Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ فوريه ۲۰۲۰                    
 
" جهاد عليه مواد مخدر "

" جهاد عليه مواد مخدر " !!

" وزارت مبارزه عليه مواد مخدر " !!

 

 

 

بنقل از شعله جاويد ارگان مرکزی حرب کمونيست( مائوئيست ) افغانستان شماره 5

 

 

   از همان بدو تجاوز قوت هاي اشغالگر امريكايي و متحدين شان بر افغانستان , اشغال اين كشور و روي كار آوردن رژيم دست نشانده حامد كرزي , هم قوت هاي متجاوز و اشغالگر امپرياليستي و هم رژيم دست نشانده ,  مبارزه عليه توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را يكي از اولويت هاي سياسي و اجتماعي شان اعلام كردند .

 آنها در طي سه سال گذشته , پيوسته بر اين موضوع تاكيد نموده و گويا صد ميليون دالر در اين راه به مصرف رسانده اند . اما توليد و قاچاق مواد مخدر نه تنها تخفيف نيافته بلكه روز بروز بيشتر گرديده است .

خبر ها ازمنابع مطلع داخلي و خارجي حاكي است  كه افغانستان در سال جاري كماكان مقام اول جهاني در توليد مواد مخدر را در اختيار دارد . همين منابع گفته اند كه كشت ترياك , امسال نسبت به پارسال از لحاظ رقبه زمين زير كشت ,  تقريبا هشتاد در صد بيشتر گرديده و مناطقي از افغانستان را كه قبلا هيچگاهي كشت ترياك در آنها رواج نداشت نيز در بر گرفته است .

 همين منابع مي گويند كه قيمت مجموعي ترياك توليد شده امسال  در افغانستان بالغ بر بيست و چهار ميليارد دالر مي گردد كه سه ميليارد آن به افغانستاني ها تعلق گرفته و بيست و يك ميليارد ديگر آن به مافياي بين المللي موادمخدر رسيده است . 

در هر حال , اين بيست و چهار ميليارد دالر , چندين ميليارد دالر كمتر از قيمت مجموعي ترياك توليد شده پارسال است كه تقريبا سي و دو ميليارد دالر بر آورد گرديده بود . دليل اين كمي فوق العاده مجموع قيمت , افت بسيار شديد قيمت ترياك در سطح جهاني و منطقه و در نتيجه در افغانستان است .

 قيمت ترياك طي سال جاري براي مدتي  تا سطح في كيلوهفت هزار افغاني ( تقريبا يكصد و پنجاه دالر ) سقوط كرد . بهبود بعدي قيمت نيز تا سطح في كيلو پانزده هزار افغاني ( تقريبا سه صد دالر ) رسيد , يعني تا سطح نصف قيمت پارسال كه في كيلو تقريبا سي هزار افغاني ( در حدود شش صد دالر ) بود . مقدار مجموعي توليد نيز بصورت نسبي افت شديدي داشته است . مقدار مجموع توليد پارسال , چهار هزار تن بود . نظر به افزايش هشتاد در صدي زمين زير كشت , مجموع توليد امسال بايد به هفت هزار و دو صد تن مي رسيد , در حاليكه صرفا به پنج هزار تن رسيد .

يكي از " خدمات برجسته " رژيم طالبان براي افغانستان اين بود كه توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را آنچنان گسترش داد كه توليد و قاچاق اين مواد به پايه اقتصاد افغانستان مبدل گرديد .

 امير المومنين طالبان ( ملا عمر ) ترياك را بمب اتم طالبان مي دانست . گرچه با ممنوع اعلام شدن كشت ترياك در آخرين سال حيات رژيم طالبان , دامنه توليد مواد مخدر در افغانستان تا حد معيني تخفيف يافت ,  اما با درهم كوبيده شدن اين رژيم ,  دامنه كشت ترياك مجددا وسعت يافت و روز به روز بيشتر گرديد . در اوج وسعت كشت ترياك در افغانستان در زمان رژيم طالبان ,  توليد سالانه ترياك به سه هزار و پنجصد تن رسيد . ترياك توليد شده در سال اول رژيم دست نشانده حامد كرزي ,  به همان سطح وسيع توليد در زمان رژيم طالبان يعني 3500 تن رسيد ,  در سال دوم به 4000 تن و اينك در سال سوم به 5000 تن رسيده است .

