Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 کارگری   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
کارگری 2005

دنياي كهن خراب مي بايد كرد   بار دگر انقلاب مي بايد كرد

 

پیش بسوی اول ماه مه سرخ

 

اول ماه مه امسال در شرایطی فرا می رسد که بحران همه جانبه سیاسی اقتصادی و ایدئولوژیک جهان را فراگرفته است. تار و پود جامعه ما پوسیده و لاشه گندیده جمهوری اسلامی هر گونه حرکت و پویشی را از آن سلب کرده است. جمهوری اسلامی که عامل و کارگزار سرمایه  داری جهانی و نماینده  سرمایه داران و بزرگ مالکان ایران است در زمره فاسدترین و بی رحمترین رژیم های جهان قرار دارد. خدای این تاریک اندیشان مذهبی سود و قبله عالمشان بازار جهانی است که کارگران ایران را در پیشگاهش قربانی می کنند. آنان با شقاوتی خارج از تصور به  فرزندان زحمتکشان گرسنگی تحمیل کرده اند، کارگران را  وادار  به خودکشی کرده و زنان را به فحشا رانده اند. کارنامه ننگین 26 سال حکومت اینان  رواج جهل و خرافه،  و توسعه فقر و بیکاری و تخریب اقتصادی بوده است.

     اول ماه مه امسال در شرایطی فرا می رسد که سرمایه داری در سراسر جهان چهره زشت و بیرحم خود را عریان تر از همیشه به نمایش گذاشته است. شدت استثماری که امروز در جهان حاکم است در تاریخ سرمایه داری سابقه ندارد بطوریکه  شرایط دهشتبار هفتاد سال پیش که  کارگران در شهرهای بزرگ صنعتی غرب دسته دسته از بیماری سل که ناشی از سوء تغذیه بود جان می دادند، در مقابل آن رنگ می بازد. خودکشی دسته جمعی دهقانان هندی، مرگ و میر روزمره کارگران بیکار مکزیکی هنگام عبور از صحراهای سوزان برای یافتن کاری در آمریکا، فروش دختر بچه های فیلی پینی و تایلندی در بازار سکس، همه از نتایج گلوبالیزاسیون سرمایه داری است. طبقه کارگر ایران هر روز طعم گلوبالیزاسیون سرمایه داری را می چشد. بیکاری، بی حقوقی مفرط، تبدیل بیش از 90 درصد کارگران شاغل به کارگران "موقت و پیمانی"، گرسنگی و ترس دائم از آینده، گسترش فحشا و تبدیل آن به یکی از اقلام صادراتی ایران، گسترش کار کودکان، کارتون خوابی، تخریب اقتصاد کشاورزی و آواره شدن میلیون ها دهقان؛ همه و همه از ارمغان های گلوبالیزاسیون است که جمهوری اسلامی از سال 1367 در ایران بطور منظم پیش برده است.

      این رژیم دیگر به کارگران حتا وعده هم نمی دهد. در مقابل يك اعتراض ساده، آنان را به گلوله مي بندد، فعالين كارگري را مفقودالاثر مي كند، معترضين را گروه گروه دستگير مي كند و در زندان اوين بخش كارگري درست مي كند. اما بقول مائوتسه دون، "هر جا ستم است، مقاومت هم هست". کارگران روی لبه مرگ و زندگی ایستاده و با تمام قوا دست به مقاومت می زنند. زد و خورد بی باکانه با نیروهای امنیتی و انتظامی، بستن جاده ها و گروگان گرفتن مسئولین و روسای کارخانه ها، تحصن و اعتصاب وقایع روزمره اند. کارگر جان به لب رسیده دست به اسلحه نیز می برد.

      چشم انداز اوج گیری سریع مبارزات توده ای کارگری کاملا قابل مشاهده است. کارگران چاره ای ندارند جز آنکه بر شتاب مبارزات خود بیفزایند و در مقابل تعرضات رژیم و سرمایه داران دست به تعرض زنند. برای این باید بهر تدبیر صفوف خود را متحد و متشکل کنند. زیرا بدون صدای واحد و بدون پرتاب مشتها در یکسو هیچ یک از تعرضات رژیم و سرمایه داران را نمی توان پاسخ گفت. کمونیستها می توانند و باید در جنبه های مختلف  سازماندهی مبارزات کارگران  دخالتگری کنند؛ به سراسری شدن، پیوند آن با دیگر جنبش های مقاومت مردمی یاری رسانند و هشیاری سیاسی و استقلال آن را تقویت کنند.

   هر آنجا كه مبارزات کارگران رزمنده تر، متحدانه تر و قاطعتر باشد امكان اين هست كه بورژوازي  در اين يا آن عرصه عقب نشيني کند.  اما تردید نیست که صرفا با مبارزه اقتصادي نمي توان با روند لجام گسیخته گلوبالیزاسیون سرمایه داری مقابله کرد. اگر كارگران پايشان را از گليم مبارزه اقتصادي درازتر نكنند، اگر درگير يك مبارزه همه جانبه عليه اين نظام نشوند، اگر درك نكنند كه تنها چاره كار برانداختن اين نظام كهنه، كسب قدرت سياسي و ساختن جامعه نوين و انقلابي است، وضعيت براي طبقه كارگر و بقیه زحمتکشان در كوتاه مدت و در درازمدت تيره و تارتر می شود.

