Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۳ ژوئن ۲۰۲۰                    
 
خيزش, اعتلاي انقلابي, انفجار خشم ميليون ها نفر در سراسر ايران, هر اسمي روي وقايع اين روزها بگذاريد فرقي نمي كند

بجنگ تا بجنگیم!

 

خیزش، اعتلای انقلابی، انفجار خشم میلیون ها نفر در سراسر ایران: هر اسمی روی وقایع این روزها بگذارید فرقی نمی كند. مهم اینست كه جامعه به طور قطع وارد یك مرحله جدید شده است. خیلی از پل ها پشت سر خراب شده و در خیلی از زمینه ها برگشتی در كار نیست. دختران و پسران جوانی كه شجاعانه در خیابان می رزمند، نارضایتی و خشم انباشته سه نسل را به نمایش می گذارند. چهره ها خون آلود است و تن ها كبود، اما هیچكس از عقب نشینی و پا پس كشیدن حرف نمی زند. مزدوران تا به دندان مسلح و گله های اوباش در خیابان ها چرخ می زنند ولی هیچكس برای آنان تره خرد نمی كند. پدران و مادران شب ها در كنار فرزندانشان به خیابان می آیند. بهت و سرخوردگی اولیه، به سرعت ناپدید می شود.

رسوایی جمهوری اسلامی در بازی فریبكارانه انتخابات، موثرتر و سریعتر از هر بحث و استدلال سیاسی، ایده "امكان اصلاح و تغییر رژیم از درون" را در ذهن میلیون ها نفر دود كرد و به هوا فرستاد. جناح حاكم با این كار دست به قمار بزرگی زد. اکنون بسیاری از جوانان شورشگر، به راه و روش هایی فكر می كنند كه واقعا بتوان این رژیم جنایتكار را از سر راه كنار زد.

دانشجویان به زهرا رهنورد که دیروز به دانشگاه رفته بود تا آنان را آرام کند جواب دندان شکنی دادند و گفتند: ما برای ریاست جمهوری موسوی به میدان نیامده ایم؛ ما برای شکستن کودتا و درهم ریختن بساط دیکتاتورها به میدان آمده ایم.

 این جناح اکنون سعی می کند با  شعار "الله اکبر و رنگ سبز" زنجیرهای خود را بر ذهن مردم بیندازد و انرژی و خلاقیت آنان را به مرداب مذاکرات خود با "رهبر" و باند حاکم حکومت سرازیر کند. این وضعیت وظیفه ای عاجل در مقابل همه جوانان و زنان و کارگران شجاع و آگاه می گذارد که در مبارزات خیابانی با شعارها و اطلاعیه هائی شرکت کنند که افق و چشم انداز توده های مردم را به حداکثر ممکن گسترش دهد. زیرا این، پیش شرط ادامه راه و نیفتادن به بیراهه هائی است که جناح های مختلف هیئت حاکمه در مقابل مردم می گذارند. اكنون شعارهای خیزش باید از چند شعار محدود و رایج كه دیكتاتورها (احمدی نژاد و خامنه ای) و رسوایی هایشان را نشانه گرفته فراتر برود و شعارهای مناسب دیگری به آنها اضافه شود:

ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم!

سلطنت اسلامی، نمی خوایم، نمی خوایم!

جمهوری اسلامی، نمی خوایم، نمی خوایم!

حكومت مذهبی نمی خوایم، نمی خوایم!

توپ تانك بسیجی، دیگر اثر ندارد!

تنها ره رهایی، پیگیری! پایداری!

فقر، فساد، بیكاری = جمهوری اسلامی!

حجاب اجباری، نمی خوایم! نمی خوایم!

 

