Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   سه-شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹                    
 
تغییری که اوباما وعده می دهد

تغییری که اوباما وعده می دهد ... و تغییری که ما نیاز داریم

 

اطلاعیه حزب کمونیست انقلابی آمریکا. برگرفته از نشریه هفتگی انقلاب- 6 نوامبر

 

شبی که پیروزی اوباما اعلام شد، مردم دسته دسته به خیابان آمدند تا انتخاب یک رئیس جمهور را جشن بگیرند. اشک می ریختند و یکدیگر را در آغوش می فشردند. آشنا و نا آشنا با هم صحبت از امید می کردند. امید به تغییر دوران دهشتناک بوش. امید چیره شدن بر نژاد پرستی. امید آغاز یک دوران جدید در خدمت به منافع مشترک.

راستی که امید چیز گرانبهائی است. اما امیدی که پایه در امکانات واقعی برای تغییر اساسی جهان داشته باشد. وقف زندگی خود در خدمت به چیزی عالی تر از آئین "به من چه می رسد" آنقدر حیاتی است که آینده ی بشریت به آن گره خورده است. هر جنبش تغییر اجتماعی باید --به طور حقیقی-- پرچم دار فائق آمدن بر تمایزات حاصل از نابرابری و ستم در جامعه باشد.

 

اما اکنون، در روز بعد از انتخابات باید صادقانه با برخی سوالات اولیه و بسیار جدی دست و پنجه نرم کنیم. و سوال کنیم: امید برای چه؟ در خدمت به چه؟ اتحاد به حول چه اهدافی و چه ارزش هائی؟ و پیروزی برای کی؟

 

تغییری که او وعده داده است

«من آدم نسبتا تازه ای در صحنه ی سیاست هستم. به همین دلیل می توانم مانند صفحه ای نانوشته باشم که گرایش های سیاسی گوناگون جامعه بتوانند نظرات خود را بر روی آن منعکس کنند.» (اوباما- جسارت امید)

 

اغلب کسانی که در خیابان ها به پایکوبی پرداختند، مخالف جنگ هائی هستند که بوش راه انداخت و تهدید به آغاز می کند. اما اوباما گفت که بر تعداد سربازان آمریکائی در افغانستان خواهد افزود. و حتا به احتمال حمله به پاکستان اشاره کرد و ایران را تهدید کرد. اوباما گفت تا آخرین نفس از اسرائیل --که مردم فلسطین را به اسارت کشیده-- دفاع خواهد کرد. اوباما به دلیل مخالفت با آغاز جنگ علیه عراق معروف شد. اما در جریان کارزار انتخاباتی اش از این موضع عقب نشینی کرد و گفت، "باید ببینم ژنرال ها چه می گویند" و چه زمانی عراق "با ثبات" شده و سربازانش "به اندازه کافی ورزیده" شده اند!

 

اغلب کسانی که از این انتخاب شاد هستند، از فاشیسم دوران بوش متنفرند: از جاسوسی های دولت علیه مردم، پایمال کردن حقوق قانونی اولیه ی آنان و شکنجه. اما اوباما رای به تجدید "قانون میهن پرستی" (پاتریوت اکت، که حقوق قانونی مردم را محدود کرد) داد. او رای به مصونیت کمپانی های تلفن که بطور غیر قانونی و به درخواست کاخ سفید علیه مردم جاسوسی می کنند، داد!

 

بیشتر آنان که در خیابان ها پایکوبی کردند، آرزوی پایان دادن به نژادپرستی و ستم بر مردم سیاه و ملل تحت ستم دیگر را در سر دارند. اما اوباما در کارزار انتخاباتی خود صحبت از پایان دادن به تبعیض و ستمی که در نرخ بیکاری سیاهان هویداست (نرخ بیکاری سیاهان بیش از دوبرابر سفیدان است) نکرد. کلمه ای در مورد پایان بخشیدن به تبعیض در مسکن و بهداشت و نظام حقوقی و غیره نگفت. او صحبتی از کم کردن جمعیت سیاه و لاتین زندان های آمریکا که در مقیاس جهانی فضاحت بار است، نکرد. به جای اینها او به کشیش سابق خود ( جرمیا رایت) انتقاد کرد و گفت، رایت، « نژادپرستی را بخشی از وجود آمریکا می داند» و اضافه کرد: چنین تفکری فرقه افکنانه است و توجه مردم را از مشکلاتی مانند دو جنگ، خطر تروریسم، اقتصاد خراب، و بحران مزمن نظام پزشکی و تغییر آب و هوای خطرناک منحرف می کند.! به این ترتیب اوباما با یک جمله بر روی جایگاه تعیین کننده ی تبعیض نژادی ساختاری در کلیه ی مشکلات اجتماعی آمریکا، پرده افکند. او این واقعیت را نفی کرد که در آمریکا سیاهان به مثابه یک مردم، تحت ستم اند و ساختار اجتماعی آمریکا این ستم گری را تغذیه می کند.

