Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 کارگری   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
محمود صالحی پس از آزادی: در راه دفاع از حقوق کارگران ایستاده ام

 

محمود صالحی پس از آزادی: در راه دفاع از حقوق کارگران ایستاده ام

 

طبق گزارش خبرنامه امیرکبیر (20 فروردین 87) محمود صالحی،  دو روز پس از آزادی از زندان گفت:

«جنبش کارگری بدنبال تحقق خواسته ها و مطالبات اولیه و انسانی کارگران بوده و فعالیت من نیز در این راستا از دو دهه گذشته تا کنون با وجود مشکل آفرینی ها، در جهت همین اهداف و آرمانهای کارگری تداوم داشته است.»

 «بعد تحمل بک سال حبس، پرونده دیگری به اتهام ارسال پیام به مناسبت روز دانشجو تشکیل شد که نتیجه آن بازجوئی در شعبه یکم دادگاه سنندج و صدور قرار وثیقه ۴۰ میلیون تومانی برای آزادی بود.»

«محدودیت های اینگونه تاثیری روی فعالیتهایم در دفاع از حقوق کارگران و پیگیری مطالبات دیرینه کارگران کشور نداشته و نخواهد داشت.»

بنا به گزارش "روز آنلاین" که در همان شماره خبرنامه امیرکبیر نصب شده است، محمود صالحی پس از آزادی از زندان سنندج به سقز شهر محل سکونتش بازگشت و صدها تن از دوستان و اعضای خانواده اش در آن شهر از وی استقبال کردند. محمد عبدی پور، از دوستان صالحی، به خبرنگار روز آنلاین (رسول پور) گفت:

«دیروز ساعت ۳ بعد از ظهر ،محمود با وثیقه ۴۰ میلیونی از زندان سنندج آزاد ‏شد و ساعت پنج و نیم بعد از ظهر از سنندج به سقز رسید و با استقبال هزاران نفر ازدوستانش در ‏شهرهای سنندج، اشنویه، بوکان، سقز، بانه، نقده و دیواندره روبرو شد. در سقز۱۱ نفر با ۱۱ شاخه ‏گل به استقبال او رفتند، به نشانه ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر. استقبال خیلی گرمی از او شد و ‏تا این لحظه که ۲۴ ساعت از آزادی او گذشته، دسته دسته مهمان به منزل محمود می آیند و با گل و ‏پلاکارد و شیرینی. یک دسته می آیند و یک دسته می روند.همه خوشحالند که محمود را دوباره از ‏نزدیک می بینند. ...»

« امروز پیرمردهای ۸۰ ساله به دیدن او می آمدند و وقتی دستان او را ‏به گرمی می فشردند ،اشک می ریختند. این احساسات، نشانگر شخصیت برجسته ی محمود صالحی و ‏رنجهایی است که کشیده است. محمود برای ما مثل یک معلم است »

«دیشب حدود ۱۲۰۰ نفر اینجا،منزل محمود بودند،گروه موسیقی «نالی» هم بود و ساعتها ‏جشن بود و پایکوبی.شب خیلی شادی بود.»

«... محمود با احتساب این یک سالی که زندان بوده،سه سال تعلیقی هم دارد و برای این ‏پرونده ی جدید هم ۴۰ میلیون وثیقه گذاشته و احتمالا در روزهای آینده مجددا به دادگاه احضار خواهد ‏شد .البته این نگرانی وجود دارد که این سه سال تعلیقی هم به تعزیری و زندان تبدیل شود.»

‏«... از سال ۱۳۶۱ تا به ‏امروز، او مجموعا هفت سال و ۱۴ روز حبس کشیده است . ... محمود نه تنها سه سال زندان بلکه حتی اگر به حبس ابد هم محکوم شود، در عین حال که ‏آنرا ناروا می داند اما همچنان استقامت خواهد کرد».

‏«و این هم پیام خانواده ی محمود صالحی؛ صمیمانه از همه ی اشخاص و نهادهای داخلی وبین المللی ‏که برای آزادی محمود صالحی تلاش کرده اند صمیمانه تشکر می کنیم و امیدواریم این همبستگی و ‏این تلاشها برای همه ی افرادی که محتاج یاری هستند،همچنان ادامه یابد.»

 

WWW.sarbedaran.org

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 محمود صالحی پس از آزادی: در راه دفاع از حقوق کارگران ایستاده ام
 در تاريخ
 2008-04-08
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در