Print  |  close
کشتار در پاریس

کشتار در پاریس

 

پاریس همچون بغداد، بیروت، آنکارا، کابل و سوروچ صحنه کشتار مردم است. سلاخی شب جمعه 13 نوامبر در پاریس توسط چند جوان وابسته به جریان اسلام گرای داعش صورت گرفت. قریب 130 نفر جانشان را از دست داده اند و بیش از سیصد پنجاه نفر مجروح شده اند. دولت فرانسه که حزب سوسیال دموکرات حکومت کنونی آن را در دست دارد، شرایط اضطراری اعلام کرده است. در نتیجه، هر گونه تجمع تا اطلاع ثانوی ممنوع است، مراکز عمومی همچون موزه و سینما و استخر و مدارس ... به حالت تعطیل در آمده اند، مرزها شدیدا کنترل می شوند و...

اما افرادی که مردم عادی را خونسردانه کشتار کردند از خارج مرزها نیامده بودند. یکی از آنان بزرگ شده پاریس و حومه آن بود. هنگامی که با اسرایشان برخورد می کردند با لهجه پاریسی حرف می زدند و آماج عملیاتی شان را تصادفی انتخاب نکرده بودند. آماج عملیاتی اسلام گرایان همانطور که در خاورمیانه و آفریقا، در اروپا نیز توده های مردم هستند که از دید این تاریک اندیشان مرتجع باید تاوان جنایت های جنگی دولت امپریالیست فرانسه را بپردازند و همچنین به دلیل لذت بردن از زندگی و فرهنگ غربی تنبیه شوند.

این جنایات ناشی از کارکرد نظام سرمایه داری امپریالیستی حاکم بر جهان است. واکنش اسلام گرایی، واکنشی منسوخ و ارتجاعی به یک نظام سر تا پا منسوخ و امپریالیستی است. تقابل این دو نظام و ایدئولوژی منسوخ توده های تحت ستم و استثمار جهان را به ویژه در خاورمیانه و آفریقای شمالی (و امروز در اروپا) با واقعیت هولناکی مواجه کرده است. زیرا هر بار که علیه ستم های اقتصادی و جنسیتی و ملی و ... که بر آنان می شود سربلند می کنند با این دو بدیل منسوخ و نیروهای سازمان یافته ی آن مواجه می شوند.

حکومت سوسیالیست فرانسه 9 ماه پس از جنایت شارلی ابدو کماکان شعار همیشگی ش را به میدان آورده است. همه زیر پرچم فرانسه و شعار جمهوری و دفاع از ارزش های آن باید جمع شویم. همه بار دیگر به صف شده اند، سارکوزی از تصمیمات اولاند دفاع میکند و لوپن فاشیست از بسته شدن مرزها و اخراج مهاجرین حمایت میکند. زمین داغ شده است وهمه افکار فاشیستی و اسلامی از سوراخ بیرون می آیند و به تقویت یکدیگر مشغولند.

اگر در هفتم ژانویه کاریکاتوریست های شارلی ابدو به خاطر توهین به مقدسات مسلمانان و پیغمبرشان اعدام شدند، قربانیان کشتار اخیر پاریس هزینه دخالت گری های فرانسه در سوریه و عراق و مالی و آفریقا را می پردازند. حزب سوسیالیست فرانسه بعد از کشتار هفتم ژانویه حداکثر استفاده را از این عمل جنایتکارانه برد و اعتباری جهانی برای خود و همکارانی مانند نتانیاهو و داوود اوغلو و دیگر جانیان دنیا کسب کرد. و باید دید که این بار چگونه از این جنایت می خواهد بهره برداری کند. مطمئنا پس از این کشتار، امپریالیست های فرانسوی و آمریکایی و بریتانیایی و روسی جنگ های خاورمیانه را دست در دست دولت های مرتجع منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران، عربستان، ترکیه و غیره گسترش خواهند داد و بر موج آوارگان جنگی خواهند افزود.

بسیاری از مردم هیچ پایانی برای این وضعیت نمی بینند عده ای حرف از دهسال می زنند و برخی از مردم فرانسه وضعیت امروز را به جنگ "صد سال" (جنگ بین فرانسه و انگلیس در قرن پانزدهم) تشبیه می کنند. دولت های اروپایی در حال تقویت نیروهای پلیس و امنیتی و تشدید فشار بر نیروهای مهاجر هستند و در این راه نیاز به همراهی طبقات میانی هر کشور دارند و همه را تشویق میکنند که هر کسی باید خود پلیس جامعه باشد و در دفاع از ارزش های بورژایی جمهوری آماده جانفشانی باشد.

بعد از این ماجرا، باز هم شاهد تشدید تضاد میان دو نیروی ارتجاعی اسلامگرایی و امپریالیسم خواهیم بود که در عین تقابل، به یکدیگر مشروعیت بخشیده و همدیگر را تقویت می کنند. همانطور که در اطلاعیه جنایت در شارلی ابدو گفتیم:

در این ماجرا نیز مثل بسیاری از وقایع امروز دنیا، دو نیروی منسوخ دست به کارند: سرمایه داری امپریالیستی و بنیادگرایی دینی. این دو نیرو، سد راه رهایی نوع بشرند. ماهیت، منافع طبقاتی، ارزش ها و باورهای این دو نیروی ضدمردمی، حکم به ادامۀ حفظ نظام استثمار و ستم و پدرسالاری و زن ستیزی و جنگ و جهل می دهد. این ها در هر واقعه ای، ساطور قصابی یکدیگر را تیز می کنند.

برای خارج شدن از دور باطل ستم و تحقیر و جهل و کشتار، پاک کردن مرزها و مرزبندی های مصنوعی ای که نظام طبقاتی و باورهای جاهلانه و کهنه در میان توده های مردم کشورهای مختلف ایجاد می کند و انجام یک تحول اساسی در حیات جامعه بشری باید از شر این نظام جهنمی خلاص شد. باید بر این نظام و همۀ مصائبی که برای اکثریت اهالی دنیا به همراه دارد و حتی حیات کره زمین و محیط زیست را به خطر انداخته نقطۀ پایان گذارد. باید راهی کاملا متفاوت از بیراهه هایی که دو نیروی منسوخ امپریالیسم و بنیادگرایی دینی در برابر دنیا گشوده اند، راه انقلاب کمونیستی را ترسیم کرد. وقایع این روزهای فرانسه این حقیقت را به شکلی فشرده، بار دیگر به گوش جهانیان فریاد می کند.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

23 آبان 1394/ 15 نوامبر 2015