Print  |  close
حق نان خوردن به قیمت جان !

 

حق نان خوردن به قیمت جان !

روزشنبه 9 بهمن ماه در منطقه "قه ره دان بیوران علیا" سردشت در اثر سقوط بهمن، چهار جوان 18 تا 27 ساله کرد جان عزیزشان را به خاطر نان خوردن از دست دادند. وقتی خبر این حادثه از طریق دیگر کولبران به گوش اهالی مرزی و جوانان رسید آنها بی مهابا خود را به محل رساندند و جان 12 کولبر را از زیر آوار برف نجات دادند. نیروهای ارتشی و سپاه از ترس خشم مردم، از پایگاه هایشان بیرون نیامدند و از همانجا نظاره گر کمک مردم برای نجات باز مانده گان زیر آوار برفی و بیرون کشیدن جنازه ها بودند. کولبران کرد همچون هم سرنوشتهای آتش نشان شان سوختند اما با برف زمستانی.

تنها در منطقه سردشت و پیرانشهر قریب ده هزار نفر از اهالی از این طریق تامین معاش می کنند و از هیچگونه حمایت اجتماعی مانند بیمه بهداشت و بیکاری برخوردار نیستند. در آمد هر کولبر در یک سفر حتی کفاف یک روز خانواده اش را هم نمی کند. در میانشان زنان و مردانی از هر سن و سال را می توان دید. از روستاییان تا جوانان تحصیل کردۀ شهری که هیچ یک آینده ای در این جامعه سرمایه داری اسلامی ندارند.

کوهستان های کردستان قتل گاه کولبران شده است. کولبران مرزی بر اثر شلیک گلوله های مزدوران سپاهی و ارتشی جمهوری اسلامی، بر اثر سرما و گرما و یا سقوط بهمن کشته می شوند یا هنگام فرار از دست این مرتجعین، با بارهای صد کیلویی به روی مین می روند ... و اگر دستگیر شوند باید جریمه بدهند. تنها در یک سال گذشته بیش از صد کولبر جانشان را از دست دادند. آنها به عنوان "قاچاقچی" کشته می شوند تا قاچاقچیان میلیاردر آسوده به کار خود مشغول باشند. بیشترین قاچاق ایران توسط ارگان سپاه پاسداران انجام می گیرد. تنها 80 اسکله غیر مجاز در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران موجود است که سهم استان هرمزگان 40 اسکله غیرمجاز تحت نظارت "برادران قاچاقچی" سپاه پاسداران است. تقریبا یک سوم معاملات که بالغ بر 20 میلیارد دلار است به شکل قاچاق و تحت نظارت نیروهای امنیتی و سپاه صورت می گیرد. این رقم بدون احتساب ورود مواد مخدر و ترانزیت آن توسط این نیروها ست. این، گوشه ای از جنایت های جمهوری اسلامی است.

کولبری، گورخوابی، دستفروشی، تن فروشی، بچه فروشی، اندام فروشی، کارتن خوابی در یک طرف، و در طرف دیگر، بچه پولدارهای تهران که فقط قیمت ماشین زیرپایشان می تواند به اندازه درآمد یکسال مجموعه کولبران مرزی ایران باشد، چهره ایرانِ جمهوری اسلامی است. این شکاف طبقاتی که با سرعتی شگفت انگیز بیشتر می شود، واقعیت متعارف نظام جمهوری اسلامی است؛ نظامی که هرگز قابل اصلاح نیست و باید از روی زمین محو شود.

این تنها حکایت ایران و مردمش نیست بلکه وضعیت کل دنیای سرمایه داری است. این سوال گزنده باید ذهن هر انسان آزاده ای را مشغول کند که این چه جهانی است که "حقی" به نام خوردن در آن وجود ندارد و فقدان این "حق"، برای اکثریت مردم جهان "طبیعی" به نظر می آید؟ چرا بخش مهمی از مردم دنیا از حقوق ابتدایی مانند شکم سیر، بهداشت، سواد محرومند؟ راه رهایی از این وضعیت چیست؟

برای این که با جنازهای سوخته و تن های یخ زده و فلاکت و بردگی و اشک های بازمانده گان و کودکان و خانواده های قربانیان روبرو نشویم تنها راه رهایی از این جنایت های غیرقابل تحمل، انقلاب، عصیان و شورش علیه تمامیت نظامی است که این گونه حیات انسان را فلاکت بار کرده و حتا طبیعت را به آستانه نابودی کامل کشیده است. رهایی از این وضع بدون آن که بخش مهمی از همین ستمدیده گان نسبت به ریشه ها و راه حل آگاه شوند و برای تغییر انقلابی این وضعیت و ساختن جامعه و جهانی که بنیادا متفاوت از منجلاب ضد انسانی کنونی باشد متشکل شوند، ممکن نیست.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)

11بهمن 1395