Print  |  close
اطلاعیه شماره 5

اطلاعیه شماره 5

"رهبر" به روی مردم شمشیر می کشد

سرنوشت او در خیابان تعیین خواهد شد

 

 

سخنان خامنه ای در نماز جمعه، در درجه اول پیام تهدیدآمیز به مردم و در درجه دوم، هشداری به باند رفسنجانی و اصلاح طلب بود. او با لحن دلجوئی و هشدار با شرکای سی ساله خود در جنایت و چپاول سخن گفت و برای مردم علنا شمشیر کشید و وعده سرکوب داد. خامنه ای روشن کرد که ماهیت دعوای میان جناح های مختلف درون جمهوری اسلامی با ماهیت دعوای میان مردم و جمهوری اسلامی متفاوت است. او از باند رفسنجانی و شرکاء گله کرد که با بی احتیاطی موجب سرباز کردن آتشفشان خشم مردم شده اند و هشدار داد که افراط گری خیابانی از کنترل همه مان خارج شده و شما هم نمی توانید آن را کنترل کنید!

 

خامنه ای در انتهای سخنرانی اش به سبک سخیف روضه خوانان، جماعت حزب الله نماز جمعه را به هیجان آورد و گفت، "جان ناقابلش" را فدا خواهد کرد. این، در واقع، چراغ سبزی به حزب الله بود که در ریختن خون مردم کوتاهی نکنند. چند روز پیش از این نماز جمعه نیز، وی در سخنانی که برای جمعی از نمایندگان 4 کاندیدای ریاست جمهوری ایراد کرد، بارها بر روی رعایت قانون و لزوم سركوب و برخورد قاطعانه با "خرابكاران" تاكيد كرد. در این جلسه، قبل از خامنه ای، دادستان كل كشور (دری نجف آبادی) و وزير اطلاعات(اژه ای) نیز همين حرفها را زدند.

 

سیاست باند حاکم جمهوری اسلامی آن است که قشری از مردم را که متزلزل و هراسناک از عواقب دست زدن به یک مبارزه پیگیرانه اند، با وعده و وعید سرکار بگذارد و با تمام قوا ماشین سرکوب را علیه اقشار پیشرو مردم که شبانه روز مبارزات ضد رژیمی را با جان فشانی پیش می برند، به کار گیرد. وعده به قشرهائی و سرکوب پیشروترین قشر جنبش کنونی؛ کاری است که در دستور کار این مرتجعین است. یکی از ارکان سیاست کودتا، سرکوب شدید جوانانی است که در هر حرکتی در صف اول ایستاده و هجوم نیروهای سرکوبگر را سد کرده اند. وظیفه همه اقشار مردم درگیر در حرکات خیابانی و محلات است که از این قشر حفاظت و حمایت کنند. بدون شجاعت و بی باکی این جوانان بهت و سرخوردگی اولیه مردم بسرعت ناپدید نمی شد. اینان با ایستادگی خود در جامعه موج ایجاد کردند و دامنه اعتراضات را توده ای کردند.

 

همه مردم باید خوب به ذهن بسپارند: برای کسب رهائی، باید جرات کرد و از هزینه دادن نترسید. برای کسب رهائی باید کسانی قبل از همه قدم جلو بگذارند و با حرکت پیشرو خود بساط سرکوب و استبداد را به هیچ بگیرند. سخنان تهدید آمیز خامنه ای علیه "خرابکاران" پاسخ رژیم به نیروی جوانی است که این رسالت را آگاهانه به دوش گرفته است. اما خیال خام است اگر وی می پندارد می تواند این آتشفشان را سرکوب کند و گسترش حریق وار "خرابکاران" را در سراسر کشور بگیرد. وقایع جاری، جنبش ضد رژیمی مردم و آگاهی آنان را ده ها سال به جلو رانده است. سرنوشت این دور مبارزه هنوز تعیین نشده است. اما آنچه مسلم دیگر هیچ جنبه از جامعه مانند سابق نخواهد بود. در عین خطرات بزرگ، فرصت های عظیمی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی و صعود به قله ها برای ساختن یک جامعه بنیادا متفاوت و رهائی بخش سربلند کرده است. میلیون ها توده معترض و متوقع در خیابان اند و دشمن در بدترین انشقاق و شدیدترین بحران عمر سی ساله خود بسر می برد. این واقعیتی است که خامنه ای منفور نمی تواند با شمشیر کشیدن به روی مردم و شلیک به دهانه آتشفشان تغییر دهد. سرنوشت او در خیابان تعیین خواهد شد.

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)

29 خرداد 1388