 

بسیاری از آنان که در خیابان ها جشن گرفتند، اوباما را سهیم در آرزوی پایان دادن به ستم بر زنان و همجنس گرایان می بینند. آیا نمی دانند که اوباما بارها سقط جنین را یک عمل "بد" خوانده است؟ بله او با حق سقط جنین مخالفت نکرده اما در دفاع از این حق نیز سخن نگفته است. بله اوباما با حملاتی که در جریان رفراندوم های انتخاباتی به حق ازدواج همجنس گرایان می شد مخالفت کرد. اما گفت همچنین تاکید کرد که به دلیل اعتقادات مذهبی اش با چنین ازدواجی مخالف است.

سوال ما از این مردم این است: با توجه به حرف های خود اوباما و نه خیال پردازی شما در مورد اعتقادات قلبی اش، آیا تغییری که او وعده داده و ما را دعوت به حمایت می کند، همان تغییری است که بدان نیاز داریم؟ فکر نمی کنید دارید در پروژه ای نام نویسی می کنید که درست بر ضد آمال و آرزوهای شما و اخلاق خدمت به نیک بختی مشترک بشریت است؟

 

عوض کردن رویا؟

 

اوباما در سخنرانی پیروزی اش گفت: «اگر هنوز کسی شک دارد که در آمریکا همه چیز ممکن است؛ اگر هنوز شک دارد که رویای بنیان گذاران ما زنده است؛ اگر هنوز به قدرت دموکراسی ما شک دارد؛ امشب جوابش را گرفت.»

 

شک نیست که در آمریکا خیلی چیزها ممکن است. نسل کشی بومیان رنگین پوست توسط مهاجران اروپائی که پس از قتل عام بومیان خود را معمار "شهر نور بر فراز تپه" و "والاترین امید بشریت" خواندند؛ در آمریکا ممکن است. دزدیدن 10 میلیون نفر از آفریقا، برده کردن فرزندانشان به مدت 250 سال، استثمار آنان به مثابه سرچشمه ی ثروت عظیم این کشور، اسیر کردن نوادگان آن برده ها در اشکال جدید ستم و مافوق استثمار-- و همزمان لاف زدن در مورد اینکه "رویای بنیان گذاران آمریکا" بر این اصل استوار است که "همه ی انسان ها برابر آفریده شده اند"؛ در آمریکا ممکن است. دست زدن به جنگ ها و راه اندازی کودتاهای نظامی در 150 سال گذشته، با ضایعاتی که در مقایسه با امپراتوری های هیولا صفت تاریخ بی همتاست-- و همزمان این کشور را بزرگترین ضامن "صلح و امنیت" در جهان معرفی کردن؛ در آمریکا ممکن است. اوباما نیز آن را تکرار کرد و تهدید کنان گفت: هرکس را که با "طلوع رهبری جدید در آمریکا" مخالفت کند، شکست خواهد داد! بله، خیلی چیزها در آمریکا ممکن است. مطیع کردن کلیت اقتصاد ملل  گوناگون به مطالبات و اوامر سرمایه ی آمریکائی؛ تحمیل مافوق استثمار به مردم فقر زده ی آن کشورها که از فرط استیصال در جستجوی کار وارد آمریکا می شوند-- و همزمان آنان را سرزنش کردن و مسئول روزگار سخت دیگران معرفی کردن؛ در آمریکا ممکن است. به نام "ایمنی" شکنجه کردن و همزمان به دنیا اطمینان دادن که شکنجه نمی کنند؛ در آمریکا ممکن است.

