Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
افشاگری های سايت ويکی ليکس :

افشاگری های سايت ويکی ليکس :

ويدئوی تکان دهنده و غوغا برانگيز در مورد جنايات جنگی آمريکا در عراق

نامه سرگشاده دو سرباز آمريکائی به مردم عراق

 


7 ژوئن 2010. سرويس خبری جهانی برای فتح.

در آوريل (ارديبهشت) گذشته يک سايت اينترنتی به نام «ويکی ليکس.کام» (ليکس به معنای درز اطلاعات محرمانه است) يک فيلم ويدئوئی را که از ديد دوربين تفنگ يک هليکوپتر آپاچی ارتش آمريکا گرفته شده بود، در سايت خود نصب کرد. اين فيلم مربوط به سال 2007 است. نشان می دهد که مسلسل های هليکوپتر، مردم پياده روی محله ای مرفه در بغداد به نام «نيو بغداد» را درو می کنند. تصادفا عکاس سرويس خبری رويتر و دستيارش نيز در همانجا بودند. چند دقيقه بعد يک ماشين باری سر می رسد و مردی برای نجات يکی از کارکنان زخمی رويتر که در حال سينه خيز به طرف نقطه ای امن است می شتابد. از پنجره، چندين کودک نيز ديده می شوند. هليکوپتر بالای ماشين باری پرواز می کند و دوباره  آتش می گشايد تا اينکه سربازان اطمينان حاصل می کنند که همه سرنشينان مرده اند. صدای سربازانی که از کشتن عراقی ها لذت می برند در اين فيلم شنيده می شود: تيراندازی دبشی بود! پس از هر دور کشتار شيهه رضايت می کشند و به يکديگر تبريک می گويند. وقتی سربازان مستقر در زمين گزارش می دهند که در ماشين سوراخ سوراخ شده دو کودک بشدت مجروح را يافته اند سربازان هليکوپتر با مسخره بازی و مزه پرانی می گويند: «تقصير خودشان است که بچه هايشان را وارد منطقه جنگی می کنند». وقتی کارکنان پزشکی ارتش آمريکا می خواهند دو کودک را برای معالجه ببرند، افسری به آنان فرمان می دهد که بگذاريد برويد! پليس عراقی بعدا آنها را می برد.

اين کشتار و رفتار سربازان هليکوپتر آنقدر دهشتناک بود که دو سرباز آمريکائی که در عراق خدمت کرده اند نامه ای سرگشاده با اين عنوان نوشتند:

«نامه سرگشاده به مردم عراق برای آشتی و بر عهده گرفتن مسئوليت؛ به همه کسانی که در تيراندازی ژوئيه 2007 در بغداد زخمی شدند يا عزيزان خود را از دست دادند.»

يکی از سربازان هنگام نگارش اين نامه هنوز در ارتش بود.

ظاهر شدن اين فيلم ويدئوئی در سايت ويکی ليکس، غوغائی در آمريکا بوجود آورد. اما دولت اوباما از عملکرد سربازان هليکوپتر کاملا دفاع کرد – سربازانی که گوئی در پشت بازی اينترنتی نشسته اند و مردم را کشتار می کنند. اوباما ضمن دفاع از اين جنايت، تهديد کرد که سايت «ويکی ليکس.کام» را خواهد بست.

در 7 ژوئن ارتش آمريکا، سرباز مستقر در عراق به نام بردلی منينگ 22 ساله را دستگير و برای تحقيقات زندانی کرد. مقامات ارتش آمريکا می گويند او اسناد محرمانه را به سايت «ويکی ليکس» داده است. طبق گفته سايت «وايرد» که خبر را پخش کرده، بردلی منينگ توسط يکی از هکرهای سابق کامپيوتر که با او چت کرده  لو رفت. لو دهنده گفت، منينگ که يک تکنيسين است به وی گفته بود که در جريان کارش به اين ويدئو برخورد کرده و آن را درز داده است. او همچنين گفته است که منينگ ويدئوی مشابهی را از حملات هوائی ارتش در قرنی افغانستان که بيش از صد کشته بر جای گذاشت در دست دارد. گويا منينگ (که از يک خانواده نظامی است) به وی گفته است که به اسنادی برخورد کرده است که: «چيزهای باور نکردنی و دهشتناکی درشان هست ... که متعلق به عرصه عمومی و علنی هستند و نه يک شبکه محرمانه در تاريکخانه ای در واشنگتن.»