در طي تقريبا يك سال گذشته , مقامات رژيم دست نشانده بطور مداوم از ترويج كشت يا كشت هاي بديل بجاي كوكنار حرف زده اند . قرار است اين كشت هاي بديل سطح بالاي در آمد براي زمينداران و زارعين را در سطح مشابهي با كشت كوكنار تامين نمايد . كشت زعفران يكي از اين كشت هاي بديل قلمداد مي گردد . حتي شخص حامد كرزي در مورد كشت زعفران دست به " تبليغ " زده است . يكي از كشت هاي بديل ديگر , نوعي از گلاب پولندي است كه براي توليد عطر از آن استفاده به عمل مي آيد . گفته مي شود كه اين گلاب از پولند به افغانستان وارد گرديده و كشت آن در بعضي مناطق بصورت امتحاني رويدست گرفته شده و نتايج خوبي داده است .

  چند روز بعد از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري رژيم دست نشانده به نفع حامد كرزي ,  رئيس به اصطلاح منتخب رژيم از يك موضع ظاهرا قدرتمند تر از سابق " جهاد " عليه مواد مخدر را اعلام نمود . وي بيان داشت كه مبارزه عليه توليد و قاچاق مواد مخدر مهم تر از مباره عليه " تروريزم " است . قابل ياد آوري است كه قبلا شوراي آخوند هاي وابسته به رژيم , يك فتواي شرعي در مورد حرام بودن  توليد و قاچاق مواد مخدر صادر كرده و از همه " مسلمانان " افغانستان خواستند كه از اين اعمال حرام دست بردارند .

چندي قبل روزنامه واشنگتن پست طي مقاله اي در مورد كشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان , با استناد به گفته هاي عده اي از ديپلمات هاي غربي , بخصوص اروپايي ها , فاش ساخت كه عده اي از مقامات پر قدرت حكومت دست نشانده در كشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان دست دارند .

 روزنامه در اين مقاله نتيجه گيري كرده بود كه تا زمانيكه دست اين مقامات از قدرت كوتاه نگردد , برنامه از بين بردن كشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان همچنان يك برنامه ناكام خواهد بود . در عكس العمل عليه اين مقاله واشنگتن پست , رژيم دست نشانده بصورت اضطراري يك جلسه عمومي وزراء تشكيل داد و رئيس , معاونين و تمامي وزراي كابينه " دولت موقت اسلامي افغانستان " , اظهارات واشنگتن پست را دروغ محض قلمداد كردند .

 جلسه كابينه يك اعلاميه فوق العاده انتشار داد و در آن اظهارات " واشنگتن پست " را غير مستند , غير مسئولانه و كاملا بي پايهاعلام نمود و مدعي گرديد كه " دولت افغانستان " با تمام قوت و توان عليه كشت و قاچاق مواد مخدر مبارزه مي نمايد . قطعنامه فوق العاده جلسه كابينه ,  البته از اين موضوع ياد آوري به عمل نياورد كه قوت هاي متجاوز و اشعالگر امريكايي , به ويژه شركت هاي خصوصي نظامي امريكايي كه در افغانستان نيرو و فعاليت دارند ,  توسط مليشه هاي " گليم جمع " امريكايي و افغانستاني شان ,  در سطح افسر و عسكر ,  وسيعا در اين كار دست دارند .

تقريبا يك هفته بعد از اعلام پر طمطراق جلسه كابينه رژيم دست نشانده در رد " قاطع " اظهارات روزنامه واشنگتن پست ,  مقامات وزارت داخله رژيم , در واقع اظهارات روزنامه مذكور را تائيد كردند .

 آنها بياناتي به عمل آورده و مطرح نمودند كه يكي از دلايل اساسي ناكامي آنها در مبارزه عليه توليد و قاچاق مواد مخدر اين است كه عده اي از منسوبين عاليرتبه و پر قدرت حكومت در توليد و قاچاق مواد مخدر دست دارند . از اين جهت نه تنها از امكانات حكومتي در توليد و قاچاق مواد مخدر وسيعا استفاده  به عمل مي آيد ,  بلكه همين قدرتمندان حكومتي به ذرايع مختلف , فعاليت هاي پوليس را اخلال مي نمايند .