 

اما چیزهای دیگری در میان است که در آمریکا ممکن نبوده است. نابود کردن ساختارهای برتری سفیدان و ستم بر ملل گوناگون؛ در آمریکا ممکن نبوده است. دست کشیدن از گسیل ارتش، جاسوس سیا و کماندو به اقصی نقاط جهان؛ در آمریکا ممکن نبوده است- همانطور که پرهیز از کشتن 40 غیر نظامی افغان در یک میهمانی عروسی در روز قبل از انتخاب اوباما (کسی که وعده داده سربازان بیشتری به آن کشور عذاب کشیده ی در اشغال بفرستد) ممکن نبوده است. محو انقیاد زنان در همه ی عرصه های زندگی، دست کشیدن از توهین به همجنس گرایان و تبعیض علیه آنان؛ در آمریکا ممکن نبوده است. دست کشیدن از چور و چپاول بی پروای سیاره ای که محل زندگی ماست؛ در آمریکا ممکن نبوده است. برای اکثر مردم، فائق آمدن بر از خود بیگانگی مهلک روزمره یا نومیدی کسانی که زندگی خود را وقف بهتر کردن امور کرده اند اما می بینند که تمام تلاش هایشان به پوچی می رسد؛ در آمریکا ممکن نبوده است.

 

آنچه در آمریکا ممکن بوده و ممکن نبوده، ربطی به "ماهیت بشر" ندارد. بلکه ربط به ماهیت نظام دارد؛ نظامی که برای تضمین "رویای بنیان گذاران ما" ساخته شده است. نام این نظام، امپریالیسم است. امپریالیسم مرحله ای از سرمایه داری است که اکثریت نوع بشر را به دست حیات کوتاه مدت و تلخ، مملو از استثمار، تحقیر و خفت غیر قابل ترسیم، سپرده است... مرحله ای که کلیت ملل در مدار عمیق تر و گسترده تر کردن استثمار گرفتار می آیند ... و تمام جهان در میان قدرت های امپریالیستی بزرگ تقسیم شده است. و امروز آمریکا در راس آن قرار دارد.

 

این نظام است که تعیین می کند چه چیزی ممکن و چه چیزی ممکن نیست. باراک اوباما قرار است در راس این نظام قرار گیرد. او شما را فرا می خواند که به این نظام خدمت کنید.

مانند آمریکائی ها فکر نکنید! به بشریت فکر کنید!

 

امپریالیسم دارای ایدئولوژي است: یک روش نظام مند فکری که مردم را با آن تعلیم می دهند تا هر واقعه ای را از طریق آن دیده و درک کنند. زمانی که باراک اوباما در سخنرانی پیروزی اش، عظمت آمریکا را ستایش می کند، دارد ما را تعلیم می دهد که با عینک آن ایدئولوژی جهان را نگریسته و درک کنیم. اوباما در نطق پیروزی، نه تنها برای مک کین (کاندیدای مخالف خود) آرزوی نیک بختی کرد بلکه فراتر رفته و خدمات این جنایتکار جنگی ظالم را که در جریان جنگ ویتنام هزاران تن بمب بر سر مردم ویتنام ریخت، ستود و او را "رهبری فداکار و شجاع"خواند. اوباما با این کار در واقع، به شکلی دقیق و تهوع آور، به مردم آموزش ایدئولوژیک داد. فراخوان او به مردم که تفرقه را کنار گذاشته و "خود را به یک روحیه ی میهن پرستی نوین" مجهز کنند نیز همین نقش را داشت.

 

اسم واقعی این حرف ها، شوونیسم آمریکائی است. این حرف ها برای آن است که مردم وجود امپریالیسم را به عنوان یک اصل قبول کنند. در واقع کسانی که پیروزی اوباما را جشن گرفتند آرزو می کنند اوباما یک "امپریالیسم بهتر" بوجود آورد. اما چنین چیزی غیر ممکن است: نه امپریالیسم آمریکای "بهتر" ممکن است و نه امپریالیسم "خوب" از هر نوعش. ضرورت و نیاز ما سرنگون کردن امپریالیسم و کلیه ی روابط ستم و استثمار است.

