Print  |  close
در سوگ رفيق بهزاد كاظمي

در سوگ رفیق بهزاد كاظمی

 

در كمال تاسف باخبر شدیم كه رفیق بهزاد كاظمی در بیمارستانی در شهر لندن درگذشت. ما همدردی صمیمانه خود را با اعضای خانواده، یاران و رفقای بهزاد اعلام می داریم. باشد تا با همبستگی رفيقانه اندوه از دست دادن وی را تحمل كنیم.

بهزاد یكی از فعالین سرشناس جنبش انقلابی چپ ايران بود كه زندگی خود را وقف تحقق افق سوسیالیسم كرد. رفیق بهزاد علیرغم جدال با بیماری سخت سرطان، تا روزهای آخر زندگی از پای نایستاد. كمتر صحنه مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی در اروپا بود كه این رفیق در آن حضور نداشته باشد. نام او یادآور كوششها و فعالیتهای خستگی ناپذیر و شبانه روزی در جبهه های مختلف مبارزه است. در فعالیتهای رسانه ای همواره سعی داشت تریبونی برای همه نیروهای چپ انقلابی باشد و توجه همگان را به اهمیت فعالیت های نظری جلب كند.

هیچ جنبش انقلابی بدون از خودگذشتگی، فداكاری و پیگیری و پایداری چنین رفقایی قادر به ادامه یابی نبوده و نیست. فقدان حضور چنین رفيقي نه تنها اندوه سنگینی برای همه ما ببار آورد بلكه بر مسئولیتهای ما نیز بسي افزود. جای خالی چنین رفقایی باید توسط نسل جوان مبارز پر شود. جوانانی كه رفیق بهزاد صمیمانه در جهت رشد و تكامل و اتحادشان تلاش داشت. رفیق بهزاد كاظمی نمونه درخشانی از پیگیری و پایداری در مبارزه طبقاتی برای آن دسته از رفقای جوانی است كه قصد فتح قله های پیروزی را دارند.

 

یاد و خاطره اش گرامی باد!

 

حزب كمونیست ایران (ماركسیست لنینیست مائوئیست)

23 آپریل 2011