     سرمایه داری جهانی برای تشدید ستم و استثمار و تخریب اقتصادی کشورها صرفا به رژیم های محلی آن کشورها اتکا نمی کند. امروز  امپریالیسم آمریکا  تمام ید و بیضای نظامی اش را به حرکت در آورده تا پیشرفت روند گلوبالیزاسیون را تضمین کند. اقتصاد جهان اکنون بیش از هر زمان دیگر بر محور سیاست می چرخد. عامل سیاست آنچنان پر رنگ شده که شکل نظامی بخود گرفته است. سرمایه هر چه عریان تر از لوله تفنگ حرف می زند. کارگران باید عمیقا این حقیقت را دریابند که جواب طبقه سرمایه داری مسلح را فقط طبقه کارگر مسلح می تواند بدهد. 

     طبقه کارگر ایران بیش از هر دوره ای نیاز به آگاهی سیاسی دارد. بدون گسترش آگاهی سیاسی انقلابی در میان کارگران، حتا مبارزه اقتصادی کارگران را به سختی می توان در صفوف پیوسته و متحد پیش برد. این از واقعیت های دنیای امروز است که سیاست مرکز و محور همه چیز است. و تعلق طبقاتی هر گروه و دسته ای را بیش از هر چیز با محک سیاست می توان سنجید. طبقه کارگر باید در تمام مسائل سیاسی جامعه دخالتگری فعال داشته باشد. کارگران باید در مورد هر واقعه سیاسی مهم موضعگیری کنند: از معرکه های انتخاباتی رژیم گرفته تا تهدیدات آمریکا. کارگران باید به همه و هرگونه مظالمی که از سوی رژیم به اقشار و طبقات مختلف وارد می آید عکس العمل اعتراضی نشان دهند: از مسئله ستم بر زن گرفته تا مسئله سرکوب خلق عرب و ملل تحت ستم دیگر.

     جمهوری اسلامی و تمام باندهایش آبروباخته و ورشکسته اند. اما اینان  آماده اند تا دست بهر جنایتی برای نگاه داشتن تاج و تخت خود بزنند. امپریالیستهای آمریکائی و انگلیسی با همکاری قدرتهای دیگر نه فقط در حال تدارک برای حمله نظامی اند بلکه مفصلا در حال تدارک سیاسی اند تا در صورت سرنگون شدن رژیم جمهوری اسلامی نیروهای وابسته به خود را در ایران حاکم کنند. طرح های توطئه چینانه آنان شامل تشکيل باندهای نظامی بومی و دامن زدن به تفرقه میان خلقهای مختلف ایران و از هم پاشیدن صفوف طبقه کارگر است. اینها هم نقشه کشتار می کشند و هم نقشه به هرز بردن جنبش انقلابی مردم را.

     با وجود چنین صحنه سیاسی پیچیده ای، طبقه کارگر بیش از هر زمان دیگر نیاز به  سیاست انقلابی و ایدئولوژی انقلابی دارد. بیش از هر زمان نیاز به پرورش صدها رهبر سیاسی زبده و هشیار دارد. بیش از هر زمان نیاز به حزب کمونیستی با  برنامه و خط مشی صریح و روشن دارد. اگر ما نیروهای طبقه کارگر را مجهز به یک دیدگاه روشن از صحنه سیاسی پیچیده کنونی و صف دوست و دشمن نکنیم، اگر روند سرنگونی جمهوری اسلامی بدست خود مردم را تشدید نبخشیم، اگر ما آماده مبارزه مسلحانه نشویم، مطمئنا اوضاع طبقه کارگر و همه مردم زحمتکش ایران و تمام ملل ستمدیده و زنان بدتر از اینها خواهد شد. اکتفا کردن به حرکتهای آرام و مطالباتی تنها وقت دادن به تبهکارترین نیروهای سیاسی سرمایه داری ایران و جهان است که خود را آماده تعرض بیشتر علیه طبقه کارگر و تمام مردم کنند. اگر کمونیستها نیروهای پیشرو طبقه کارگر را مسلح به یک برنامه سیاسی و نظامی نکنند، مسلما نیروهای ارتجاعی جدید و قدیم با نیروهای نظامی خود به میدان آمده و طبقه کارگر را به حاشیه رانده و حتا صفوف آن را شقه شقه و متفرق خواهند کرد. طبقه کارگر باید رهبران سیاسی استوار داشته باشد که تحت هیچ شرایطی منافع طبقه کارگر و زحمتکشان ایران را به مصالحه نگذارند؛ به زد وبند با بالائی ها نپردازند، در مقابل پیچیدگی و سختی اوضاع سیاسی خود را نبازند و تزلزل و مماشات بخرج ندهند؛ در مقابل پیچیدگی اوضاع هشیاری سیاسی داشته باشند و با ساده نگری موجب خلع سلاح سیاسی طبقه کارگر نشوند.

