Print  |  close
درباره جان باختن 12 گریلای پژاک

درباره جان باختن 12 گریلای پژاک

در تاریخ 13 مهر 1395/ 4 اکتبر 2016 دوازده تن از گریلاهای یگانهای مدافع شرق کردستان (YRK) شاخه نظامی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در منطقه ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه در درگیری با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی جان باختند. رژیم ایران در جریان این جنایت علاوه بر قوای زمینی و هوایی اش از مزدوران شبه نظامی بومی و محلی نیز استفاده کرد. تمامی جان باختگان جوانانی از شهرهای گوناگون کردستان بودند. جوانانی که سیمایشان یادآور جان باختگانی چون شیرین علمهولی، فرزاد کمانگر و دیگران بود. این جوانان همچون ده ها هزار جوان دیگر در سراسر جهان با آمال و آرزوهای مشابه در ریشه کن کردن ستم، تبعیض، سرکوب و اشغالگری علیه مردم خود جان بر کف پا به میدان مبارزه می گذارند و در جستجوی راه هستند.

امروزه کردستان تبدیل به منطقه تاخت و تاز و جنایت انواع نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی شده است که در ارتکاب جنایت با یکدیگر مسابقه می دهند: از نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی تا احزاب حاکم در اقلیم، شبه نظامیانی که توسط ارتش آمریکا تعلیم می بینند تا نیروهای امنیتی اسراییل و عربستان و اسلام گرایان سلفی و داعشی و غیره. در چنین وضعی، مبارزین این منطقه با صحنه ای پیچیده مواجهند که شناخت نداشتن از کلیه ی این دشمنان وضعیت را پیچیده تر می کند. در نتیجه، هشیاری و شناخت از کلیه این دشمنان شرط اول و الزامی در متحد کردن توده های مردم در کردستان و پیشبرد موفقیت آمیز مبارزه علیه جمهوری اسلامی و با هدف سرنگونی آن است. جان باختن این جوانان را به خانواده های آنان و همرزمانشان تسلیت می گوییم.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

20 مهر 1395 برابر با 11 اکتبر 2016