 

شعارهای "آمریکا، آمریکا" را قطع کنید و به بشریت و به آنچه به طور عاجل باید انجام دهیم، فکر کنید. آن پرچم ها را دور بیندازید و بجایش پرچم مقاومت علیه جنایات این نظام را به اهتزاز درآورید--از جمله جنایاتی که رژیم بوش مرتکب شده  و اوباما نه تنها قصد ندارد آنها را مورد پیگرد قانونی قرار دهد بلکه عمدتا این جنایت ها را ادامه خواهد داد. فکر کردن همچون آمریکائی ها را کنار بگذارید و در عوض به نیازهای بشریت فکر کنید و سعی کنید از این نقطه حرکت کنید.

 

یک راه بهتر

آیا این حرف ها به معنای آن است که امیدی نیست و کاری نمی توان کرد؟ آیا ما اندرز بدبینی و یاس می دهیم؟

 

بهیچوجه. به جای امید دروغین، ما امیدی را که بر شالوده ای واقعی قرار دارد، ارائه می دهیم: امیدی که متکی است بر امکان ایجاد یک جامعه ی متفاوت. امیدی که از این واقعیت سرچشمه می گیرد که امروزه بشریت می تواند کارهای بزرگی را (که ابتدائی ترین آن ریشه کن کردن گرسنگی و بیماری و بی خانمانی است) به انجام برساند. اما روابط اقتصادی استثمارگرانه و ماشین سیاسی ستم گرانه ای که پشتوانه ی آن است، مانع انجام این کارهای بزرگ است. ما امید انقلاب را ارائه می دهیم.  

ما امیدی را ارائه می دهیم که در دستاوردهای انقلاب های روسیه و چین (قبل از اینکه این انقلاب ها نابود شوند) به اثبات رسید. آن انقلاب ها در زمینه هائی جهش کردند که در نظام کنونی ممکن نیست: در زمینه ی محو استثمار و گسست از روابط امپریالیستی که گلوی جهان را می فشارد. در زمینه ی محو اسارت  زنان و ملل و ملیت های تحت ستم. در زمینه ی فعال کردن اقشار تحت ستم جامعه در عرصه ی اداره ی جامعه و کار فکری (عرصه هائی که کارکرد عادی نظام سرمایه داری و سیاست های آگاهانه ی رهبران سرمایه داری، درشان را بروی اقشار تحت ستم می بندد). در زمینه ی تامین درمان پزشکی و آموزش و بسیاری نیازهای پایه ای برای کلیت جامعه به گونه ای که نابرابری را کمتر کند و نه اینکه مرتبا افزایش دهد.

 

ما امید را بر پایه آرای علمی رهبر حزبمان، باب آواکیان، ارائه می دهیم. باب آواکیان در عین حال که از دستاوردها و درس های اساسی این انقلاب ها حمایت کرده، اشتباهات مهم و کمبودهای این موج اول انقلاب های پرولتری را نیز نقد کرده و از آنها گسست کرده است. بر این پایه، او رویای واقعی رهائی همه ی بشریت از استثمار و ستم را احیاء کرده و راه پیشروی را ترسیم کرده است.

  

به جای اینکه به تقویت اموری که مخالفش هستید "خدمت" کنید به انقلاب بپیوندید. این امیدی است که ما ارائه می دهیم و منطبق بر عالی ترین آرزوهای شماست.

برای انقلاب باید کارهای زیادی کرد: کارهائی که به طور عاجل انجامشان طلب می شود. باید برای بهترین ایده آل ها و امید تغییر، جنگید. باید برای درک درست از کارکرد حقیقی این جهان، فهم جایگاه و نقش واقعی آمریکا در این کارکرد، درک اهداف انقلاب و طریق به ثمر رساندن آن، تلاش های زیادی کرد. برای عملی کردن انقلاب باید مبارزه علیه قدرتمندان را سازمان داد و افکار مردم را دگرگون کرد.

 

بیائید یکبار برای همیشه توهمات مهلک را کنار بگذاریم و کاری را که لازم است انجام دهیم: پایان دادن به امپریالیسم و هر شکل از ستم و استثمار در این جهان؛ و نه تقویت آن در یک بسته بندی جدید. بیائید برای متولد کردن یک دوران نوین حقیقی، مبارزه کنیم.

 

حزب کمونیست انقلابی آمریکا

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 تغییری که اوباما وعده می دهد ... و تغییری که ما نیاز داریم
 نوشته
 حزب کمونیست انفلابی آمریکا
 در تاريخ
 2008-11-06
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در