     در عراق فقدان حزب سیاسی انقلابی طبقه کارگر و کارگران کمونیست متشکل باعث شد که میدان بدست نيروهای مرتجع جدید بیفتد. کارگران ایران تجربه های بزرگی دارند. سنت مبارزه ضد ارتجاعی ضد امپریالیستی و اتحاد انترناسیونالیستی را دارند. ولی تجربه و سنت مبارزاتی کافی نیست. کارگران پراکنده  همیشه  طعمه نیروهای ارتجاعی می شوند. در صورتیکه کارگران آگاه و متشکل تبدیل به نیروی شکست ناپذیر شده و می توانند اکثریت مردم را بزیر پرچم رهائی بخش خود متحد و کمر دشمنان را بشکنند.

 

روز اول ماه مه، مانيفست جنگ طبقاتي است. در اين روز تاريخي، انديشه و عمل كمونيسم بايد در ميان كارگران و محرومان جهان طنين انداز شود

جنایات هولناکی که امروز در ایران و جهان در جریان است در واقع فریاد عاجزانه جامعه بشری است که تغییر رادیکال تمام روابط اقتصادی و اجتماعی میان انسان ها، تمام روبنای سیاسی و فکری حاکم بر جهان، را طلب می کند. جامعه بشری از هر روزنه اش فریاد می زند که دنیای کهن باید خراب شده و بر خاکسترش دنیای نوینی بنا شود. اما اینکار بدون سرنگوني قهرآميز دولتهاي حاكم و مغلوب كردن امپرياليستها ممکن نیست. حصول به این هدف بدون ايدئولوژي علمي كمونيستي و پيوند دادن آن با بخش پيشرو طبقه كارگر و مردم، بدون يك استراتژي سياسي و نظامي انقلابي جدي، و بدون يك حزب مجهز به اين ايدئولوژي علمي و برخوردار از انضباط محكم سياسي و تشكيلاتي ممکن نیست.

     ورشکستگی عریان رژیم اسلامی و حملات لجام گسیخته سرمایه داری، توده های کارگر را بیش از هر زمان آماده جذب ايدئولوژي علمي و رهائيبخش كمونيسم كرده است. در عين حال، خطر آنست كه ايدئولوژي هاي بورژوائي امپرياليستي یا  قوم گرائی ارتجاعی بعنوان بديلي پا بگیرند و شور و اشتياق زنان و مردان زحمتكش و مبارزه جوي ما را به هرز برند. اگر مبارزين كمونيست (چه آناني كه از نسل قبل برجاي مانده اند و چه جوانان) بر سر ايدئولوژي كمونيستي روشن نباشند و با حرارت، اعتقاد راسخ و از جان گذشتگي آن را به ميان مردم نبرند، مطمئنا ايدئولوژي هاي بورژوائي يكبار ديگر كارگران و جوانان و ديگر مردم زحمتكش ما را اسير خود خواهند كرد. اين يك خطر جدي است، بويژه اينكه اغلب كمونيستهاي نسل قبل به تفكرات غير ماركسيستي آلوده شده اند و بجاي تحليل وقايع و ارائه طريق بر پايه تئوري ماركسيستي - لنينيستي – مائوئيستي، به تئوري ها و مشي ها و مقوله هاي غير ماركسيستي و حتي ضد ماركسيستي آويخته اند. همه کمونیستها باید آموزش خود را نوسازي كنند. جنبش کمونیستی باید از نو متولد شود. بدون نوسازي تئوريك و ايدئولوژيك و سياسي در تلاطمات سياسي و ايدئولوژيكي جهان کنونی قدم از قدم   نمی توان برداشت. ما برآنيم كه در نبرد با ايدئولوژي هاي زهرآگين و مشي هاي سياسي مرگبار بورژوائي، ميدان نفوذ كمونيسم را هر چه گسترده تر كنيم. زیرا تنها كمونيسم سخنگو و بازتاب عميق ترين منافع حال و آينده توده هاي تحت ستم و استثمار است. كمونيسم نمي تواند بطور خودبخودي به مغز و قلب مردم راه يابد. كمونيسم را بايد به ميان كارگران و زحمتكشان، زنان و مردان تحت ستم برد و با آنان پيوند داد. زماني كه اين علم جاري و پويا در دسترس ستمديدگان قرار گيرد مانند زميني تشنه آن را جذب مي كنند، زيرا براي رها شدن از جهنم جامعه طبقاتي عميقا به آن نياز دارند.  باشد تا اول ماه مه 84 آغازگر فصل نوینی در رزم طبقه کارگر ایران باشد.

سرنگون باد جمهوری اسلامی! دست امپریالیسم آمریکا از ایران کوتاه!  

حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست)

اول ماه مه 1384

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 دنياي كهن خراب مي بايد كرد بار دگر انقلاب مي بايد كرد
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست)
 در تاريخ
 2005-05-01
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در