دو سربازی که با ديدن اين ويدئو نامه ی سرگشاده به مردم عراق نوشتند در نامه خود می گويند:«ما در حالی اين نامه را به شما، به خانواده و جامعه شما می نويسيم که می دانيم کلمات و اعمال ما نمی تواند عزيزانتان را برای شما زنده کند. ... هر دوی ما در گروه سربازانی بوديم که به مدت 14 ماه محله شما را تحت اشغال داشت. «اتان مک کورد» وقتی کودکان زخمی شما را از ماشين بيرون می کشيد، چهره ی فرزندان خودش در مقابل چشم اش ظاهر شد. «جاش استيبر» در همان بخش بود اما در آن روز آن جا نبود هر چند او نيز در خدمت به رنج و درد شما و جامعه شما در مقاطع ديگر سهيم بوده است. ... آنچه را که از دست رفته نمی توان بازگرداند. ما می خواهيم از اشتباهات خود درس بگيريم و هر چه از دستمان بر می آيد بکنيم، تجاربمان را به ديگران منتقل کنيم تا مردم آمريکا دريابند که چه بر سر شما و مردم کشور شما آورده اند و کماکان می آورند. ما فروتنانه از شما می خواهيم که به ما بگوئيد چه بايد بکنيم که سرآغازی برای ترميم ضرباتی باشد که وارد کرده ايم ... ما با هر کس که گوش شنوائی داشته حرف زده ايم. فيلم ويکی ليکس را به آنان نشان داده ايم و گفته ايم که اين ويدئو فقط ذره ای از رنج های بيشماری را که ما آفريده ايم نشان می دهد. ما از تجربه خودمان و ديگر سربازان خدمت کرده در عراق می دانيم که وقايع اين ويدئو استثنا نيست بلکه هر روز در جريان اين جنگ رخ می دهد: اين ماهيت جنگ هائی است که تحت رهبری آمريکا در اين منطقه در جريان است. ...

سرباز در ويدئو می گويد شما نبايد فرزندانتان را به منطقه جنگی می آورديد. اما ما مسئوليت خود را برای آوردن جنگ به محلات شما، به درون خانواده شما بر عهده می گيريم. ما باشما آن کرديم که نمی خواستيم کسی با ما کند. ... آمريکائی ها بطور روز افزونی مسئوليت آنچه را که به نام آنان شد را بر عهده می گيرند. هر چند ما بطور مکرر و بی اندازه سنگ دلی کرده ايم اما اعمالی را که عليه شما مرتکب شده ايم فراموش نکرده ايم. هر چند بار اين جنايات بر قلبمان سنگينی می کند اما هنوز اميدواريم که بتوانيم کاری کنيم؛ بتوانيم در کشورمان انسانيت انکار شده ی شما را به رسميت بشناسانيم. ... دولت ما که در چهره سازی برای خود وسواس دارد، می تواند شما را ناديده گيرد. دولت ما بسياری از سربازان را که با جسمی مجروح از جنگ بازگشته اند يا از مشاهده آنچه عليه شما و کشورتان می شود دچار روان پريشی شده اند نيز ناديده گرفته است. ما بسيار زودتر از اين ها بايد اعلام می کرديم که ارزش های رهبران ملت ما نماينده ارزش های ما نيست. وزير دفاع ما می تواند بگويد که آمريکا نبايد به خاطر اين جنگ حيثيت خود را از دست بدهد اما ما می گوئيم که حيثيت ما در مقايسه با انسانيت مشترک ما اهميتی ندارد. ... شايد با توجه به درد و رنجی که کشيده ايد تقاضای دوستی از شما زياده روی باشد. اما خواهش می کنيم ما را ببخشيد و اندوه ما، غم خواری و تعهد ما برای تغيير وضع از درون را بپذيريد. ما با تمام توانمان عليه جنگ ها و سياست های نظامی که اين مصائب را برای شما و عزيزانتان به بار آورده افشاگری می کنيم. قلب های ما گشوده است تا به ما بگوئيد که چگونه می توانيم از شما حمايت کنيم تا بر رنجی که ما بر شما وارد کرده ايم فائق آئيد.» (17 آوريل 2010- نصب شده در تارنمای اينترنتی مايکل مور. کام) (1)  

1- 17 April 2010 on MichaelMoore.com. The video, entitled "Collateral Murder", is on wikileaks.org)

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 ويدئوی تکان دهنده و غوغا برانگيز در مورد جنايات جنگی آمريکا در عراق
 در تاريخ
 2010-08-23
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در