Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ فوريه ۲۰۲۰                    
 
جنبش کردستان و خیانت دولت های منطقه و قدرت های امپریالیستی

 

جنبش کردستان و خیانت دولت های منطقه و قدرت های امپریالیستی

از تاریخ باید درس گرفت

 

دور تازه ای از سرکوب و جنایت در کردستان ترکیه علیه مردم، توسط دولت جمهوری ترکیه که اکنون تحت رهبری رژیم اسلام گرای حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و داووداوغلو می باشد، آغاز شده است. این رژیم، پس از  ناکامی در انتخابات ماه ژوئن گذشته، با تجدید انتخابات در ماه نوامبر و با همراهی نیروهای ناسیونال-فاشیست رای لازم را برای تشکیل کابینه دولتی به دست آورد. متعاقب آن، ارتش ترکیه که دومین ارتش ناتو است جنگ جدیدی را علیه نیروهای پ ک ک و مردم کرد آغاز کرد و طی همین مدت از زمین و هوا چندین شهر کردستان ترکیه را مورد حمله قرار داده است. تا کنون صدها نفر به قتل رسیده و هزاران نفر از اهالی این منطقه آواره شده اند.

حکومت اردوغان در عین پیش برد سرکوب همه جانبه علیه پ ک ک و نیروهای نزدیک به آن تلاش می کند برای خروج از این وضعیت و رسیدن به اهدافش «فرآیند مذاکرات صلح» را نیز کاملا کنار نگذارد و از حضور حزب قانونی پ ک ک و برخی جریان های چپ متحد آن در پارلمان ترکیه، حداکثر استفاده را برای تثبیت رژیم خود و پیش برد اهدافش بکند. اردوغان با صراحت می گوید، اگر حزب او حداکثر رای را در انتخابات اخیر به دست آورده بود، این وضع به وجود نمی آمد. وی در واقع بدین وسیله به طبقه سرمایه دارا بزرگ و طبقه میانی ترکیه فراخوان می دهد که اگر «صلح و ثبات» می خواهند باید تحت فرمان برنامه حزب او جمع شوند.  و «صلح و ثبات» در تاریخ شکل گیری دولت جمهوری ترکیه در صد سال اخیر از جمله مبتنی بر نسل کشی مردم ارمنی ها و سرکوب خلق کرد بوده است.

از سال 1923 و پس از توافق لوزان که منطقه کردستان بین چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه تقسیم شد سرنوشت ملت کرد پر از رنج و محنت و بی عدالتی توسط دولت محلی بومی و نقشه های امپریالیست های مختلف بخصوص آمریکا بوده است. تاریخ را نباید فراموش کرد: سرکوب خیزش های مردم کرد در ترکیه در دهه 1930 توسط جمهوری تازه تاسیس ترکیه تا شکست جمهوری مهاباد و سیاست تعریب و تخریب در سوریه و عراق توسط حکومت های بعث، تا قرارداد الجزایر در سال 1975 با توطئه آمریکا تحت رهبری نیکسون و کسینجر و دولت دست نشانده ی آمریکا در ایران و با همدستی رهبری بورژوا فئودال جنبش کردستان. سرکوب امروز در کردستان ترکیه ادامه ی همین روند در شرایطی جدید است.

هر زمان هر کدام از دولت های مرکزی دچار ضعف می شدند ملت کرد با مبارزه خونین خود تحت رهبری طبقه بورژوا فئودال به حقوقی دست می یافت و حتی سبب تغییراتی در قانون اساسی برای احقاق حقوق اولیه خود می شد اما هر زمان حکومت مرکزی به موقعیت بهتری دست می یافت همین حقوق اولیه باز پس گرفته می شد و دور تازه ای از سرکوب و تحمیل آوارگی رقم می خورد یکی از این نمونه ها  در کشور عراق را شاهد بودیم. متعاقب قدرت گیری حزب بعث در سال 1968، رژیم جدید به كردها وعده داد که سرنوشتشان بهبود خواهد یافت. قانون اساسی جدید 1970 عراق «حق ملی مردم كرد و حقوق حقه تمام اقلیت های درون عراق متحد» را به رسمیت شناخت. «قانون خودمختاری در منطقه كردستان» مصوبه سال 1974، وعده داد که كردی زبانی رسمی خواهد بود و در مدارس تدریس نیز خواهد شد. با این اقدامات، هویت و حقوق كردی وسیعتر از کشورهای همسایه به رسمیت شناخته شد (ایران و تركیه، یعنی متحدین ثابت قدم آن زمان آمریكا، هرگز حتا به شكل فرمالیته و صوری كردها را بعنوان ملتی معین برسمیت نشناختند چه برسد به آنكه وعده حقوق ملی به آنها بدهند.)

