Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   سه-شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
خیزش در ترکیه

خیزش در ترکیه

و هنوز مقاومت ادامه دارد ...

 

امروز ۵ ژوئن است . بعد از ماجرای پارک گزی در استانبول و گسترش مبارزات در سراسر کشور، ترکیه در ششمین روز مبارزات بر علیه ارتجاع حاکمیت آ.ک.پ همچنان مقاومت میکند. دیشب در محلات مختلف آنکارا اعتراضات از سوی سازمانها و احزاب و گروههای چپ و سوسیالیست، همجنسگرایان و محیط زیست ادامه داشت و در برخی مناطق با سرکوب شدید پلیس مواجه بود. تا به امروز آمار کشته شدگان از طرف رسانه های دولتی، به طور رسمی دو نفر اعلام شده است و یک نفر با اصابت گلوله در ناحیه ی سر در وضعیت بسیار وخیمی به سر میبرد.

امروز در شهر آنکارا  سندیکای کسک از ساعات اولیه ظهر تا عصر اعلام تظاهرات کرد. مردم  میدان بزرگ شهر (کیزیل‌آی) را به تصرف در آوردند و علیه آ.ک.پ و سیاست‌های ارتجاعیِ آن شعار داده اعلام کردند که تا رسیدن به خواست هایشان این مبارزات ادامه خواهد داشت. ساعت شش عصر سندیکای کسک تمام شدن تظاهرات را اعلام کرد ولی با تصمیم رفقای انقلابی و سازمان ها ی چپ شرکت کننده و نیز توافق مردم و جوانان حاضر در میدان قرار شد تا صبح ساعت شش به  تصرف میدان ادامه دهند. با عقب نشستن سندیکای کسک پلیس بدون هشدار دادن اولیه به مردم با اتومبیل های آب پاش و شلیک گاز اشک آور به سمت مردم هجوم برد و شروع به بازداشت آنها نمود. هنوز در خیابانهای مختلف مبارزه ادامه دارد.

شعارهای مردم اشاره به ارتجاع حکومت آ ک پ و ضد زن بودن و عقب مانده بودن قوانین آن بود. جوانان در سنین مختلف یک هفته است که میدان را حالی نکرده اند و با ابتکارات مختلف و تهور و شجاعت بی نظیری برای آینده بهتر مبارزه میکنند.

---------------------

امروز 3 ژوئن است

 

در آنکارا به گزارش تلوزیون هالک تی وی صد ها هزار نفر از نقاط مختلف شهر قصد راهپیمایی به سمت میدان مرکزی را دارند اما با برخورد شدید پلیس روبرو شده اند. بر فراز شهر هلی کوپتر های پلیس دائما در پرواز است و گاز اشگ اور به میان تظاهر کنندگان پرتاب میکند. پلیس تیشب و امشب شدت عمل خود را افزوده است. بسیاری از هنرمندان و نویسندگان اساتید دانشگاه و دانشجویان وارد مبارزه شده اند. سندیکاها یکی بعد از دیگری اعلام اعتصاب و پیوستن به مبارزین را میکنند. احزاب چپ و کمونیست که از روز اول در مبارزه حاضر بودند با حملات پلیس و بازداشت ها و سرکوب شدیدی روبرو شده اند.

خیابانهای ترکیه زندگی واقعی را تجربه میکند. مردم شیفت به شیفت صحنه مبارزه را به هم تحویل میدهند. ارتجاع دینی آک پ سرانجام کار دستش داد. هر قدر هم که احزاب داخل حکومت بخواهند سمت و سوی مبارزه را تعیین کنند، باز هم در صف اول این کمونیست ها، مبارزین و کارگران و زحمتکشان، معلمین و دانشحویان آگاه هستند که در عین مبارزه به عمق جهانی که میخواهند پی میبرند و دیگران را نیز به سوی آن فرا میخوانند.

تعداد کشته ها رفته رفته بیشتر میشود. چماق به دست های لباس شخصی حکومت به جان مردم افتاده اند.

اردغان در بد مخمصه ای گیر افتاده است. اگر عذر خواهی کند همه ابهت و اقتداری که برای خود و دارودسته اش دست و پا کرده بود فرو میریزد و اگر مقاومت کند همه چیز را خواهد باخت.

