Print  |  close
گردهمایی انقلابی در مقابل ایستگاه پلیس منطقه هارلم در شهر نیویورک

گردهمایی انقلابی در مقابل ایستگاه پلیس منطقه هارلم در شهر نیویورک

روز 29 نوامبر تجمع در مقابل ایستگاه پلیس منطقه هارلم در شهر نیویورک. این یکی از صدها تجمعاتی است که در سراسر آمریکا پس از تبرئه ی قاتل مایکل براوون (در شهر فرگوسن) آغاز شد. گزارش این مبارزات را در همین وبسایت بخوانید. در فیلمی که از مراسم روز 29 نوامبر تهیه شده است می بینیم که مردم یک به یک پشت میکروفون قرار گرفته و از تجربه شخصی خود در مورد خشونت پلیس علیه جوانان سیاه، زندان و شکنجه در زندان سخن می گویند. در انتهای برنامه، یک انقلابی کمونیست سخنانی را بلند و مقطع گفته و جمعیت تکرار می کند:

 

ما به فرگوسن رفتیم،

تا دوش به دوش هزاران جوان شورشگر

 در خیابان ها مبارزه کنیم،

جوانانی که هر شب،

در مقابل گلوله های پلاستیکی، گاز اشک آور، ماشین های نظامیان، ...

ایستادگی می کردند.

این کار ما بسیار مهم بود.

ما با برخی از این جوانان صحبت کردیم

آنان به ما گفتند،

هفته گذشته ما به خون هم تشنه بودیم، این مال آن دسته بود، آن یکی مال دسته دیگر ...

اما وقتی پلیس مایک براون را به قتل رساند ما متحد شدیم.

الان همه با هم هستیم تا با پلیس بجنگیم،

 اگر می خواهیم،

جوانان ما دست از کارهای بد دست بکشند

کارهای بدی که تا خرخره تویش فرو رفته اند

ما باید به آنان چالش بدهیم:

 از این منجلاب بیرون بیا و یک کار واقعی بکن!

با انقلاب همراه شو!

با انقلاب همراه شو تا سیستم را سرنگون کنیم.

این سیستم، ما را به وضعیتی انداخته که با هم می جنگیم.

اگر می خواهی بجنگی بهتر است که با دشمن واقعی بجنگی،

همراه انقلاب شو!

همراه باب آواکیان شو!

همراه با حزب کمونیست انقلابی بشو!

ما استراتژی داریم!

ما رهبری داریم!

 و آرمانی داریم!

که یک دنیای بنیادا متفاوت را متولد کنیم.

از طریق انقلاب و نه چیزی کمتر!

و شما هر نگاهی که در مورد راه حل دارید،

با ما در این جنبش همراه شوید

همین حالا!

تا جلوی این خوک ها را بگیریم!

تکرار می کنم: جلوی این خوک ها را بگیریم! ...