  در همان زمان ملا مصطفی بارزانی در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت: «اگر آمریكا ما را در مقابل گرگ ها حفاظت نماید، ما حاضر به همراهی با سیاست آمریكا در این منطقه هستیم. اگر حمایت به اندازه كافی قوی باشد، ما می توانیم میدانهای نفت كركوك را كنترل كرده و آنرا به شركتی آمریكائی بدهیم تا در آن كار بكنند.»

از زمان دستگیری اوجلان در سال 1999 تا کنون دولت ترکیه و تحت فشار آمریکا برای امن کردن منطقه ناتو تلاش کرده جنبش حق طلبانه مردم کردستان را به شیوه های گوناگون چه با نیروی نظامی و چه وعده های محلی و انتخاباتی خنثی کند و در جهت طرح های منطقه ای دولت ترکیه در خدمت بگیرد. امروز این جنبش تحت رهبری پ ک ک قرار دارد که آمال و منش طبقه بورژوازی کرد را نماینده گی می کند. پ ک ک از همان زمان شکل گیریش یک تشکیلات مسلح اما رفرمیست بود و هدفی جز شریک شدن در قدرت نداشت. عبداله اوجلان رهبر این حزب برای همراه شدن در این شراکت و اصلاح نظام تئوری بافت و تلاش کرد تحت پرچم ترکیه و عکس آتاتورک صداقت خود را برای چنین شراکتی ثابت کند. این نیرو هیچوقت خواهان سرنگونی دولت فاشیستی ترکیه نبوده و نیست. این نیرو در عین حال که توانسته توده های مردم کرد را تحت عنوان رهایی ملی بسیج کند اما از این مبارزات به عنوان اهرم فشار برای شرکت در قدرت استفاده کرده و همیشه چشم به بالایی ها داشته است. در شرایط کنونی جهان و منطقه پ ک ک تلاش کرده به دنبال یافتن حامیانی در میان دولت های ارتجاعی  منطقه و قدرت های امپریالیستی باشد در حالی که، رهایی واقعی از ستم ملی در جهان سرمایه داری- امپریالیستی امروز، با توسل به افق و ایدئولوژی ناسیونالیستی امکان پذیر نیست زیرا این نظام ستم گری ملی را در شکل های گوناگون بازتولید می کند. رهایی از ستم ملی، همانند رهایی از کلیه ی ستم های دیگری که نظام سرمایه داری تولید می کند فقط و فقط از طریق پیش برد انقلابی که دولت های حاکم را با هدف ریشه کن کردن نظام سرمایه داری سرنگون کند ممکن است. و مبارزه علیه ستم ملی کرد یکی از جبهه های مهم نبرد علیه دولت های حاکم در ترکیه و ایران و سوریه و عراق است اما باید در چارچوب و بر بستر افق و برنامه ی کمونیسم انقلابی پیش رفته و به آن خدمت کند. در غیر این صورت مبارزات حق طلبانه مردم علیه ستم ملی در مجاری همان نظام طبقاتی که ستم ملی را تولید می کند جریان یافته و اغلب به تثبیت همان دولت هایی که ستم ملی کرد از ستون هایشان است، خدمت خواهد کرد – و تجربه تاریخی مبارزات ملی در کردستان این را به وضوح نشان می دهد.

امروز بار دیگر این سوال در ذهن ها نقش می بندد که کدام برنامه می تواند زمینه های یک رهایی واقعی را برای مردم خاورمیانه به ارمغان بیاورد. منطقه خاورمیانه میان دو نیروی امپریالیستی و بنیاد گرایی تقسیم شده است. برخی نیروهای کرد چشم خود را به نقش جنایت کارانه امریکا که کشورهای عراق و افغانستان و سوریه و لیبی را ویران کرده است بسته اند. تمام تلاش های امپریالیست ها در حمایت های ضمنی شان از مبارزات مردم در کوبانی برای حفظ منافع امپراتوریشان است و امروز نیز سکوت شان در مقابل اعمال جنایت کارانه حکومت اردوغان در همین راستاست. شرایط کنونی منطقه و حضور و خشم توده های عاصی مردم کردستان در ترکیه و سایر نقاط و تشدید تضادها و مشکلات عدیده مقابل پای حکومت های ارتجاعی زمینه های کار آگاهانه برای نیروهای انقلابی و کمونیست پایه مادی بالقوه را برای شکل گیری یک راه متفاوت هر چند دشوار اما رهایی بخش بر مبنای درکی کاملا علمی و کمونیستی را فراهم آورده است.

 

حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

5 دی 1394

26دسامبر 2015

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 جنبش کردستان و خیانت دولت های منطقه و قدرت های امپریالیستی
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 2015-12-27
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در