Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 کارگری   پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹                    
 
اول ماه مه دولتي خانه کارگر در تهران تبديل به مراسم ضد رژيمي شد: درود بر کارگران و زنان و دانشجويان آگاه

اول ماه مه دولتي خانه کارگر در تهران تبديل به مراسم ضد رژيمي شد: درود بر کارگران و زنان و دانشجويان آگاه

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل – م ) شماره 22 ارديبهشت 1384

 

يک گزارش خواندني از اين مراسم:

فراخوان اين تظاهرات را خانه کارگر تهران داده بود که همان خانه کارگر اول انقلاب است که حکومت با سرکوب کارگران آنرا  در دست خودش گرفت. امسال خيلي سعي کردند شعارها و خواستهاي کارگران را منعکس کنند تا مگر دل آنان را بدست آورند. کاملا محسوس بود که در مقابل کارگران در موضع عقب نشيني و دفاعي هستند.  يک تراکت هم مانند کارت پستال داده بودند که عکس رنگي لاله هاي زرد و قرمز در پس زمينه داشت؛ شعارش روز جهاني کارگر مبارک باد بود که توسط بنفشه هاي رنگي تزئين شده بود (هنر بازاري و نه کارگري!). پائين صفحه نيز نوشته بودند بساط قراردادهاي موقت بايد برچيده شود! و امضاي عليرضا محجوب دبير کل خانه کارگر را داشت. در متن دعوت آمده بود:

برادر و خواهر کارگر عضو محترم تشکيلات خانه کارگر:

سلام بر کارگران و درود بر روز بزرگ آنان روز آرمانهاي بزرگ، روزي که شکوه و خاطره مبارزان بزرگ کارگري را عليه سرمايه داري در مهد سرمايه داري يعني آمريکا در خاطره ها زندگي مي کند.

گرامي باد ياد و خاطره آنهايي که در اين روز ( در اول ماه مي سال1886) در شهر شيکاگو براي عدالت جان باختند.

به پاس نکوداشت روز جهاني کارگر با دو هدف 1- به نشانه اعتراض به بخشنامه دستمزد سال 84.

2- اعتراض به قراردادهاي موقت کار.  در روز11 ارديبهشت، از کيلومتر 12 جاده مخصوص ساعت 8 صبح راهپيمايي خود را آغاز و در خيابان ارج با قرائت قطعنامه و سپس براي شرکت در افتتاحيه پنجمين کنگره خانه کارگر در سالن 12 هزار نفري مجموعه آزادي ( که در ساعت 9 و 30 آغاز خواهد شد) گرد هم مي آئيم.

بدينترتيب امسال عملا تظاهرات در خارج شهر  و در کنار اتوبان برگزار شد. علت اين امر را بسياري امکان شورش کارگران دانستند و بنوعي جمعبندي از تظاهرات سال پيش بود که در ميدان بهارستان برگزار شده بود.

شعار بزرگ جلوي راهپيمائي يک شعار شوونيستي بود: نيروي کار  خارجي اخراج بايد گردد بود! يعني شعاري در حمايت از سياست نژادپرستانه اخراج کارگران خارجي بخصوص کارگران افغانستاني که برخي پس از بيست سال کار و زحمت و استثمار مضاعف حکم اخراجشان صادر  شده است.

 برخي شعارهاي ديگر روي پارچه اين بود: ما کارگران گلستان اعتصاب و تحصن خواهيم کرد.  الغاي قرارداد موقت کار! 11 ارديبهشت گرامي باد!

اينها شعارهاي رسمي خانه کارگر بود اما جمعي از کارگران شعارهاي خود را مي دادند که توجه خبرنگاران و همينطور اطلاعاتي ها را بخود جلب کرده بود. برخي از شعارها چنين بودند: فلسطين را رها کن فکري به حال ما کن! وزير بي لياقت استعفا استعفا!   خواست ما از دولت تحريم انتخابات! خواست ما عدالت تحريم انتخابات!  حکوت عدل علي!! اينهمه بي عدالتي! ما ميگيم پول نداريم اينها مي گن راي بدهيد! 

در بخشي نيز اين جمع همراه با سينه زني شعار مي دادند. يعني معلوم بود عده اي از آنها از کارگران مذهبي طرفدار رژيم بوده اند که الان ناراضي شده اند.