 البته مقامات وزارت داخله رژيم دست نشانده نگفتند كه نقش اصلي در اين مورد را خود  مقامات پوليس رژيم بر عهده دارند .

 براي ترديد و تكذيب اين بيانات , نه جلسه كابينه تشكيل گرديد و نه هم اعلاميه اي منتشر شد ,  ولي  حامد كرزي يكبار ديگر شعار" جهاد " عليه مواد مخدر را تكرار كرد .

يكي از" ان  جي  او " ها يا سازمان هاي غير دولتي  خارجي در مناطقي از ولايات ننگرهار و كنر ها براي از بين بردن مزارع كوكنار ,  دوا پاشي كرده است . اخيرا معلوم گرديده كه دواي پاشيده شده  , تنها باعث از بين بردن بته هاي كوكنار نگرديده است , بلكه ساير مزارع را نيز شديدا آسيب رسانده و بر علاوه باعث آلودگي منابع آب در منطقه گرديده و بالاي صحت مردم منطقه نيز تاثيرات منفي بر جاي گزاشته است .

 پس از آنكه شكايات مردم منطقه از اين بابت وسيعا افزايش يافت , مقامات حكومت دست نشانده در صدد تحقيق بر آمده و هيئتي از وزارت زراعت و مالداري توظيف گرديد كه چگونگي موضوع را روشن نمايد . نتيجه تحقيقات هيئت اين است كه دواي سفيد رنگ پاشيده شده يك ماده زهري نيرومند است كه هر نوع كشت را از بين مي برد ,  منابع آب را آلوده مي سازد و به صحت انسان ها آسيب مي رساند . مقامات رژيم دست نشانده مي گويند كه حكومت اصلا در جريان اين دوا پاشي قرار نداشته و اينگونه كار ها را تائيد نمي نمايد . آنها حتي اين عمل را محكوم كر ده اند و گفته اند كه اينگونه كارها مبارزه عليه تروريزم و مبارزه عليه توليد و قاچاق مواد مخدر را اخلال مي نمايد ,  چرا كه باعث  نارضايتي مردم از حكومت و " منابع كمك رساني " خارجي گرديده و زمينه هاي مساعدي براي فعاليت " تروريست ها " در ميان مردم به وجود مي آورد .

     چندي قبل منابع مربوط به " سازمان ملل متحد " اعلام كردند كه اعتياد به مواد مخدر در افغانستان رو به گسترش است . همين منابع گفتند كه فعلا تنها در زون شمال شرق ( ولايات بدخشان , تخار , قندوز و بغلان ) هفتاد هزار نفر معتاد وجود دارند . به گفته همين منابع , اين معتادين شامل مردان و زنان مي گردند . اعتياد به مواد مخدر در ميان زنان بدخشي رخنه كرده و روز به روز بيشتر مي گردد .

از چندي به اينطرف , خبر هاي مربوط به تخريب كشتزار هاي كوكنار توسط پوليس رژيم دست نشانده در ولايات مختلف افغانستان , بصورت بسيار داغ از راديو و تلويزيون دولتي پخش مي گردد . روزي نيست كه خبر تخريب پنجاه جريب و صد جريب كشت كو كنار در اين ولايت يا ان ولايت پخش نگردد .  پس از اعلام اين موضوع توسط  حامد كرزي  كه مبارزه عليه توليد و قاچاق مواد مخدر يكي از اولويت هاي حكومت وي را تشكيل مي دهد  ,  يكسلسله جلسات و گرد همايي ها در مناطق مختلف كشور در حمايت از اين سياست رژيم به راه افتاده است .

  در اين جلسات و گردهمايي ها ,  كه گاهي ساحه يك ولسوالي و گاهي منطقه بزرگي از يك ولسوالي را در بر مي گيرد ,  معمولا اعلام مي گردد كه  اهالي منطقه در حمايت از سياست حكومت " منتخب " و بصورت داوطلبانه از توليد مواد مخدر دست بردار شده اند .