فردا و پس فردا روزهای مهمی هستند. کارگران و معلمین و پزشکان و پرستاران ، نویسندگان و هنرمندان همگی دعوت به اعتصاب کرده اند. در پارک گزی مبارزین چادرهای خود را برپاکرده اند. میدانهای شهر های دیگر گرم مبارزه و دود گاز اشک آور پلیس است.

دانشجویان برخی دانشگاهها ساختمان دانشگاه خود را اشغال کرده اند و مبارزه هم چنان ادامه دارد.

---------------------

امروز سوم ژوئن است. گزارش از اسکی شهیر

 دو شبی است که موفق شدم که در تظاهرات شرکت کنم. اکثر در و دیوارهای شهر پر شده است از انواع شعارها. از شعارهای ناسیونالیستی گرفته تا شعار رادیکال و بعضا کمونیستی! چند شبی است کاسبیِ کافه‌های مشروب‌فروشی کساد است. شهر کاملا از اوضاع روتین خارج شده! اما اوضاع اسکی‌شهیر به چند دلیل عینی تفاوت بسیاری با شهرهای استانبول و آنکارا دارد. اول این‌که کمالیسم و ناسیونالیسم در میان توده‌ی مردم این شهر نسبت به شهرهای نام‌برده شده بسیار قوی‌تر است و دوم این‌که عمده‌ی جمعیت شهر را دانشجویانی تشکیل می‌دهند که از شهرهای دیگر به این شهر سرازیر شده‌اند. اما تفاهم عمده‌اش شور مبارزاتی یا بهتر بگویم اعتراضی‌ای است که مثل اکثر شهرها به این‌جا هم سرایت کرده است. حکومت بعد از چند روز درگیری با معترضین٬ مجوز تجمع در یکی از خیابان‌های اصلی‌ شهر در جلوی یکی از بزرگ‌ترین مراکز خرید شهر (اس‌پارک) را صادر کرده است و پلیس اجازه‌ی حمله و یورش به این قسمت را ندارد. این خود تاکتیکی است که شور و پتانسیل مبارزاتی مردم را به بیراهه کشاند و هدر دهد. بعد از صادر کردن این مجوز اکثریت معترضین توده‌ی مردم شهر که همان‌طور که اشاره شد٬ کمالیست هستند٬ در این قسمت شهر از ۵ و ۶ بعد از ظهر گرد هم می‌آیند و مشغول به آب‌جو خوردن و تخمه‌شکاندن و دست‌زدن و غیره می‌شوند و گاها شعار (هر یِر تقسیم، هر یر دیرنیش) را سر می‌دهند. در کنار آن‌ها دانشجویان رادیکال و چپ را می‌بینیم که بعضا مشغول به بحث و جدل فکری با هم هستند که آیا به سمت دیگر شهر (کِنت‌پارک)(که مبارزات اصلی در این چند روزه در آن‌جا رخ داده و پلیس در آن‌جا سنگر گرفته) برویم یا نه؟! آن‌چه که در میان دانشجویان (به غیر شور مبارزاتی) بیشتر از هرچیز به چشم می‌خورد، گیجیِ ایدئولوژیک و خطِ فکریِ درست و نداشتن برنامه‌ی منسجم مبارزاتی است. یکی می‌گوید برویم و دیگری می‌گوید با این تعداد کم رفتن فقط سوخت دادن است و دیگری در گوشه‌ای از شنیدن شعارهای ناسیونالیستی حرص می‌خورد. به نظر من کمونیست ها با نیروی بسیار اندکی که دارند تاثیر بزرگی می توانند بگذارند در صورتی که خودشان در مورد خط و افق و برنامه شان روشن باشند و بتوانند در چنین اوضاعی هم خواست های مشخص را به افق انقلاب پیوند بزنند و هم مختصات جامعه ی آینده را به مردم توضیح دهند و آن را با جسارت تبلیغ و ترویج کنند.

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 خیزش در ترکیه و هنوز مقاومت ادامه دارد
 نوشته
 هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست) در ترکیه
 در تاريخ
 2013-06-05
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در