Print  |  close
برنامه های ضد نشست G20 در هامبورگ (جولای 2017)

برنامه های ضد نشست G20 در هامبورگ (جولای 2017)

این برنامه ها که توسط گروه ها و سازمان های مختلف ترتیب داده شده اند شامل طیف گسترده ای از فعالیت ها علیه نشست جی 20 است.

1-2 جولای: فستیوال های خیابانی که فعالیت های ضد جی 20 در آن پررنگ است.

3 جولای: سخنرانی عمومی توسط گروه آموزش ائتلافی بدون بوندسور در کلوپ سیاسی b5 در مورد ارتش آلمان (بوندسور)

4 جولای: فراخواندن مردم برای حضور در خیابان های مختلف و اجرای موسیقی و نشان دادن اعتراض خود به نشست جی 20

5 جولای: تظاهرات رقص شبانه از ساعت 18

5 و 6 جولای: نشست همبستگی جهانی. یکی از این دو روز نشست آلترناتیو برگزار می شود که عمدتا توسط گروه ATTAC و شماری از ان.جی.او هایی سازماندهی شده است. از آنجا که ترکیب نیروهایی که فراخوان این نشست را داده اند اصلاح طلب و رفرمیست هستند، به نظر می رسد که در این نشست بر علیه سرمایه داری و سیستم صحبتی نخواهد شد. سخنرانان عبارتند از نورای سنجار از Emek party (حزب کار ترکیه)، سرهنگ آمی رایت از جنبش صلح آمریکا، صلاح موسلم از حزب PYD و سخنرانی از عدالت جهانی اکنون و هاینریش بول استیفانگ از حزب سبزهای آلمان. برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید: solidarity-summit.org

6 جولای: تظاهرات بین المللی ضدسرمایه داری. این تظاهرات توسط ائتلافی از گروه های مختلف تدارک دیده شده که شامل نیروهای خودگردان و ضد فاشیست هستند. فراخوان با عنوان انتقاد و عمل رادیکال علیه شرایط پدرسالار و سرمایه داری. این گروه ها نه تنها علیه جی 20 موضع دارند بلکه به سرمایه داری به عنوان مسئول بحران ها و جنگ ها حمله می کنند. این ائتلاف در مورد دروغ ها و توهم قانون گذارانی صحبت می کند که می گویند جی 20 و نهادها و موسساتی نظیر بانگ جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی و ... برقرار کننده صلح و حقوق بشر و بازدارندگان تغییرات آب و هوا هستند. این گروه ها همچنین به سیاست های ضدپناهجویان و ضدمهاجرت سران جی بیست معترضند و علیه قدرت گیری جناح راست و نژادپرست اعلام خطر می کنند. برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید: g20tohell.blackblogs.org

7 جولای: اعتصاب آموزش. ائتلاف متنوعی شامل اصلاح طلبان، نیرویها ضدفاشیست و گرو های جوانان سندیکالیست به اعتصابات آموزشی یا همان اعتصاب محصلین مدارس و دانشگاه ها فراخوان داده اند. تظاهرات از ساعت 10:30 آغاز می شود. در فراخوان خود به نقش آموزش و شرایط مدارس انتقاد کرده اند همچنین علیه جنگ و مرگ هزاران نفر در مرزها موضع گرفته اند و اعلام کرده اند زندگی خوب برای همه تحت نظام سرمایه داری غیرممکن است. برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید: jugendgegeng20.de

7 جولای: بستن بندر. هدف از اینکار مختل کردن نظم عمومی کارها در بندر هامبورگ است. شعار فراخوان دهندگان این طرح منطق سرمایه داری را خاموش کنید و مناطق قرمز را رنگ کنید است. طبیعتا به دلیل نوع خاص این طرح هنوز جزئیات بیشتری در دسترس نیست.

7 جولای: تظاهرات انقلابی. که در ساعت 19 از ایستگاه Reeperbahn آغاز می شود. سازمان دهندگان آن ائتلاف به جی 20 وارد شوید است.

7 جولای: تظاهرات توده رنگی علیه جی 20. یک تظاهرات با دوچرخه است که بیشتر از طریق افرادی با پیش زمینه محیط زیست برگزار می شود.

8 جولای: تظاهرات بزرگ بین المللی. تظاهراتی از ائتلاف گسترده نیروهای گوناگون با شعار با صدایی بلند، رنگی و متنوع انجام می شود. برای اطلاعات بیشتر به این سایت نگاه کنید: g20-demo.de

 

توجه: این تقویم از طریق برگه هایی تهیه شده که در چند ماهه گذشته در کنفرانس های و تظاهرات مختلف آمادگی برای مخالفت جی 20 در آلمان جمع آوری شده است. این تقویم فشرده توسط رفقای آر سی ام جی در همکاری با رفقای حزب کمونیست ایران (مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) تهیه شده است.