تقريبا همزمان با اجراي مراسم تحليف براي احراز عملي مقام رياست جمهوري رژيم دست نشانده توسط حامد كرزي , اعلام گرديد كه رژيم در نظر دارد بصورت فوري  يك كنفرانس ملي در مورد مبارزه عليه توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان , دائر نمايد . اين كنفرانس به روز نزدهم قوس ( نهم دسامبر ) دائر گرديد و مدت سه روز ادامه يافت . در اين كنغرانس مقامات حكومتي رژيم دست نشانده از مركز و تمامي ولايات شركت كرده بودند . كنفرانس فيصله نمود كه توليد و تجارت مواد مخدر در افغانستان غير قانوني است و جمهوري اسلامي افغانستان به نحو قاطعي عليه آن مبارزه خواهد كرد . اين كنفرانس يك بار ديگر از" جهاد " اعلام شده عليه مواد مخدر كه قبلا  توسط حامد كرزي به عمل آمده بود پشتيباني نمود .

در جهت پيشبرد " جهاد " عليه مواد مخدر و در جهت تطبيق  فيصله هاي " كنفرانس ملي مبارزه عليه مواد مخدر " ,  حامد كرزي در كابينه جديد خود وزارت خانه تازه اي بنام " وزارت مبارزه عليه مواد مخدر " تشكيل داده است .  يقينا اين وزارت خانه نقش كليدي اي در رابطه با مواد مخدر در افغانستان بازي خواهد كرد و نمي تواند بازي نكند . اما در چه جهتي ؟ در جهت مبارزه عليه توليد و تجارت مواد مخدر يا در جهت تنظيم بهتر و سود آور تر اين كشت و تجارت ؟ ببينيم وضع رژيم و قوت هاي اشغالگر اربابان امپرياليست آن از چه قرار است ؟   ولايات هلمند , ارزگان , قندهار و ننگرهار مهم ترين ساحات كشت ترياك محسوب مي گردند كه كشت ترياك در آنجا ها از سابق معمول بوده است . والي فعلي هلمند كه از خانواده نسيم آخوند زاده است و همچنان والي فعلي ننگرهار كه برادر حاجي قدير است , بصورت خانداني اداره توليد و تجارت ترياك در ولايات شان را به ارث برده اند .

 در ولايات قندهار و ارزگان , برادر حامد كرزي فعلا حيثيت بزرگترين معامله دار ترياك و هروئين را كسب كرده و با در آمد حاصله از اين كسب " حلال " به بزرگترين زمين خوار اين منطقه مبدل گرديده است .

والي ولايت غزني مناسبات فوق العاده نزديك و حسنه اي با حامد كرزي دارد و همه او را " آدم كرزي " محسوب مي نمايند . شبكه حمل و نقل ترياك و هروئين در طول شاهراه كابل - قندهار و بصورت خاص از ميدان شهر تا قلات توسط اين شخص اداره مي گردد .

والي فعلي باميان كه " آدم خاص " كريم خليلي محسوب مي گردد گروپ هاي نظامي ويژه اي ايجاد كرده كه معمولا يكي از اعضاي خانواده اش در راس آن قرار دارد .

  اين گروپ ها راه قاجاقي باميان به سمت شمال را كه از مناطق يكاولنگ و بند امير به دره صوف يا كشنده مي گذرد , زير كنترل دارند و وظيفه شان در واقع اين است كه زمينه عبور اطمينان بخش مواد مخدر از اين مسير را فراهم آورند . اين شخص اكنون به يكي از متمولين درجه اول در هزاره جات مبدل گرديده است.

در ساحات قطغن ( تخار , قندوز و بغلان ) و بدخشان,دارو دسته هاي مربوط به جمعيت اسلامي  و شوراي نظار امور مربوط به توليد و تجارت مواد مخدر را اداره ميكنند .

 اين دارو دسته ها هم با مارشال فهيم , يونس قانوني و داكتر عبدالله وصل اند و هم فعلا از طريق احمد ضياء مسعود ( معاون اول كرزي ) به " ارگ رياست جمهوري " .  والي فعلي ولايت بلخ به عنوان يك جمعيتي سابقه دار نيز در وضعيت مشابهي قرار دارد . او كه زماني با قوماندان امنيه انتخاب شده ازطرف كرزي بر سر مسايل مربوط به حمل و نقل مواد مخدر در افتاد , فعلا رابطه نزديكي با كرزي دارد و  در ارتباط با احمد ضياء مسعود در جريان انتخابات رياست جمهوري براي كرزي كار كرده است .

