Print  |  close
جنایت آنکارا

جنایت آنکارا

 

صبح روز شنبه میتینگی که تحت عنوان صلح با فراخوان حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ) و چند تشکل چپ و کارگری و صنفی در شهر آنکارا برگزار شده بود طی چند انفجار به خاک و خون کشیده شد. با این عمل جنایت کارانه تا کنون بیش از صد نفر جانباخته و چند صد نفر مجروح شده اند. عملیات مذکور علائم عملیات های جنایت کارانه ی داعش را دارد اما هم دستی های رژیم اردوغان و داعش بر هیچ کس پوشیده نیست. فراخوان دهندگان گردهماییِ صلح دولت را متهم کرده اند که نه تنها حفاظت قانونی میتینگ را تامین نکرده بود بلکه پس از انفجار بمب ها و کشتار مردم، پلیس به کسانی که قصد کمک به مجروحین را داشتند حمله کرد.

طی چند ماه گذشته و پس از شکست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه (آکپ) و به دست نیاوردن حد نصاب برای تشکیل دولت، این چندمین جنایت پس از کشتار جوانان سوروچ و دیاربکر و محاصره نظامی و اقتصادی چندین شهر کردستان و دستگیری وسیع فعالین احزابی است که در چارچوب قانون اساسی ترکیه عمل می کنند. سرکوب و ارعاب شدید رویه ای است که دولت اردوغان- اوغلو تا برگزاری انتخابات اول نوامبر در پیش گرفته است.

اوضاع ترکیه متاثر از جنگ سوریه و گسترش جنگ های خاورمیانه است؛ پروژه های عظمت طلبانه ی دولت اردوغان برای تشکیل دولت اسلام گرای عثمانی، همراه با افت رشد اقتصادی ترکیه شکست خورده است. گسل هایی چون ستم ملی و جنسیتی حاد شده و شکاف طبقاتی هر روز بیشتر می شود. دولت اسلامی آکپ با دست زدن به جنایت هایی از این دست یا راهگشایی برای آن میخواهد حاکمیت خود را در این اوضاع بحرانی حفظ کند.

یک بار دیگر توده های ستم دیده با این حقیقت روبرو شدند که تا زمانی که قدرت سیاسی حاکم همراه با ارتش و تمام نهادهای سرکوب گر آن سرنگون نشود تحقق آرزوهایشان ممکن نیست. رهبرانِ ه.د.پ و پ.ک.ک همراه با برخی دیگر از احزاب و سازمان ها و افراد چپ، این تصویر توهم آلود را به توده های مردم دادند که گویا با ورود به پارلمان، مسیر مسالمت آمیز حل تضادهای اجتماعی، از جمله ستم ملی کُرد، باز خواهد شد. اما خیلی زود کشتی این توهمات با صخره های سخت واقعیت برخورد کرد. دیدیم هنگامی که بورژوازی منافع خود را در خطر ببیند حتی چارچوبه های قانونی خودش را لگدمال میکند. برای بورژوازی، کشیدن احزاب سیاسی اپوزیسیون به راه فریبکارانه ی پارلمانی و انتخاباتی صرفاً چاشنی و مکملی است برای سرکوب دولتی. جنایاتی از نوع کشتار جوانان و زنان و زحمتکشان و فعالین نیروهای مترقی در دیاربکر و استانبول و سوروچ و آنکارا و یا دفن معدن چیان سوما همه بخشی از کارکرد نظام طبقاتی در ترکیه و سراسر جهان است.

جنایت ایستگاه مرکزی قطار شهر آنکارا که جان بسیاری از مبارزین و فعالین سیاسی ترکیه را گرفت نشان داد که اوضاع ترکیه و کل خاورمیانه هر روز وخیم تر از پیش می شود. شرکت کنندگان در این میتینگ کسانی بودند که خواهان دنیای دیگری بودند. بسیاری از آنان جوانانی بودند که طی چند سال اخیر در مبارزات جنبش پارک گزی و در مبارزات اعتراضی علیه سیاست های زن ستیزانه حزب اسلامی آکپ پا به عرصه مبارزه گذاشته بودند. ما ضمن گرامیداشت یاد همه این جانباخته گان و تسلیت به خانواده هایشان عهد می کنیم که بر جاده ی انقلاب کمونیستی پایدار و استوار بمانیم و دیگران را نیز به این راه فرا بخوانیم تا در هر گوشه ی جهان در اتحادی انترناسیونالیستی، انقلاب های واقعی با هدف سرنگون کردن نظام سرمایه داری و ساختن جامعه ای که از هر لحاظ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کاملاً متفاوت از جوامع موجود باشد بنا کنیم و کلیه ی انقلاب ها را با افق و برنامه ی استقرار کمونیسم در جهان پیش ببریم. جز این هر راه دیگر بی راهه است. این گونه است که به واقع می توانیم به حساب خون هایی که چنین جنایت کارانه و ناعادلانه بر زمین ریخته شده اند برسیم و عدالت را اجرا کنیم.

 

حزب کمونیست ایران (م.ل.م) 11 اکتبر 2015