لبه تیز خیزش مردم علیه باند تبهكار احمدی نژاد و صحنه گردانان اصلی كه پشت او قرار دارند (بخشی از سرمایه داران بزرگ و سران سپاه و وزارت اطلاعات، و بخشی از دستگاه روحانیت شیعه) است. اما اشتباه بزرگی است اگر كل این نظام را به كودتاچیان امروز محدود بدانیم. همه جناح های حكومت، منجمله جریان موسوم به "اصلاح طلب" در جنایات و چپاولگری سی ساله شریكند. به جان هم افتادن گرگ ها، هیچ تاثیری در ماهیت ضد مردمی این جناح ها ندارد. اما انشقاق درون جمهوری اسلامی که در نوع خود بیسابقه است موجب بهم ریختن انسجام درونی رژیم شده و جمهوری اسلامی را در مقابل مردم ضعیف تر کرده است. ژست های سرکوبگرانه احمدی نژاد و هم پالگی هایش صرفا از روی استیصال است. مردم باید از ضعیف شدن دستگاه جمهوری اسلامی بحداکثر سود جویند و ضربات کاری بر پیکره این رژیم وارد نمایند. زنان وجوانان و کارگران و معلمان باید خواست ها و حقوق خود را بدست خود عملی کنند. بطور مثال، زنان می توانند و باید در عمل حجاب اجباری را لغو کنند و با ایجاد هسته هائی وظیفه ستاد رهبری کننده مبارزات رهائی بخش زنان را بر عهده گیرند. دانشجویان چپ می توانند و باید با تماس گیری های سراسری یک ستاد هماهنگ کننده برای رساندن اخبار مبارزاتی، رهنمودها و شعارهای خود به گوش مردم، تشکیل دهند. ما نمی توانیم اجازه دهیم که موسوی و جناح اصلاح طلب تبدیل به "ستاد" رهبری کننده مبارزات مردم شوند. تبدیل شدن این جناح به "نماینده" مردم ضربه سنگینی به موج آزادیخواهانه کنونی خواهد بود. ما نیازمند ستادهای انقلابی خود هستیم. چنین ستادهایی هر چند کوچک، اما فعال، می توانند شالوده یک تشکیلات سراسری دانشجویی گردند. کارگران کارخانه های مختلف از اهواز و هفت تپه تا کرج و اراک و تبریز می توانند و باید بسرعت هسته های اولیه تشکلات کارگری خود را بنیان نهند و قبل از هر چیز تبدیل به صدای عمومی مردم علیه جمهوری اسلامی شوند. آنان می توانند با طرح خواست ها و شعارهای درست صدای واقعی مردم شوند و آگاهی عمومی آنان را به ورای "موسوی یا احمدی نژاد" ببرند و به مردم توضیح دهند که "موسوی یا احمدی نژاد" یعنی همان جمهوری اسلامی که سی سال تجربه کردیم.

مبارزین کمونیست و آزادیخواه نسل گذشته می توانند و باید نقش موثری در رابطه با این  دو وظیفه ایفا کنند: یکم، وظیفه ی فراتر بردن آگاهی و چشم انداز مردم از حصار تنگ و محدود اصلاح طلبان؛ و دوم، تبدیل رشته های پیوند ابتدایی  امروزی که در خیابان ها و در بطن مبارزه برقرار می شود به رشته های پیوند دائمی تر (در هسته ها و شبکه های کوچک و بزرگ). شک نیست که هسته فعال و نیروی ضربت این پروژه سیاسی پیشرو و انقلابی را باید دختران و پسران دانشجو و کارگران جوان محلات و کارخانه ها تشکیل دهند.

مردم باید بدانند که موسوی، خاتمی، رفسنجانی و بطور کل جناح "اصلاح طلب" حکومت در حال مذاکرات پشت پرده با "رهبر" و سران نظامی و امنیتی است تا مانع از فروپاشیدن ساختار جمهوری اسلامی در مقابل خشم مردم شوند. مردم باید بدانند که رایزنی های پشت پرده میان سران جمهوری اسلامی و قدرت های جهانی و منطقه ای (مانند چین، اتحادیه اروپا، ترکیه و آمریکا) در جریان است تا "ماجرا بطور صلح آمیز فیصله یابد". مسئله عمده آمریکا باز گشودن باب مذاکره با جمهوری اسلامی برای حل مسئله افغانستان و پاکستان است. باراک اوباما در سخنرانی کلیدی خود در مصر (که حتا از "حجاب اسلامی" تعریف و تمجید کرد) تاکید کرد که مشکلی با جمهوری اسلامی ندارد. آمریکا در حال حاضر، خواهان "بهم خوردن" ساختارهای حاکمیت جمهوری اسلامی نیست.

از همه این ماجراها یک نتیجه تعیین کننده و مهم می توان گرفت: مردم به قدرت خود پی برده اند. این قدرت تنها با سازمان یافتن می تواند تداوم بیابد. آگاهی مردم جهش وار در حال تکامل است. این آگاهی می تواند و باید تا حد چشم انداز سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و انجام انقلابی راستین که فشرده آمال و آرزوهای سرکوب شده اکثریت مردم ایران باشد، گسترش یابد.

احمدی نژاد در سخنرانی میدان ولیعصر، توده های به پا خاسته را "خش و خاشاك" نامید و پیام داد كه "رودخانه زلال ملت" آنها را كنار خواهد زد! این حرف ها نشانه آن است که مبارزه جدی است و اگر می خواهیم تا آخر راه را طی کنیم باید تدارک ببینیم. رژیم و جناح های مختلف آن، مراکز سیاسی خود را برای سیاست ریزی و شعار پردازی و بازی دادن مردم دارند. مردم نیز باید ستادهائی برای تجزیه و تحلیل اوضاع سیاسی و سیاست ریزی برای تکامل آگاهی و ادامه مبارزات خود داشته باشند.

رژیم، ستادهای فرماندهی برای آرایش قوای نظامی و امنیتی جهت سرکوب مردم دارد. مردم نیز باید ستادهائی را برای هماهنگی و همبستگی و سازماندهی نیروهای خود را داشته باشند.

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست)

24 خرداد 1388

  

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 بجنگ تا بجنگیم!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2009-06-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در