به اين ترتيب سلسله اي از شبكه هاي توليد و قاچاق مواد مخدر كه از " ارگ رياست جمهوري " تا پائين ترين سطوح اداري و نظامي رژيم دست نشانده را در بر مي گيرند فعاليت هاي مربوط به مواد مخدر را اداره مي كنند . اين شبكه ها مجموعا در ارتباط و پيوند نزديك با " مركز هوتل انتركانتينينتل " در كابل قرار دارند . اين مركز توسط جنرال هاي امريكايي اداره مي شود . در ساحات عملياتي يعني راه هاي حمل و نقل , گروپ هاي افغانستاني و امريكايي مربوط به شركت هاي خصوصي امنيتي امريكايي بصورت ويژه اي فعال هستند .

اين اطلاعات چيز هاي پوشيده اي نيستند و در افغانستان از جمله اخبار " سر چوك " محسوب مي گردند كه همه    روزه دهان به دهان مي گردند .

چرا چنين است ؟ چرا رژيمي كه خود اداره كننده اصلي توليد و تجارت مواد مخدر محسوب ميگردد , " جهاد " عليه مواد مخدر اعلام مي نمايد و " وزارت مبارزه عليه مواد مخدر "  تشكيل مي دهد ؟ چرا غربي ها و بطور خاص امريكايي ها در لفظ عليه توليد و تجارت مواد مخدر داد سخن مي دهند ولي در عمل كار چنداني انجام نمي دهند ؟ و سر انجام آيا هياهوي فعلي رژيم دست نشانده در مبارزه عليه مواد مخدر جدي است يا صرفا يك حركت تبليغاتي محسوب مي گردد ؟  در حال حاضر توليد و تجارت مواد مخدر يكي از عرصه هاي پر سود و منفعت آور در بازار جهاني را تشكيل مي دهد كه معاملات آن سالانه به صد ها ميليارد و منافعش به ده ها ميليارد دالر مي رسد . اين عرصه همانند تمامي عرصه هاي ديگر بازار جهاني نهايتا توسط اليگارشي مالي امپرياليستي يعني سرمايه هاي انحصاري امپرياليستي اداره , كنترل و رهبري مي گردد . به عبارت ديگرهمان اليگارشي مالي امپرياليستي كه مثلا توليد و تجارت اسلحه , نفت , صنايع الكترونيكي و غيره را اداره و كنترل نموده و مورد بهره برداري قرار مي دهد , توليد و تجارت مواد مخدر را نيز زير رهبري و اداره خود دارد و استخراج كننده اصلي سود و منفعت حاصله از اين عرصه مي باشد .

 از اينجهت فرق كيفي اي ميان اين عرصه و سائر عرصه هاي بازار جهاني وجود ندارد و همه در حالت مشابه با هم  قرار دارند .

     اما در عبن حال توليد و تجارت مواد مخدر ويژگي مهمي دارد و آن حالت به اصطلاح غير قانوني آن است و همين حالت است كه منافع و سود هاي بزرگ ميليارد ها دالر در اين عرصه را تضمين مي نمايد . اگر اين حالت از ميان برود و توليد و تجارت مواد مخدر مثل عرصه هاي معمول بازار جهاني شكل قانوني و آزاد بخود بگيرد , فوق العادگي منافع و سود هاي بزرگ اين عرصه از ميان مي رود و حالت معمولي بخود مي گيرد . در چنين حالتي فرق ميان در آمد توليد كننده و تاجر گندم و جواري و در آمد  توليد كننده و تاجر ترياك و هروئين از ميان مي رود و همه در يك سطح قرار ميگيرند . از اين جهت حفظ حالت غير قانوني توليد و تجارت مواد مخدر براي تضمين سود هاي بزرگ و فوق العاده ضروري است . هر زماني كه اين حالت از ميان برود , اليگارشي مالي امپرياليستي خود دست به اقدام مي زند و حالت به اصطلاح غير قانوني را مجددا بر قرار مي نمايد .