مراسم قرار بود ساعت ده شروع شود، قطعنامه راهپيمائي خوانده بشود و سپس کنگره سراسري خانه کارگر برگزار بشود. سخنران که حکومتي بود ابتدا گفت براي کارگران جهان دست بزنيد! که همه سوت و کف زدند و سپس گفت براي سلامتي رهبر! در اينجا اکثريت کارگران هو کردند بطوريکه سخنران عصباني شد و شروع کرد به تهديد کردن و گفت که يکعده آمده اند اخلال کنند. و درخواست کرد که شان و منزلت کارگران را حفظ کنيد و گرنه خداي نخواسته عده اي اراذل و اوباش، شان و منزلت کارگران را خدشه دار خواهند کرد. او دوباره شروع کرد به شعار دادن و گفت: براي اقتدار کارگران! که کف و سوت بلند کارگران بلند شد. گفت، کارگر معلم دانشجو اتحاد! بازهم کف و سوت کارگران بلند شد. بعد گفت: روز رهبري و بيعت با نظام و رهبر است! که بازهم کارگران هو کردند و سوت زدند و حرفهاي او را متوقف. و کارگران شعار دادند: پيام ما عدالت، تحريم انتخابات!

خواندن سرود انترناسيونال در مراسم سينما فردوسی

 
پس از همهمه زياد بالاخره سخنران اصلي سخنراني خود را شروع کرد که بيشتر صحبتهايش بر عليه آنچه سرمايه داري مدرنيته و نئوليبراليسم مي خواند بود. گويا سرمايه داري سنتي عقب مانده ظلم و ستم و استثمار درش نيست. او گفت آنها که مدافع حکومت عدل علي هستند بيايند چهره هاي کارگران را ببينند که با سيلي سرخ کرده اند. البته واضح است که اين حرفها را او براي بدست آوردن دل کارگران مي زد او همچنين گفت که اگر اين کارها ادامه پيدا کند قطعا کارگران از نظام فاصله خواهند گرفت. انگار که کارگران الان کنار نظام هستند!  بعد سخنران شعار داد که يا حجت ابن الحسن  ريشه ظلم را بکن! کارگران نيز شعار دادند اعتصاب حق مسلم ماست!

بالاخره بعد از همهمه بسيار سخنران شروع کرد به خواندن قطعنامه دهان پر کن:

1- گرامي داشت ياد کارگران شيکاگو

2- علت پويايي اسلام توجه به حقوق کارگران بوده؟! لذا شايسته نيست که شاهد کاهش ارزشها باشيم! ما خواهان ارجاع به انديشه هاي امام خميني هستيم!!

3- تجمع و اعتصاب اولين راه حل نمي باشد اما بعنوان آخرين راه حل ما استفاده خواهيم کرد! ما خواهان قانونمند شدن اعتصابات مي باشيم! که اين بخش بيشتر بحثهاي حزب مشارکت و اعتدال و توسعه است که قصد دارند کارگران را سر بدوانند دنبال قانوني کردن يک حق پايه اي.

4- حقوق کارگر بايستي پرداخت گردد.

5-  به کارگاههاي زير پنج نفر که حقوقشان نقض شده توجه شود.

7- ايجاد صندوق تامين اجتماعي.

8- انتخابات رياست جمهوري اگر به سرنوشت سياسي بي توجه باشند بد است ما کارگران در انتخابات رياست جمهوري شرکت مي کنيم و به هاشمي رفسنجاني راي مي دهيم!! در اينجا موج اعتراض و هو کارگران بار ديگر شروع شد بطوريکه صداي سخنران ديگر به گوش نمي رسيد. کارگران همچنين بي وقفه شعار مي دادند تحريم انتخابات! بيشتر شعارهاي راديکال از جانب کارگران آبادان بود. از اراک و تبريز و ترکمن صحرا نيز کارگران زيادي آمده بودند.

چند تن از کارگران پارچه سياهي را به سبک پارچه مراسم ختم در دست داشتند که دور سالن مي چرخاندند که رويش نوشته بود: بدينوسيله درگذشت ناگهاني حقوق کارگران را در حادثه تصادف با شوراي عالي کار را تسليت و تعالي عمر بيکاران را از خداوند خواستاريم.  کارگران بندر امام - آبادان.

روزنامه شرق 12 ارديبهشت خبر داد که هاشمي رفسنجاني قرار بوده که در کنگره خانه کارگر شرکت کند اما موقعيت را مناسب نديده! شرق رويش نشد که در اين خبر کوتاه به جو شديدا ضد انتخابات و رفسنجاني حتي اشاره کند. سيماي جمهوري اسلامي نيز با نشان دادن تصاوير کوتاهي از اين همايش تلاش نمود تا همه چيز را رو به راه جلوه گر کند.

بدون شک يک تشکل مستقل کارگري مي تواند خشم نهفته کارگران را درغالب شورشي بزرگ در شهرهاي ايران سر ريز کند.  

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 اول ماه مه دولتي خانه کارگر در تهران تبديل به مراسم ضد رژيمي شد: درود بر کارگران و زنان و دانشجويان آگاه
 نوشته
 حقيقت شماره 22 ارديبهشت 1384
 در تاريخ
 2005-04-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در