Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   سه-شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
كولين پاول اعلام كرد تركيه «جمهوري اسلامي» است

كولين پاول اعلام كرد تركيه «جمهوري اسلامي» است!

 

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل – م ) شماره 15 ارديبهشت 1383

 

كولين پاول، وزير امور خارجه آمريكا، در سفري كه پس از انجام انتخابات محلي در تركيه (8 فروردين) به آن كشور كرد، طيب اردوان نخست وزير اسلامي آن كشور را در آغوش كشيد و گفت كه «آمريكا مي خواهد در عراق يك جمهوري اسلامي همانند تركيه و پاكستان بسازد». حزب طيب اردوان در اين انتخابات پيروزي قاطعي بدست آورده و موفق به كسب هشتاد درصد آراء راي دهندگان شد. اين مسئله احزاب «چپ» اپوزيسيون را بسيار نااميد كرد زيرا حتا بخشي از پايه هاي پ كا كا به حزب اردوان راي دادند!

  طيب اردوان از متحدين نزديك دولت جورج بوش، و مورد حمايت اكيد آمريكاست. وي قبل از اينكه در اواخر دهه 1990 به آمريكا پناهنده شود، از رهبران حزب رفاه اسلامي تركيه بود. در آمريكا روابط نزديكي با سياستمداران داشت. پس از سالها «ارتباط نزديك با مقامات آمريكا» وي پي به ضرورت «اتحاد استراتژيك نيروهاي اسلامي تركيه با آمريكا» برد.

  حزب طيب اردوان دو سال پيش، در انتخابات پارلمان تركيه، تمام احزاب حكومتي سنتي تركيه را از ميدان بدر كرد و پارلمان تركيه را كاملا در اختيار گرفت. اين در واقع يك كودتاي پارلماني بود كه در نتيجه دخالت ژنرالهاي ارتش تركيه و با حمايت آمريكا صورت گرفت و از ابتدا توسط آمريكا (مشخصا از سوي پل ولوويتز معاون وزير دفاع آمريكا) رهبري مي شد.

  از سالها پيش ارتش كه حكومت واقعي در تركيه است، دو خطر استراتژيك در مقابل داشت: يكم، پ كا كا (حزب كارگران كردستان) و دوم، خطر بي مبالاتي نيروهاي بنيادگراي اسلامي در برانگيختن توده هاي مردم با وعده هاي دروغين و غير قابل كنترل شدنشان. ارتش در عين استفاده از نيروهاي بنيادگراي اسلامي براي سركوب پ كا كا، به انشعاب انداختن در ميان نيروهاي اسلامي پرداخت و امثال اردوان را به جلوي صحنه راند. و بالاخره اردوان پس از گذراندن چند سال در تبعيد (زيرا بخاطر فعاليتهاي اسلامي ضد حكومتي اش در تركيه تحت تعقيب بود) يكباره بعنوان قهرمان صحنه سياست تركيه ظاهر شد و به حكومت رسيد.

  هنگامي كه تجاوز آمريكا به عراق شروع شد، با وجود ضديت توده هاي تركيه با اين جنگ، دولت اردوان به حمايت از آمريكا پرداخت. و براي منفرد و منفور نشدن در ميان توده هاي مردم، وظيفه تصميم گيري در مورد كمك به ارتش آمريكا را بعهده ارتش تركيه گذاشت و ارتش تركيه اعلام كرد بدون توجه به پارلمان تركيه در ركاب آمريكا در اين جنگ شركت كرده و اجازه مي دهد كه ارتش آمريكا از خاك تركيه براي پيشبرد اشغال عراق استفاده كند. اين نيز يك مانور سياسي بود كه كاملا زير نظر آمريكا (مشخصا پل ولوويتز) انجام شد.

  انتخابات محلي 8 فروردين براي دولت اردوان اهميت خاصي داشت. دولت تركيه از انتخابات هاي محلي چند هدف را دنبال مي كند. يكم اينكه از اين طريق ساختارهاي دولتي را در مناطق خارج از مركز گسترش دهد. دوم اينكه انتخابات محلي را بعنوان يك زمين بازي براي احزاب اپوزيسيون مانند پ كا كا و احزاب «چپ» رفرميست تعيين كرده است كه در همين جا دست و پا بزنند و صدايشان در نيايد.

