Print  |  close
اعدام زبونانه جوانان کرد و بلوچ توسط جمهوری اسلامی محکوم است!

اعدام زبونانه جوانان کرد و بلوچ توسط جمهوری اسلامی محکوم است!

 

شب گذشته حبیب اله گلپری پور  جوان مبارز  کردی که از مهر ماه سال 1388 به اتهام فعالیت علیه رژیم و رابطه با گروههای سیاسی کرد در اسارت رژیم جمهوری اسلامی بود  در شهر ارومیه به دار آویخته شد و جان عزیزش را از دست داد.  وی که پس از حوادث سال 1388  تا کنون در زندان به سر می برد، با وجود  شرايط سختی که مزدوران رژيم برای زندانيان به وجود آورده اند بارها تحت شکنجه قرار گرفت و مدت های مدیدی را در زندان انفرادی به سر برد ولی تسلیم ددمنشی های رژیم قرار نگرفت.

هم زمان با این جنایت  خبر از اعدام  16 زندانی سیاسی بلوچ به انتقام کشته شدن 18 مزدور نیروهای رژیم در منطقه سراوان می رسد. این نه اولین جنایت رژیم است و نه آخرین آن.  کشور ایران زندان ملل است، ستم گری ملی یک رکن مهم این رژیم است و تا هنگامی طبقات استثمارگر در قدرتند  شاهد چنین جنایاتی خواهیم بود. جوانان بسیاری از خطه کردستان و بلوچستان و خوزستان در لیست اعدام قرار دارند و با هرتحرکی  از  این مناطق سرهایی بالای دار می رود.

به دنبال حوادث سراوان، روحانی، قهرمان "نرمش قهرمانانه"  از وزیر کشور خواست با تشکیل کمیسیون ویژه ای همراه با نیروی انتظامی به مقابله با "اشرار" بپردازند. از طرف دیگر دادستان  عمومی زاهدان گفت ما هشدار داده بودیم که اقدام مقابله به مثل خواهیم کرد! هر چه "نرمش قهرمانانه" در مقابله با غرب بیشتر می شود سرکوب و جنایت و اعدام و فقر  در داخل شدت بیشتری به خود می گیرد.

رژيم با توجه  به بحران اخير در خاورميانه می خواهد دست به جنايتهای ديگری در داخل بزند. بيشک اين جنايات نشان از اعلان ورشکستگی و درمانده گی رژيمی سرپا پوسيده است تا شايد چند صباحی ديگر به زندگی کثيف خود ادامه دهد. مبارزات ملل تحت ستم  برای رفع ستم ملی  يک بار ديگر نشان خواهد داد  که رژيم جمهوري اسلامي، آنچه را کاشته، برداشت خواهد کرد.

طرحها و نقشه های سبعانه رژيم که نشان از درمانده گی اوست نبايد بی پاسخ بماند و نمی ماند. ما کارگران، دانشجويان، زنان و جوانان را فرا می خوانيم که مراسم ياد بود حبیب اله گلپری پور و سایر  جانباختگان  را به محلی برای افشای جنايات رژيم بدل سازند. اين مبارزه بايد به صحنه مبارزه پر شور سياسی عمومی تبديل شود و تنها با يک انقلاب راستين و مستقل از امپرياليستها و مرتجعين  می توان به اين جنايات پاسخ در خور را داد. نقشه های شومی که جمهوری اسلامی در سر می پروراند بیش از هر زمانی نشانه شکنندگی این رژیم است. نشانه وقایع تکان دهنده و نبردهای خونینی است که در راهست. نبردهائی که باید قهر انقلابی سازمان یافته را برای تسویه حساب کامل با مرتجعین اسلامی در دستور کارخود قرار داده، نظام دولتی شان را سرنگون کرده  و برقراری جامعه ای فارغ از ستم و استثمار را هدف قرار دهد.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

زنده باد حق ملل در تعیین سرنوشت خویش!

زنده باد انقلاب!

زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

4 آبان 1392

2013-10-26

آدرس های اینترنتی حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

www.cpimlm.com

cpimlm@gmail.com

haghighat@sarbedaran.org

 https://www.facebook.com/cpimlm1380