مهمترين تحول تازه كه خواب از چشم امپرياليستها و مرتجعين ربوده آنست كه متوجه شده اند جوانان مناطق شيعه و سني، از پائين، در حال پيوند و اتحاد هستند و علنا و آشكارا مي گويند كه اين تقسيمات شيعه و سني مزخرف است و دشمن آنرا به مردم تحميل كرده است. در راس اين گرايش جديد كه نقشي جدي در مقاومت دارد، جوانان دانشجو و دانش آموز قرار دارند. تحليل گران به اينها نام «راديكالهاي جوان» نام داده اند.

نزديكي ميان جوانان به اصطلاح شيعه با مقاومت مردم به اصطلاح سني نزديكي وقتي آشكار شد كه ارتش آمريكا به تلافي كشته شدن 4 مامور امنيتي در فلوجا، اين شهر را محاصره كرد تا مردم شهر را تنبيه كند (اين تنبيه جمعي هنوز ادامه دارد). بخشي از جوانان مناطق شيعه، فلوجا را بعنوان مركز مقاومت در مقابل ارتش آمريكا اعلام كرده و دسته دسته وارد شهر شدند تا به مقاومت مردم شهر در مقابل ارتش آمريكا ياري برسانند. درود و افتخار بر اين همبستگي ضد امپرياليستي!

توده هاي مردم و نيروهاي مترقي در ايران بايد به قتل عام بيرحمانه مردم فلوجا عكس العمل نشان دهند و از مبارزه مردم عراق براي بيرون كردن اشغالگران حمايت كنند. مردمي كه با نظر همبستگي به مقاومت يك مردم ديگر نگاه نكند، و نسبت به آلام و ستمهائي كه بر آن مي رود با نظر بي تفاوتي بنگرد، هرگز خود را آزاد نتواند كرد. در اين شكي نيست!

مردم سراسر جهان بطور عاجل نيازمند آنند كه تمام توهمات مذهبي و رشته هاي الفت سكتاريستي و قومي و مذهبي را كنار بگذارند و همبستگي و اتحاد خود را بر پايه مقابله و جنگ با امپرياليستها و همه مرتجعين چه شيعه و چه سني، چه عرب و چه فارس و كرد، شكل دهند؛ رشته هاي الفت و يگانگي را بر پايه جنگيدن براي آينده اي كاملا متفاوت ببافند. آينده اي كه سرزمين هايشان، نيروي بازويشان و استعدادهايشان نه در اسارت امپرياليستها و مرتجعين، بلكه در اختيار خود مردم است، تا با ياري يكديگر جهاني را بنا كنند كه انسانها از هر رنگ و نژاد و فرهنگي، آزاد از هر قيد و اجباري، در تعاون با يكديگر به كار و توليد و پرورش همه جانبه استعدادهاي خود بپردازند. توده هاي مردم بايد براي منافع خود بجنگند، نه براي رفتن يك مرتجع و آمدن يكي ديگر. نه براي بيرون كردن مرتجعين خارجي و آوردن مرتجعين هم قوم و طايفه و هم زبان. آنان بايد براي ساختن جهاني نو بجنگند و نه براي تحكيم نظم موجود و حاكميت ستمگران و استثمارگران خود.

 

حزب كمونيست ايران (ماركسيست - لنينيست - مائوئيست)

11 آوريل 2004

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 از دهان رفسنجاني فقط كثافت بيرون مي آيد
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2004-04-11
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در