  در نتيجه اين انتخابات، اردوان در واقع عرصه تحت كنترل خود را گسترش داد و تحكيم بخشيد. طبقات حاكمه تركيه به طيب اردوان لقب «مندرس جديد» را داده اند. مندرس رهبر حزب دموكراتيك تركيه بود كه در سال 1950 به قدرت رسيد. ويژگي هاي مندرس اين بود كه «بخش خصوصي» سرمايه داري را تقويت كرد، طرفدار آمريكا بود و مبلغ احياء عزت و احترام اسلام بود. گفته مي شود كه اردوان در حال جمع كردن همان پايه اجتماعي حزب مندرس است. طبقات حاكمه تركيه با خوشحالي غريبي به پيروزي وسيع اردوان در انتخابات محلي لقب «انقلاب آناتولي» داده اند زيرا وي موفق شده است حمايت نيروهاي بورژواي خارج از مركز (خارج از استانبول و آنكارا) را بدست آورد؛ اينها اميدوارند كه نيروهاي سرمايه داري كوچكتر خارج از مركز موجب رشد سرمايه داري شوند زيرا سرمايه داران جا خوش كرده استانبول و آنكارا از نيروي محركه كافي براي اينكار برخوردار نيستند. بطور خلاصه، طبقات حاكمه تركيه و آمريكا پيروزي طيب اردوان را جشن گرفتند.

  در اين انتخابات محلي احزاب سياسي اپوزيسيون نيز شركت داشتند. براي مثال د.اي.ه.آ.پ (دهاپ) كه شاخه قانوني پ كا كا است بطور وسيع در اين انتخابات شركت كرد. حزب پ كا كا و احزاب ديگر (احزاب سنتي چپ مانند احزاب چه گوارائي و آلبانيائي و  غيره كه طي سالها دچار دگرديسي شده و در سايز ها و ماركهاي مختلف جريان چپ رفرميست تركيه را نمايندگي مي كنند) با يكي ازاحزاب قديمي حكومتي به نام س.ه. پ ائتلاف گسترده اي به نام «پلاتفرم وحدت نيروها» (گوچ بيرليگي) درست كرده و در اين انتخابات شركت كردند.

   برنامه پ كا كا از شركت در اين انتخابات رفرم و تقويت دولت تركيه بود. احزاب «چپ» ديگر نيز با يك خط و گرايش بسيار راست در اين انتخابات شركت كردند. يعني حتا اينگونه نگاه نمي كردند كه با شركت در انتخابات مي خواهند از آن بعنوان يك تريبون و امكان افشاگري سياسي عليه دولت استفاده كنند.  بلكه استدلال مي كردند كه، «اين انتخابات يك چيز واقعي است. پست هاي دولتي در مناطق دور از مركز داراي خصلت مردمي هستند» و از اين خزعبلات.

  اردوان از اين توهمات دروغين ماهرانه استفاده كرد. او گفت «اگر رفرم مي خواهيد؟ من بهتر از همه مي توانم رفرم كنم. اگر مسئله كرد را مي خواهيد حل كنيد؟ من خودم بهتر از همه مي توانم چنين كنم.» و اضافه كرد: « اگر در مورد مسئله كرد حرف نزنيد و فكر نكنيد، مسئله اي به نام مسئله كرد ديگر وجود نخواهد داشت.»

  اردوان راي پايه هاي پ كا كا را نيز جمع كرد. در روز بعد از اعلام نتايج انتخابات نشريات قانوني پ كا كا ناله و شكايت راه انداختند كه، «حتا راي هاي كردها به جيب اردوان رفت». اما واقعيت آنست كه پ كا كا خودش پايه هايش را تحويل اردوان و دولت داد. پ كا كا از يك نيروي مخالف دولت به يك مدافع دولت و نظم حاكم بدل شد. پ كا كا بدست خودش هر گونه زمينه مخالفت توده هاي كرد با دولت حاكم را از بين برد و به اين ترتيب توده هاي كرد را در دست نظام رها كرد كه هر طور مي خواهد از آنها استفاده كند. پ كا كا كه مي خواست از محبوبيت گذشته اش در ميان توده هاي كرد براي وارد شدن در ساختارهاي قدرت استفاده كند، بطرز اسفناكي شكست خورد. توده هاي كرد با دادن رايشان به اردوان، در واقع عليه تسليم طلبي مفتضحانه پ كا كا راي دادند و پ كا كا را تنبيه كردند.

  نتايج اين انتخابات يك بار ديگر ثابت كرد  كه توهمات رفرميستي آخر و عاقبت به نفع طبقات حاكم تمام مي شود و بس. به اين دليل است كه كولين پاول از خوشحالي سر از پا نمي شناخت.

 

www.sarbedaran.org

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 كولين پاول اعلام كرد تركيه جمهوري اسلامي است!
 نوشته
 نشریه حقیقت ـ شماره 15
 در تاريخ
 2004-04-20
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در