طي سه سال گذشته كشت ترياك در افغانستان عملا شكل قانوني بخود گرفته بود . ساحات زير كشت به نحو فوق العاده اي افزايش يافته و به سراسر كشور گسترش يافته بود . در نتيجه يك هزار تن ترياك بيشتر از سال گذشته توليد گرديد . از آن گذشته ميزان عرضه و تقاضا در رابطه با مواد مخدر در سطح بين المللي نيز شديدا بهم خورده است . اين حالت باعث گرديده كه قيمت ترياك در بازار جهاني افت شديدي داشته باشد .

برقراري موازنه و تثبيت قيمت ترياك در سطح جهاني و در خود افغانستان مستلزم دست يازيدن به اقدامات شديد بود ,  در غير آن اين " خطر " وجود داشت كه افت قيمت كماكان ادامه يابد و در سال آينده و سال هاي بعد ده ها ميليارد دالر " خساره " براي سرمايه هاي امپرياليستي بوجود بياورد . " جهاد " اعلام شده عليه مواد مخدر در خدمت اين هدف قرار دارد . به عبارت ديگر اين " جهاد " ترجمه ديني اسلامي منافع سرمايه هاي امپرياليستي است كه به زبان كرزي جاري شده است . " جهاد " اعلام شده عليه مواد مخدر مرچ و مصالحه مبارزه عليه اعتياد را نيز با خود دارد . اما اين موضوع نه تنها مضون اصلي اين " جهاد " را در بر نمي گيرد بلكه صرفا براي مقبول جلوه دادن آن مورد استعمال قرار مي گيرد .

طرح ترويج كشت هاي بديل ترياك كه ظاهرا قرار است سطح بالاي در آمد زمين را همانند كشت ترياك تامين نمايد يك طرح امپرياليستي وابسته ساز است .  با اين طرح در واقع امپرياليست ها دوبار و بلكه سه بار افغانستان و افغانستاني ها را شيره كشي مي نمايند : يكبار از طريق به جيب زدن منافع عمده تجارتي مواد توليد شده بديل و بار ديگر از طريق تشديد وابستگي غذايي و وابستگي اقتصادي افغانستان در مجموع , يعني يكبار سود بري در خريد و بار ديگر سود بري در فروش .  در هر دو حالت سهم ناچيزي كه به افغانستاني ها تعلق مي گيرد عمدتا به جيب خائنين ملي و دست نشاندگان امپرياليست هاي اشغالگر مي افتد و اين   بازهم در واقع به نفع آنها و تحكيم بيشتر پايه هاي سلطه شان بر كشور تمام مي شود .

در واقع " جهاد " امروزي حامد كرزي عليه مواد مخدر چيزي شبيه به " فتواي " ملا عمر در مورد تحريم كشت ترياك است . در آن وقت نيز قيمت ترياك شديدا سقوط كرده بود در حاليكه هزاران تن ترياك در گدام ها موجود بود . اگر كشت ترياك شديدا محدود نمي گرديد نه تنها ترياك موجود بلكه ترياك جديدا توليد شده نيز به شدت بازهم بيشتري قيمت خود را از دست مي داد و ميليارد ها دالر " خساره " وارد مي نمود . اين بود كه ملا عمر " فتواي تحريم " داد  و كشت " بمب اتم طالبان " را ممنوع اعلام نمود .

" جهاد " اعلام شده عليه مواد مخدر در پي آن است كه حالت معمول توليد و تجارت مواد مخدر يعني حالت " غير قانوني " آنرا بر قرار نمايد . برقراري اين حالت خواهي نخواهي دامنه كشت ترياك و توليد هروئين در افغانستان را محدود خواهد كرد , اما منفعت فوق العاده آنرا تضمين مي كند و به نحو متمركزي تحت اداره و كنترل اشغالگران و رژيم دست نشانده قرار مي دهد . در واقع  يكي از اهداف اين اقدام كوتاه كردن دست طالبان و القاعده از عرصه توليد و تجارت مواد مخدر و انحصاري ساختن آن در دست مقامات رژيم دست نشانده است . اين امر مورد حمايت امپرياليست هاي اشغالگر و مشخصا امپرياليست هاي امريكايي قرار دارد

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 " جهاد عليه مواد مخدر " !! " وزارت مبارزه عليه مواد مخدر " !!
 نوشته
 حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
 در تاريخ
 2009-06-14
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در